Search:

Договір щодо надання брокерських послуг

Реферати » Цінні папери » Договір щодо надання брокерських послуг

ДОГОВІР
щодо надання брокерських послуг

м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р.

КЛІЄНТ: _________________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________,

з одного боку, і

БРОКЕР: _________________________________________________________________,

(найменування підприємства, що надає брокерські послуги)

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі ______________________________________________________________,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. КЛІЄНТ доручає, а БРОКЕР зобов’язується:

а) здійснювати угоди від імені та за рахунок КЛІЄНТА (на підставі договору доручення та разової довіреності);

б) здійснювати угоди для КЛІЄНТА від імені БРОКЕРА (на підставі договору комісії);

в) надавати КЛІЄНТУ інформаційні послуги, пов’язані з реалізацією та придбанням товару.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ

2.1. БРОКЕР гарантує, що він володіє правом здійснення угод, які є предметом Даного Договору.

2.2. БРОКЕР виконує доручення КЛІЄНТА, керуючись чинним законодавством.

БРОКЕР зобов’язаний інформувати КЛІЄНТА про вимоги, що ставляться до біржових товарів.

2.3. БРОКЕР виконує доручення КЛІЄНТА з наступних типів угод:

2.3.1. Угода з реальним товаром. У цьому випадку БРОКЕР або КЛІЄНТ виступають як продавець або покупець товару, що постачається у певний термін з моменту реєстрації угоди на біржі.

2.3.2. Угода з умовою. У цьому випадку КЛІЄНТ дає доручення продати реальний товар за умови одночасної купівлі для КЛІЄНТА іншого реального товару. При отриманні такого доручення БРОКЕР має право відмовитися від його виконання. Якщо БРОКЕР продасть товар, але не виконає доручення в частині купівлі іншого товару, він позбавляється права на винагороду за угодою з умовою.

2.3.3. Угода з цінними паперами.

2.3.4. Із вказаних у пунктах 2.3.1, 2.3.2 типів угод КЛІЄНТ може давати БРОКЕРУ наступні види доручень:

1. Купити товар за поточною біржовою ціною дня.

2. Продати товар за поточною біржовою ціною дня.

3. Купити товар за ціною не вище заданої.

4. Продати товар за ціною не нижче заданої.

5. Купити товар у момент, коли ціна на нього досягне певного (порогового) значення.

6. Продати товар у момент, коли ціна на нього досягне певного (порогового) значення.

2.4. Крім того, БРОКЕР надає КЛІЄНТУ наступні послуги:

а) інформує про поточну біржову ціну на конкретний товар;

б) інформує про наявність конкретного товару на біржі.

2.5. Сторонами приймається наступний порядок виконання доручень щодо продажу реально існуючого товару:

2.5.1. КЛІЄНТ направляє БРОКЕРУ договір доручення або договір комісії, підписані з його боку, надає гарантію виконання зобов’язання, довіреність на право здійснення угоди, необхідну при здійсненні угоди від імені КЛІЄНТА.

КЛІЄНТ зобов’язаний за свій рахунок спакувати, замаркірувати товар у відповідності до вимог стандартів, технічних умов, а також до вимог, що пред’являються до біржових товарів, відвантажити товар за адресою біржі. З цього моменту КЛІЄНТ втрачає право розпоряджатися товаром до отримання звіту БРОКЕРА про здійснення угоди або повідомлення про зняття товару з торгів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Реєстр до договору поданих до врахування векселів

Реєстр до договору поданих до врахування векселів ____________________________________________________________________________________ (повне найменування пред’явника) _________________________________________________________________________________ (банківські реквізити, адреса пред’явника) _____________________ (дата пред’явлення) № з/п Найменування, реквізити, адреса пред'явника векселя до врахування Номер, вид векселя Дата і місце Найменування, юридична адреса, реквізити складення векселя ...

Замовлення на купівлю-продаж цінних паперів

Замовлення на купівлю-продаж цінних паперів від "_____"_______199___р. Брокерська контора № ______________________________________________________ (найменування брокерської контори) Придбає, продасть цінні папери (зайве викреслити) Код цінного паперу _________________________________________________________ Вид ______________________________________________________________________ (найменування цінного паперу) Емітент ___________________________________________________________________ (найменування ...

Договір щодо надання брокерських послуг

ДОГОВІР щодо надання брокерських послуг м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р. КЛІЄНТ: _________________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________, з одного боку, і БРОКЕР: _________________________________________________________________, (найменування підприємства, що надає брокерські послуги) в особі ...