Search:

Фінансові функції для розрахунків по цінним паперам у середовищі електронної таблиці M.Excel

Для продовження обчислювальної практики розглянемо нове припущення про те, що замовлення на фрукти й овочі був зроблений у цінах минулого тижня, а тепер всі ціни небагато змінилися, і необхідно переоцінити витрати на придбання колишньої кількості продукції.

Щоб новий розрахунковий фрагмент таблиці мав на екрані компактний і доступний для огляду вид, краще не заповнювати праворуч новими формулами велика кількість кліток у тих же перших рядках, а розмістити ще один екземпляр набору вихідних констант у вільних клітках нижче. Наприклад, можна розмістити копію блоку A1:A9 у таблиці, починаючи з A13 (виділити A1:A9, команда Виправлення Копіювати, клацнути по A13, нажати клавішу уведення), або ввести в A14 формулу =A2 і методом автозаполнения (мишею за кут) скопіювати її на діапазон A14:C21.

Так будуть отримані копії значень кліток-джерел, а зовнішній вигляд їх також можна заново не регулювати, а ще раз виділити блок-джерело й скористатися його форматом як зразком, нажавши кнопку Копіювати формат панелі інструментів Стандартна. Потім потрібно тільки обвести пунктиром діапазон, що приймає копію вихідного формату, і звільнити кнопку миші. Тепер можна вписати в таблицю ціни нового тижня й знайти по них суму витрат.

Для оцінки зміни купівельної спроможності грошей по заданому наборі продуктів за минулий період обчислюється зведений показник – агрегатний індекс цін:

Мал.15. Вимір росту цін за допомогою індексу фіксованого состава.

де p – вектор цін продуктів;

q – вектор обсягів споживання продуктів (вага покупки).

[http://www.cfin.ru/finanalysis/smirnova/excel_bl2.shtml]

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

АРМ – Колекціонера марок

Зміст: Вступ Загальна характеристика предметної області та мети створення додатку Характеристика задачі що розв’язується Опис процесу взаємодії користувача з додатком Обґрунтування проектних рішень по інтерфейсу користувача при: Проектуванні форм Проектуванні діалогів Проектуванні довідкової системи Використання принципу розробки орієнтованих на користувача Використання принципів організації екранів Рішення щодо кольору, при проектування додатку Перелік форм додатка 10. Класи, підкласи та компоненти що використовуються в ...

Інформація та інформатика

1. Інформація та інформаційні процеси; Інформація є фундаментальним науковим поняттям. Воно є первинним і не має строгого наукового визначення. Особливість цього поняття є його універсальність – воно використовується практично у всіх сферах людської діяльності: природничих науках, філософії, біології, економіці. Разом з тим фундаментальної природничо-наукової дисципліни, яка б займалась природою інформації, не існувало. Фізика, хімія, біологія вивчають властивості інформації, а не її природу. Конкретний смисл поняття ...

Фінансові функції для розрахунків по цінним паперам у середовищі електронної таблиці M.Excel

При запуску програми M.Excel користувачеві звичайно пропонується для заповнення даними новий порожній документ в оперативній пам'яті комп'ютера зі стандартним ім'ям Книга1(Book1), що складається з 16 робочих аркушів, розграфлених у вигляді таблиці на 16384 рядки й 256 стовпців, стандартна ширина кожної клітки дорівнює 9 символам. Екран комп'ютера на початку стандартного сеансу роботи програми виглядає як на мал. 1. Мал. 1. Вид вікна (програми (обробки) електронних таблиць Excel при запуску. Вихідне положення покажчика ...