Search:

Екологічний чинник в системі соціальних пріоритетів киян

Реферати » Страхування » Екологічний чинник в системі соціальних пріоритетів киян

Становлення та розвиток екологічного страхування в Україні залежать не лише від вирішення юридичних та організаційних питань. Його перспективи значною мірою визначаються готовістю населення сприйняти цей новий вид страхування. У цьому зв’язку важливо, яке місце займає в системі соціальних пріоритетів населення проблема стану довкілля. НДІ соціально-економічних проблем міста протягом більш як десяти років проводить моніторинг найбільш актуальних проблем столиці на основі опитувань громадської думки киян. Опитування проводилися за репрезентативною для м. Києва вибіркою методом анкетування за місцем мешкання.

Проведені дослідження дали змогу визначити, як у контексті змін соціально-економічної ситуації у країні та її столиці зокрема, змінювалося ставлення киян до проблем екології. Результати опитувань засвідчили, що з другої половини 80-х років соціальні пріоритети киян обумовлювалися найбільшою у світі екологічною катастрофою на ЧАЕС. Так, серед найактуальніших проблем мешканців столиці забруднення навколишнього середовища знаходилося на першому місці. Як проблема номер один, стан довкілля турбував 65% респондентів. На другому місці тоді була проблема забезпечення і якості продуктів харчування, а на третьому – поширення “блату” та несправедливий розподіл благ. Якщо дві останні проблеми були наслідком дефіцитного характеру економіки, то стурбованість екологічною ситуацією стало результатом того психологічного шоку, який пережили кияни під час відносно недавніх подій на ЧАЕС. Протягом 1989-1991 років екологічна проблема міцно тримала першість у системі соціальних пріоритетів киян.

Перехід від командно-адміністративної системи управління до ринкової моделі, лібералізація економічних відносин призвели до суттєвого зниження рівня життя населення та змін у розподілі його соціальних пріоритетів. Починаючи з 1991 року, проблема довкілля вибуває із трійки проблем, що на думку киян потребують першочергового вирішення. Її місце заступає проблема забезпечення міста якісними продуктами харчування, проблема охорони правопорядку та житлова.

Тим часом до кола найактуальніших особистих проблем входить проблема високих цін. Карколомні інфляційні стрибки, падіння рівня виробництва призвели до того, що з 1993 року поганий матеріальний стан став на думку переважної більшості киян не лише особистою проблемою, а пріоритетною проблемою для міста в цілому. А протест проти зниження життєвого рівня став основним гаслом, яке могло б на думку киян спонукати їх до участі у виступах протесту і тоді, й зараз.

У подальші три роки першість серед найактуальніших проблем міста перейшла до проблеми боротьби зі злочинністю, соціального захисту малозабезпечених та покращання медичного обслуговування. Проте екологічна проблема залишалася у п’ятірці найважливіших серед киян. При цьому помітного прогресу у покращанні екологічної ситуації у місті його мешканці не відзначали. Так, у 1993 році за п’ятибальною шкалою кияни оцінили її на 1,7 бали. Кожен другий визначав її як зовсім незадовільну і лише один із ста як повністю задовільну. Які ж складові були таких низьких оцінок у той час?

Особливе занепокоєння у киян викликало хімічне забруднення харчових продуктів та радіаційний фон (58 та 54% відповідно). Більше третини опитаних були занепокоєні якістю води, кожен четвертий якістю повітря та санітарним станом вулиць. Отже, оцінки киян екологічної ситуації у місті визначалися перш за все наслідками аварії на ЧАЕС.

Низькі оцінки отримали тоді й зусилля міської влади у вирішенні проблем довкілля. У десяту річницю Чорнобильської катастрофи кияни, за п’ятибальною шкалою, оцінили діяльність міської адміністрації у цьому напрямку на 1,9 бали. Про значення для киян у той час екологічної проблеми свідчить також те, що переймалися нею близько однієї третини респондентів, а 12-15% вважали, що вимоги покращання екології у місті здатні були підбити мешканців столиці до виступів протесту. Але 1996 рік можна вважати переломним у ставленні киян до екологічної проблеми. Починаючи з 1997 року частка респондентів, які вбачали, що масові виступи протесту у місті можуть відбутися під гаслами боротьби із забрудненням довкілля, зменшилася до 2%, а у 2000-му році менше 1%.

В цей же час знизився і рейтинг екологічної проблеми для киян. Сьогодні вона виявилася на шостому місці, а частка киян, що переймається станом довкілля, складає менше однієї п’ятої. При цьому проблемою скорочення безробіття, що займає останні три роки перше місце, зараз переймається 72% киян. Чи означає це, що екологічні проблеми не турбують зараз мешканців столиці? Фокус-групові дослідження, проведені наприкінці 90-х, які спробували визначити, що саме спонукає респондентів зарахувати ту чи іншу проблему до кола першочергових, показали, що це не так.

На думку учасників дискусії проблема екології входить до кола пріоритетних у столиці. Особливу стурбованість учасники дослідження висловлювали щодо якості питної води та харчових продуктів: “проблема - питьевая вода. Очищают плохо. Низкой категории”, “ничего не знаем об экологии. Какие продукты кушаем?”. Продаж м,ясних продуктів на стихійних ринках, відсутність контролю за якістю продуктів також не залишилися поза увагою киян. Разом із тим, певні позитивні зміни стану довкілля у місті респонденти пов’язували із зупинкою шкідливих виробництв.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Яким має бути образ страхового агента

Сьогодні можна впевнено сказати, що з кожним роком все більше зростає довіра населення до страхування як інституту реального захисту майнових та соціальних інтересів громадян. Яскравим свідченням цьому є постійно зростаючі активи страхових компаній, кількість страхових відшкодувань та підписаних угод. Однак потенціал можливостей вітчизняного страхування значно більший і потребує розвитку. Цьому могла б сприяти масована пропаганда можливостей галузі, консалтингу послуг тощо. Але засобами рекламних акцій це питання не ...

Іноземний досвід медичного страхування

В процесі переходу України до ринкової економіки виникла ситуація, яка вимагає змін в умовах функціонування економіки системи охорони здоров’я. Діяльність закладів охорони здоров’я має значну соціальну значимість, тобто вона пов’язана з потребами першочергової соціальної направленості, що обумовлює необхідність підтримки системи охорони здоров’я з боку суспільства. На превеликий жаль, до теперішнього часу більшість запропонованих проектів експерименту по перебудові економіки охорони здоров’я, по створенню системи ...

Орієнтація страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій

Вступ Страхування діяльність повинна опиратися на певні явища та факти. У даному рефераті спробую розглянути питання орієнтації страхової діяльності на фінансову стійкість страхових операцій. Так, на концентрацію засобів страхового фонду безпосе­редньо впливає постійно зростаюче число страхуваль­ників й застрахованих об'єктів. Забезпечення фінансової стійкості страхового фонду може аналізуватись з боку встановлення ймовірності недостатності коштів для страхових виплат в певному році та в аспекті співвідношення доходів й ...