Search:

Фінансові функції для розрахунків по цінним паперам у середовищі електронної таблиці M.Excel

Для її уведення потрібно виділити в таблиці заповнюваний блок кліток D2:D9, набрати розрахункову формулу =B2:B9*C2:C9, і закінчити її уведення (не в одну клітку, а у весь виділений блок) уже не звичним натисканням клавіші уведення, а комбінацією трьох сусідніх клавіш Ctrl-Shift-Enter.

Така формула заповнює відразу весь виділений блок, і необхідність у копіюванні відпадає. Зверніть увагу, що в рядку уведення формула масиву, який підлегла поточна клітка, відображається у фігурних дужках {=B2:B9*C2:C9}.

Використання в таблиці формул масиву виправдує трудомісткість їхнього створення, якщо необхідно цілком підкорити блок кліток впливу єдиної формули й виключити можливість ізольованого виправлення вмісту окремих кліток усередині масиву (ступінь захисту).

Є ще один спосіб розрахунку витрат, що не вимагає до явного обчислення в таблиці окремих часток доданків. З погляду економіст-математика, витрати на придбання набору товарів обчислюються як скалярний добуток векторів кількості товарів і цін.

Нехай, – кількість продуктів (у нашому прикладі їх сім);

– номер продукту в упорядкованому списку, міняється від 1 до ;

– придбана кількість -го продукту;

– ціна, по якій здобувається -ый продукт. Тоді витрати на придбання вмісту даного фруктово-овочевого кошика є сума покоординатных добутків елементів векторів й .

де, – вектор, в елементах якого записана вага продуктів, що купують;

– набір відповідних цін.

Настільки широко розповсюджена в побуті облікова операція вже закодована в Excel убудованої математичної функцій. В оригінальній (англо-американської) версії пакета вона називається =SUMPROD, а в русифікованій має ідентифікатор =СУММПРОИЗВ, що з точки зору введиної довжини рядка та ймовірності помилки при посимвольному наборі менш вдало.

Для запобігання помилок при уведенні довгих формул рекомендується вибирати назва потрібної функції з готового списку імен, що розкривається при звертанні до процедури Майстер функцій. Вона активізується кнопкою зі значком (див. мал. 12): на панелі інструментів Стандартна.

Спробуємо звернутися до убудованої функції =СУММПРОИЗВ для приміщення підсумкової величини витрат у клітку D10. Для цього потрібно виділити цю клітку D10 перекладом у неї (рамки) табличного покажчика, а потім клацнути по кнопці Майстер функцій, або використати команду меню Вставка Функція .

На кроці 1 у лівому вікні вибирається Категория функций – Математические v, а потім у правому вікні прокручується алфавітний список імен всіх убудованих функцій обраної категорії.

Накроці 2 визначаються аргументи обраної функції. Аргументами функцій можуть бути константи, або табличні посилання на їхні клітки, що зберігають. У нашому прикладі пошлемося на інтервали чарунок таблиці, куди була уведена вага й ціна кожного продукту, як окремі елементи скалярно перемножених векторів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Проектування бази даних предметної області „Онлайн-магазин”

ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………… .………3 1. Аналіз предметної області та постановка задачі . ……………4 2. Розробка універсального відношення…………………………………… 6 3. Розробка концептуальної схеми предметної області «Онлайн-магазин» за ER-принципом…… .11 4. Проектування нормалізованих відношень……………………………… .… 14 5. Оцінка спроектованих відношень . ……………………………………………16 6. Розробка вихідних форм подання інформації ……………………………….19 7. Розробка програмного забезпечення ………………………………………23 7.1. Розробка схеми алгоритму реалізації ...

Фінансові функції для розрахунків по цінним паперам у середовищі електронної таблиці M.Excel

При запуску програми M.Excel користувачеві звичайно пропонується для заповнення даними новий порожній документ в оперативній пам'яті комп'ютера зі стандартним ім'ям Книга1(Book1), що складається з 16 робочих аркушів, розграфлених у вигляді таблиці на 16384 рядки й 256 стовпців, стандартна ширина кожної клітки дорівнює 9 символам. Екран комп'ютера на початку стандартного сеансу роботи програми виглядає як на мал. 1. Мал. 1. Вид вікна (програми (обробки) електронних таблиць Excel при запуску. Вихідне положення покажчика ...

Інформація та інформатика

1. Інформація та інформаційні процеси; Інформація є фундаментальним науковим поняттям. Воно є первинним і не має строгого наукового визначення. Особливість цього поняття є його універсальність – воно використовується практично у всіх сферах людської діяльності: природничих науках, філософії, біології, економіці. Разом з тим фундаментальної природничо-наукової дисципліни, яка б займалась природою інформації, не існувало. Фізика, хімія, біологія вивчають властивості інформації, а не її природу. Конкретний смисл поняття ...