Search:

Класи організаційних структур управління виробництвом

3) Принцип функціональної замкнутості підрозділів апарату управління: коло завдань для кожного структурного підрозділу повинно бути чітко орієнтоване на досягнення мети управління з відповідної функції.

4) Простота організаційної структури: чим простіше тим чіткіше побудована структура управління, тим легше персоналові зрозуміти і пристосуватися до даної форми управління та активно брати участь у реалізації мети фірми. Крім того, кілька ланок і рівнів управління повинні бути мінімальними.

5) Принцип єдності розпорядництва: працівник повинен отримувати накази лише від одного начальника. За словами А. Файоля, для сукупності операцій, що переслідують одну мету, повинен бути один керівник і одна програми. Це необхідна умова єдності дій, координацій зусиль.

6) Визначення оптимальної норми керованості: кількість підлеглих, що підпорядковані одному робітникові, повинна бути обмеженою. Норма керованості визначається характером роботи керівника та стосунками керівників і підлеглих. Керівник може мати тим більшу кількість підлеглих чим більш однорідними є проблеми, які він вирішує. З цього випливає, що кількість підлеглих повинна бути меншою на вищих рівнях менеджменту та більшою та більшою на нижчих рівнях.

7) Принцип зворотного зв'язку: завдяки цьому принципу забезпечується можливість здійснення постійного контролю за результатами функціонування системи та створюються умови для її користування.

Перелічені принципи побудови організаційних структур управління взаємопов'язані та взаємозумовлені. Кожен з них має самостійне значення, але тільки спільне їх використання забезпечує комплексний, науковий характер

проектування організаційних структур управління виробництвом.

Отже, підведемо підсумок нашого заняття у вигляді тестів. Ст. 10.

Домашнє завдання підготувати сьогоднішню лекцію з підручника Тарнавська Н.П. "Менеджмент" К.95р. ст.67-75.

В.Т. Жигалов, Л.М. Шимаковська "Основи менеджменту і управлінської діяльності" К.94. ст.76-79.

На самостійну роботу побудувати організаційну структуру управління великою корпорацією і законспектувати з підручника Тарнавська Н. "Менеджмент теорія і практика" ст.205 "Регіональний тип організаційної структури".

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Мері Кей та її успіхи в бізнесі

Мері Кей Еш ніколи не вивчала маркетингових дисциплін. Нехтуючи академічними знаннями, вона зробила кар'єру найуспіш­нішої бізнес-леді завдяки своєму емпіричному досвіду. Провінційне американське містечко, велика бідна сім'я, тяжко хворий батько - інтродукція до сентиментального жіночого роману. Але тут немає і краплі вигадки - саме так мільйонерша Мері Кей Еш починала свій життєвий шлях. У сім років вона вже доглядала за прикутим до ліжка батьком. Консультації щодо ведення домашнього господарства одержувала по телефону - ...

Діловодство як функція управління

ЗМІСТ Значення діловодства у здійсненні процесу управління. 2 Поява діловодства на Русі (X-XIIIст.) 3 Діловодство у князівстві Литовському (XIV-XVIIст.) 4 Діловодство в гетьманській Україні (XVII-XVIIIст.) 5 Діловодство в XVIII- на початкуXIX ст. 6 Радянський період розвитку діловодства. 6 Класифікація документів. 6 Висновок. 8 Значення діловодства у здійсненні процесу управління Функція у перекладі з латинської означає діяльність. Функція управління - вид діяльності, що заснований на розділі та кооперації ...

Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

Сучасний менеджмент просто не мислимий без участі маркетингових підходів, методів тощо. Тому маркетингові концепції досить широко використовуються в менеджменті, адже завдяки ним можна більш ретельніше та ефективніше розробляти стратегію впливу на споживачів, обходити конкурентів, впливати на інші сфери діяльності. Концепція маркетингу — це орієнтація на нестатки і запити споживачів, досягнення мети більш ефективним, ніж у конкурента способом. Концепція маркетингу зв'язана з прийняттям рішень у всіх сферах діяльності ...