Search:

Монополія, сутність та причини виникнення

Реферати » Макроекономіка » Монополія, сутність та причини виникнення

Монополія - це окремі крупні підприємства, обєднання підприємств, господарські товариства, які виробляють значну кількість продукції певного виду і займають монопольне становище на ринку тобто:

1) посідають провідне становище на ринку;

2) впливають на процес ціноутворення;

3) отримують більш високі прибутки.

Є 3 види монополій:

1) природна монополія - виникає внаслідок причин. Існує коли попит на певний товар чи послуги найкраще задовільняється однією або кількома фірмами.

2) адміністративна - виникає внаслідок дії державних органів.

3) економічна - виникає на основі закономірного, господарського розвитку, коли підприємці зуміли завоювати монополістичне становище на ринку.

Пичини виникнення монополій.

1) через процес концентрації виробництва, коли підприємства замість введення між собою всеможлива конкурентна боротьба укладають між собою угоди, тобто обєднують і капітал.

2) на основі централізації виробництва і капіталу.

Централізація виробництва - це збільшення масштабів виробництва продукції в результаті обєднань кількох підприємств в одне із загальним управлінням.

Централізація капіталу - це збільшення розміірв капіталу внасоідок обєднання раніше самостійних капіталів.

3) вніслідок дій держави, спеціальних або навмисних її кроків.

4) поява акціонерної капіталістичної власності, коли індивідуальна приватна власність перетворюється на гальм розвитку продуктивних сил. Воно виникає в результаті злиття обєднання декількох капіталістів.

5) кризові явища в економіці.

ПЕРЕВОД С ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК

ДОГОВОР

Радвилишкис, Литва, двадцать третьего числа октября мксяца тысяча девятьсот девяносто восьмого года.

Мы, РОЛАНДС ВИНЦЮНАС к.л. 36912130507, прож. Науёи 10-29 г.Радвилишкис, Литва, далее ссудодатель и ПИЛИПЬЮК ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, прож. Украина, Ивано-Франковская обл., Снятинский район, с.Новоселица, далее ссудодатель, заключили д о г о в о р:

1. Ссудодатель передает в безвозмездное пользование ему по праву частной собственности пинадлежащий легковой автомобиль VW GOLF 1987 года, номар двигателя нерегистрированный, номер шасси нерегистрированный, номер кузова WVWZZZ19ZJB071271, гос. Номер GSR 501 ссудополучателю. Согласно удостоверению регистрации тоанспортного средства; NE 005697 выд. 15 10 1998 СЭТУ г.Радвилиишкис - легковой автомобиль принадлежит ссудодателю.

2. Ссудополучатель обязуется вернуть передаваемый на пользование этот автомобиль в таком состоянии, в каком он был при передаче, учмтывая нормальный износ, следить за техническим состоянием автомобиля.

3. Ссудополучатель имеет право на выезд за границу в полученным автомобилем, передать полученный автомобиль на пользование третьему лицу.

4. Договор составлен на неограиченный срок.

5. Содержаник 312, 315, 369 ст. Гражданского кодекса Литовской Республики сторонам объяснено.

6. Расходы по составлентю договора оплачивает ссудополучатель.

7. Договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается в нотариальном бюро, другие выдаются сторонам договора.

Пддписи сторон

подпись подпись

Радвилишкис, 23 октября 1998 года. Я, нотариус нотариального бюро Радвилишского района Литвы ВИКТОРИЯ БОГУЖЕНЕ удостоверяю договор подписанный гр. РОЛАНДАСОМ ВИНЦЮНАСОМ иПИЛИПЬЮК ВАСИЛИЕМ ПАВЛОВИЧЕМ.

Данный договор зарегистрировать в дорожной полиции по месту жительства ссудополучателя.

Номер реэстра 1 -

Пошляна 25 - Лт. 3 лт.

Печать НОТАРИУС В. БОГУЖЕНЕ подпись

23 октября 1998 г.

Я, нотариус нотариального бюро Радвилишского района Литвы ВИКТОРИЯ БОГУЖЕНЕ свидетельствую верность перевода данного текста с литовского языка на русский язык.

Номер реэстра 1 -

Пошляна 10\3 Лт

НОТАРИУС

1. Смерека

Розпиловочний розмір

24 х 125, 155мм

Розрахунковий розмір

22 х 120, 150мм

довжина

4,10 м

якість

1 сорт

2 сорт

2. Смерека

Розпиловочний розмір

24 х 100мм

Розрахунковий розмір

22 х 95мм

довжина

70% - 3,10 м, 30% - 4,10м.

якість

1 сорт

2 сорт

3. Смерека

Розпиловочний розмір

40 х 185мм

Розрахунковий розмір

37 х 180мм

довжина

4,10 м

якість

1 сорт

2 сорт

4. Смерека

Розпиловочний розмір

50 х 140, 60 х 140мм

Розрахунковий розмір

47 х 135, 57 х 135мм

довжина

5,60 м, 6,10 м.

якість

1 сорт

2 сорт

5. Смерека

Розпиловочний розмір

82 х 102, 102 х 102мм

Розрахунковий розмір

77 х 97, 97 х 97мм

довжина

3,10 м та 4,10 м.

якість

1 сорт

2 сорт

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Сукупний попит і сукупна пропозиція

План Сукупний попит та його структура. Сукупна пропозиція. Сукупний попит – сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги. Література: Підручник “Макроекономіка”. – Київ: “Либідь”, 1999 р. Основні терміни і поняття: Сукупний попит. Ефект відсоткової ставки. Ефект багатства. Ефект чистого експорту. Сукупна пропозиція. Нецінові фактори. Класична модель. Кейнсіанська модель. Сукупний попит Модель економічного кругообігу дає загальне уявлення про економічну рівновагу. Тому вона не може відповісти на питання, яким чином ...

Проблеми стабілізації економіки України

ЗМІСТ І. ВСТУП 3 ІІ. “Проблеми стабілізації економіки України” П л а н : Стабілізація бюджетної системи України. 4 Роль податку як регулятора економіки 13 ІІІ. ВИСНОВОК 21 ІV. Використана література 22 ВСТУП. В умовах переходу України до ринкової системи дуже важливо налагодити в першу чергу економічну систему країни. Загальновідомо, що кожна держава для забезпечення виконання своїх функцій зобов’язана мати відповідні кошти, які концентруються в бюджеті. Через прибутки та видатки Центрального уряду і місцевої влади, тобто ...

Планування соціально-економічного розвитку країни

План. 1.Суть та значення індикативного планування. 2.Держконтракт та держзамовлення як ефективніінструменти ДРЕ У період становлення ринкових відносин директивне планування, як одна з форм державного регулювання економіки, замінюється індикативним. Вперше ідея індикативного планування була висвітлена К. Лапдауром у праці "Теорія національного економічного планування". Суть його полягає у тому, що уряд діє на соціальний економічний розвиток не шляхом вказівок і затвердження директивних обов'язкових завдань для ...