Search:

Помилки в вимові німецьких слів

Реферати » Журналістика » Помилки в вимові німецьких слів

Звуки, g, kh. K. x = k+s и qu=k+w

ПОМИЛКИ ШЛЯХИ УСУНЕННЯ

g вимовляється як k

g звучить як ge

Вимовляти звінко. Управи: Ka-ga-ka-ga-ka-ga Khem - gern - Khern - gern.

Не озвучувати, кінцівка вимовляється твердо.

ПОМИЛКИ ШЛЯХИ УСУНЕННЯ

kh вимовляється як СН

Вимовляти без щелепового

ефекту, різким розкриванням (порів. стр. 69, 70): dick - dich - dick - dich -dick - dich.

ПОМИЛКИ ШЛЯХИ УСУНЕННЯ

kh вимовляється як k

kh вимовляється як k+k

Більше аспірувати.

Подвоєння приголосних в німецькій фонетиці нема, воно позначає лише короткість попереднього голосного.

А Слухайте і повторюйте вголос:

Tag lag

genug Betrag

Verlag Beleg

flog mag

В Увага

Tag Tage

sagt sage

Krug Krüge

ig Словосполучення -ig в кінці складу вимовляється як ich! (порів. стр. 69).

С Слухайте і повторюйте вголос:

wenig kräftig

Käfig übrig

ruhig traurig

lustig salzig

D Увага!

König Königin

völlig völlige

ПОМИЛКИ ШЛЯХ УСУНЕННЯ

-ig вимовляється як ik

Зберігати вищезазначені правила! (Але в багатьох частинах Німеччини -ig вимовляється як ik).

G

kh

k

x

qu

х Звук х не являється самостійним, він складається із k + s

E

Hexe Text

Lexikhon Taxi

Nixe Xylophon

-chs Це словосполучення вимовляється як k + s

F

Lachs wachsen

Echse Büchse

Füchse sechs

ПОМИЛКИ ШЛЯХ УСУНЕННЯ

х звучить як chs

Не вимовляти як щеле­вой, а тільки як взрыв­ной звук!

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Зворотний зв’язок із читачем

Для ефективного висвітлення екологічних проблем надзвичайно важливо мати зворотний зв"язок. Саме завдяки реакції читачів на ту чи іншу подію або публікацію журналісти можуть зрозуміти, наскільки їх активність корисна для аудиторії. Найпоширенішими видами зворотного зв"язку є листи та дзвінки читачів, анкетування аудиторії. Багато з редакцій сьогодні задовольняються своєрідною відпискою: "Листування з читачами ведеться на сторінках газети". Роблячи цей крок, вони позбавляють себе ще недостатньо оціненого ...

Вітчизняний ринок масових популярних журналiв

Ринок масових популярних журналiв визначається у межах України, оскiльки закордонний ринок вiдповiдних журналiв має свої специфiчнi особливостi функцiонування. Можна було б роз-глядати ринок у межах СНД, але це не є доцiльним з точки зору вiдмiнностей у законодавствi, митних бар`єрiв, ве-ликої територiї охоплення читачiв та iнших харак-теристик. За розмiр ринку прийнято брати все населення України у вiцi 16 рокiв та старше, що складає понад 27 мiльйонiв осіб (бiльша частина населення України). Отже, кiлькiсть потенцiйних ...

Використання термінології в екологічних матеріалах

Сучасний світ вимагає від журналістів обізнаності в багатьох галузях. Працювати одночасно з величезними обсягами матеріалів, різними за тематикою, доводиться насамперед працівникам інформаційних агенцій та електронних засобів масової інформації. Важливим джерелом для журналістів виступають науковці, їхні доповіді на конференціях, дослідження, статистичні дані, висновки та рекомендації тощо. Немає значення – цікавиться журналіст лише спортом чи культурою, одного дня йому все ж доведеться працювати над статтею із залученням ...