Search:

Фінансові функції для розрахунків по цінним паперам у середовищі електронної таблиці M.Excel

Перехід на інші аркуші табличної книги досягається щигликом миші по ярличках, або парними комбінаціями службових клавіш: Ctrl+PageUp й/або Ctrl+PageDown. Перейменування робочого аркуша ініціюється подвійним щигликом лівої кнопки миші по ярличку, після чого можна вводити нове ім'я.

Завдання

Викличте інтерактивну довідкову систему (пункт меню ? або клавіша F1), уведіть для пошуку в Предметному покажчику ключову фразу "выделение ячеек", і, прочитавши отримані інструкції, попрактикуйтесь у виділенні невеликих прямокутних областей.

Для запису нового документа у вигляді файлу електронної таблиці на диск використається команда Файл Сохранить как ., у діалозі з якої користувач вибирає потрібну папку на диску, а також ім'я й тип створюваного файлу. Для таблиць Microsoft Excel за умовчуванням передбачене розширення *.XLS

Приклад. Припустимо, що ми хочемо організувати облік витрат домашнього господарства на придбання фруктів й овочів.

Мал. 2. Заповнення першої клітки таблиці даними приклада 1 у режимі уведення із клавіатури.

Наприклад, було куплено 850 м апельсинів за ціною 12 руб. 56 коп. за 1 кг . Запишемо в перший рядок таблиці робочого аркуша цю інформацію. У стовпець A будемо вносити назви, у стовпець B - вага покупки, а в стовпець C - ціну .

Дані вводяться на робочий аркуш електронної таблиці порціями, звичайно послідовно вводять інформацію в кілька сусідніх осередків, по черзі заповнюючи кожну з них. При натисканні користувачем алфавітно-цифрової клавіші поточна клітка таблиці автоматично переходить у режим ввода, готуючись прийняти дані, розпізнати їхній тип, зберігати отримане значення й виводити його в заданому форматі.

Для уведення даних необхідно:

  • зробити заповнювану клітку поточної (перевести туди рамку покажчика);
  • набрати послідовність символів на клавіатурі, при цьому вводить строка, що, в Excel відображається й у заповнюваній клітці, і над полем таблиці в рядку формул;
  • закінчити уведення натисканням клавіші уведення ¿ Enter, або щигликом миші по її екранній кнопці, що заміняє, із зображенням зеленої галочки (символ a) , розташованої в режимі уведення над полем робочого аркуша в лівій частині рядка уведення.

У стані уведення даних, відтвореному на мал. 2, потрібно додати до набираного слова, ще одну букву, щоб назва фруктів стоялася в множині, і можна закінчувати уведення.

Для виправлення допущених при наборі помилок після виходу з режиму уведення можна

· повторити уведення даних у ту ж клітку;

· відредагувати поточну клітку, двічі клацнувши по ній мишею, або нажавши клавішу F2.

Скасувати незакінчене уведення можна клавішеюEsc, або екранною кнопкою із червоним хрестиком (символr) у рядку уведення.

Якщо дані набрані правильно, але уведені помилково не в ту клітку, їх можна перенести, наприклад, методом перетаскування: підвівши знизу покажчик миші до рамки виділеного осередку з даними (він повинен прийняти форму товстої білої стрілки), нажати ліву кнопку й, утримуючи її, переміщати маніпулятор, орієнтуючись на пунктирну рамку положення клітки, що приймає перенос.

Для повного очищення поточної клітки від раніше уведеної інформації натискайте клавішу Delete.

Після успішного заповнення боковика таблиці першим написом, що пояснює, можна переходити до уведення вихідних числових даних про вагу й ціну покупок. Подивимося, як це вийшло в починаючого користувача, екран якого відтворюється на мал. 3.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Інформація та інформатика

1. Інформація та інформаційні процеси; Інформація є фундаментальним науковим поняттям. Воно є первинним і не має строгого наукового визначення. Особливість цього поняття є його універсальність – воно використовується практично у всіх сферах людської діяльності: природничих науках, філософії, біології, економіці. Разом з тим фундаментальної природничо-наукової дисципліни, яка б займалась природою інформації, не існувало. Фізика, хімія, біологія вивчають властивості інформації, а не її природу. Конкретний смисл поняття ...

Запити, фільтри, використання та функціональне призначення

Що таке фільтр Довідка (Help) дає визначення поняттю “фільтр” так: “Набір умов, які застосовуються для добору підмножини записів чи для сортування записів. У Microsoft Access існують фільтри чотирьох типів: фільтр по виділеному фрагменту, звичайний фільтр, розширений фільтр і фільтр по вводу.” У свою чергу, умова відбору визначається як “набір обмежувальних умов, наприклад, = "Україна" (означаюче, що потрібно строкове значення "Україна") чи > 30000, використовуваних для висновку визначеного набору ...

Фінансові функції для розрахунків по цінним паперам у середовищі електронної таблиці M.Excel

При запуску програми M.Excel користувачеві звичайно пропонується для заповнення даними новий порожній документ в оперативній пам'яті комп'ютера зі стандартним ім'ям Книга1(Book1), що складається з 16 робочих аркушів, розграфлених у вигляді таблиці на 16384 рядки й 256 стовпців, стандартна ширина кожної клітки дорівнює 9 символам. Екран комп'ютера на початку стандартного сеансу роботи програми виглядає як на мал. 1. Мал. 1. Вид вікна (програми (обробки) електронних таблиць Excel при запуску. Вихідне положення покажчика ...