Search:

Помилки в вимові німецьких слів

Реферати » Журналістика » Помилки в вимові німецьких слів

Звуки, g, kh. K. x = k+s и qu=k+w

ПОМИЛКИ ШЛЯХИ УСУНЕННЯ

g вимовляється як k

g звучить як ge

Вимовляти звінко. Управи: Ka-ga-ka-ga-ka-ga Khem - gern - Khern - gern.

Не озвучувати, кінцівка вимовляється твердо.

ПОМИЛКИ ШЛЯХИ УСУНЕННЯ

kh вимовляється як СН

Вимовляти без щелепового

ефекту, різким розкриванням (порів. стр. 69, 70): dick - dich - dick - dich -dick - dich.

ПОМИЛКИ ШЛЯХИ УСУНЕННЯ

kh вимовляється як k

kh вимовляється як k+k

Більше аспірувати.

Подвоєння приголосних в німецькій фонетиці нема, воно позначає лише короткість попереднього голосного.

А Слухайте і повторюйте вголос:

Tag lag

genug Betrag

Verlag Beleg

flog mag

В Увага

Tag Tage

sagt sage

Krug Krüge

ig Словосполучення -ig в кінці складу вимовляється як ich! (порів. стр. 69).

С Слухайте і повторюйте вголос:

wenig kräftig

Käfig übrig

ruhig traurig

lustig salzig

D Увага!

König Königin

völlig völlige

ПОМИЛКИ ШЛЯХ УСУНЕННЯ

-ig вимовляється як ik

Зберігати вищезазначені правила! (Але в багатьох частинах Німеччини -ig вимовляється як ik).

G

kh

k

x

qu

х Звук х не являється самостійним, він складається із k + s

E

Hexe Text

Lexikhon Taxi

Nixe Xylophon

-chs Це словосполучення вимовляється як k + s

F

Lachs wachsen

Echse Büchse

Füchse sechs

ПОМИЛКИ ШЛЯХ УСУНЕННЯ

х звучить як chs

Не вимовляти як щеле­вой, а тільки як взрыв­ной звук!

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

Текст та підходи до його дослідження. Текст як самостійний, автономний, цілісний та завершений твір мовленнєвотворчої діяльності людини став об'єктом уваги цілої низки наук: мовознавства, психології та психолінгвістики, методики викладання мов, літературознавства та лінгвостилістики. Теоретичне значення цих досліджень полягає в тому, що завдяки їм формується повніше, а отже, більш наближене до істини уявлення про мову як про складну багатопластову ієрархічну структуру і про її "вершину" — текст, в якому на ...

Аспекти теорії тексту

Знання про текст є фаховими знаннями для представників багатьох гуманітарних професій, оскільки подібні знання визначають характер діяльності зі словом. Без знань про предмет діяльності немає і самої діяльності: робітник ніколи не складе велосипеда, якщо він не знає, що таке велосипед і як поєднуються його деталі; лікар не вилікує людини, якщо він не знає будови її організму. Отже, журналіст, наприклад, не напише досконалого матеріалу, редактор не відредагує замітки, якщо вони не знають законів організації тексту. Наукові ...

Розвиток інтернет-журналістики в україні

Феномен електронних видань спочатку поширився на північноамериканських землях. 1994 року 57 % щоденних американських газет уже були підключені до електронної мережі, що дозволяло здійснювати широкий обмін базами даних. Сьогодні кількість електронних версій світових друкованих мас-медіа збільшується. Щодо України, то такий вид журналістики нині лише розвивається. Але керуватися тими ж принципами подання інформації, що й друковані ЗМІ в Інтернет-індустрії неможливо. По-перше, значно відрізняється аудиторія, по-друге, стиль ...