Search:

Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

Для збирання відпрацьованого мастильного матеріалу викорис­товують стаціонарні або переносні резервуари з приймальними лій­ками. Баки розміщують у підвальному приміщенні. Приймальні лій­ки монтують безпосередньо на постах мащення, в канаві або біля підйомника. Трубопроводи до лійок виконують із шарнірними з'єд­наннями або у вигляді гнучких шлангів. Лійку можна легко встановити в потрібному положенні під отвором для зливання мастильного матеріалу.

Рис. 2.

Схема пневматичного оливо роздавального пристрою:

1- бак; 2 – насос; 3 – барабан; 4 - пістолет

Заправляння агрегатів автомобілів трансмісійними мастильними матеріалами здійснюють уручну з роздавального бака або механізо­ваним способом з використанням стаціонарної електромеханічної установки. Подають мастильний матеріал із стаціонарного бака шес­теренним насосом з електроприводом.

Для подавання консистентного мастильного матеріалу застосову­ють солідолонагнітачі (рис. 3.). Мастильний матеріал за допомогою мішалки 2 та шнека 3 подається з бункера крізь сітчастий фільтр 4до плунжерної пари насоса високого тиску. Шнек розпушувача й кула­чок 5 плунжера обертаються від електродвигуна 8 через шестеренча­стий редуктор 9. Реле тиску 7 забезпечує

Рис. 3.

Схема електромеханічного солідолонагнітача:

1 – бункер; 2 – мішалка; 3 – шнек; 4 – сітчастий фільтр; 5 – кулачок плунжера; 6 – плунжерна пара насоса високого тиску; 7 – реле тиску; 8 – електродвигун; 9 – шестеренчастий редуктор

автоматичне вимикання двигуна в разі перевищення тиску 25 МПа та пуск двигуна, коли тиск в лінії знизиться до 12 МПа. Тиск подачі мастильного матеріалу ре­гулюють спеціальним пристроєм.

ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛІВ

Діагностування дає змогу оцінити технічний стан автомобіля в ці­лому й окремих його агрегатів і вузлів (складальних одиниць) без розбирання, виявити несправності, для усунення яких потрібні регу­лювальні або ремонтні роботи, а також прогнозувати ресурс автомо­біля.

За часом проведення діагностування поділяють на: • періо­дичне (здійснюється після певного пробігу автомобіля); • непе­рервне.

Залежно від завдань, які вирішуються, розрізняють два види діаг­ностування: • перше (Д-1), • друге (Д-2). Під час Д-1, що, як прави­ло, виконується перед ТО-1 і в процесі його, визначають технічний стан агрегатів та вузлів, які забезпечують безпеку руху й придатність автомобіля до експлуатації. Під час Д-2, що здебільшого здійснюєть­ся перед ТО-2, оцінюють технічний стан агрегатів, вузлів і систем ав­томобіля, уточнюють обсяги робіт з ТО-2 та визначають, чи потрібен ремонт.

Засоби діагностування бувають: • зовнішні; • вбудовані.

Зовнішні засоби діагностування не входять до конструкції автомо­біля. До них належать: • стенди; • переносні прилади; • пересувні станції, укомплектовані потрібними вимірювальними пристроями.

Вбудовані засоби діагностування є складовою частиною автомобі­ля. Це датчики та прилади на панелі приладів, їх використовують для неперервного або досить частого визначення параметрів технічного стану автомобіля. Вбудовані засоби діагностування дають змогу во­дієві постійно контролювати стан гальмової системи, витрату пали­ва, токсичність відпрацьованих газів, а також вибрати найекономічніші й безпечні режими роботи автомобіля або своєчасно припинити рух у разі аварійної ситуації.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Азимутальна картографічна проекція, її побудова і використання

Картографічна проекція – це спосіб відображення сферичної поверхні земної кулі на площині. Зв'язане з цим перетворення зображення неминуче приводить до спотворювань. Проте деякі характеристики картографічної сітки, нанесеної на поверхню глобуса, можуть бути збережені і на карті за рахунок інших характеристик, що піддадуться перекручуванню. На глобусі всі паралелі і меридіани перетинаються під прямими кутами. Проекція, у якій зберігається ця властивість, називається конформною, або рівнокутною. У цьому випадку ...

Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

План Енергія вітру. Сонячне випромінювання – головний збудник життєдіяльності на Землі. Їм належить майбутнє. Проблеми енергетики. Світ шукає енергію. До нової вакуумної картини світу. Нова енергетична концепція. Місце лазера голубої води у новій енергетиці. Вертикально-осьова вітрова енергетична установка - вітрова енергетична установка, в якій вісь ротора розташована вертикально. Вітрова електрична станція (вітроелектростанція, ВЕС) - група вітрових електричних установок (або окрема вітрова електрична установка), ...

Система мащення двигуна навчити учнів основним поняттям

Мета: Забезпечити досконале вивчення СЗ. Тип уроку: комбінований Забезпечення уроку: плакати. Хід уроку Організаційна частина. Актуалізація опорних знань. Повторення вивченого матеріалу. Фронтальне опитування учнів. Вивчення закріпленого матеріалу. Для чого служить система мащення. Закріплення матеріалу після кожного питання. Що входить до системи мащення. Типи масел. Висновки та домашнє завдання. Оголосити оцінки. Завдання додому. Система мащення У двигуні, що працює, багато деталей, які передають різні зусилля. ...