Search:

Поняття “інформація” у різних науках

США. — М., 1966. — С. 36-37.
12 Коган В.З. Теория информационного взаимодействия: Философско-социологические очерки. — Новосибирск: Изд-во Новосибирск. ун-та, 1991. — С. 18.
13 Черняк Ю.И. Разработка системы экономической информации // Системы экономической информации. — М., 1967.— С. 21.
4 Тростников В.Н. Человек и информация. — М., 1970. — С. 15.
15 Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. — М., 1966. — С. 203.
16 Коган В.З. Теория информационного взаимодействия: Философско-социологические очерки. — Новосибирск: Изд-во Новосибирск. ун-та, 1991. — С. 28-30.
17 Шрейдер Ю.А. О количественных характеристиках семантической информации // НТИ. — 1963. — № 10. — С. 210.
18 Шенкман Б.И. Духовное производство и его своеобразие // Вопр. филос. — 1966. — № 12. — С. 117, 122.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Washington DC

The city of Washington, the capital of the United States of America is located in the District of Columbia (DC for short) Many people consider Washington DC to be one of the most beatiful cities in the world. It is filled with many parks, wide streets and impressive buildings. In the centre of the city, in Capitol Park, visitors' eyes focus on the Capitol, where Congress convence to inect laws. Many visitors come to Washington DC to see the White House. It is the greatest attraction for many of them. The White House, ...

Преса України в період від проголошення свободи до незалежності

Наслідки цих подій, які дотепні журналісти назвали Великою серпневою капіталістичною революцією (за аналогією з Великою жовтневою соціалістичною революцією 7 листопада 1917 р.) мали всесвітньо-історичне значення. Завершився розпад так званого “соціалістичного табору”. Із зони радянського впливу вийшли Східна Німеччина (ДДР), Польща, Угорщина, Румунія, Чехословаччина і навіть Болгарія. Розвалилася на окремі держави колишня СФРЮ - соціалістична федеративна республіка Югославія. Почався розпад СРСР. 24 серпня Україна ...

Книгарь на барикадах боротьби за Шевченка

Шевченкова доля і його мистецьке самовираження, а ще більше їхня публічна інтерпретація, власне, те, що ми називаємо шевченкознавством, в усі часи залежали від соціальної й політичної природи суспільства. Імперськошовіністична цензура в дореволюційній Росії брутально нівечила тексти творів поета, вилучаючи з них усе, що нагадувало їй найменший натяк на протест проти поневолення і гноблення України Москвою, осуд злочинів російських царів і цариць проти українського народу та його культури. Комуністична Росія, власне, нова (в ...