Search:

Олігономія

Реферати » Організація виробництва » Олігономія

Задача 1.

Фірма продає два різні товари на ринку, де існують три різні типи споживачів.

Споживач.

Ціна товару, грн.

Ціна комплекту,

грн.

“Х”

“У”

А

20

85

105

В

60

55

115

С

75

25

100

Вартість виробництва кожного з товарів – 20 грн. Знайти прибуток фірми якщо:

Фірма продає товари окремо, які ціни треба встановити, щоб був максимальний прибуток.

Яку ціну слід призначити при чистому комплектуванні (тобто продається тільки комплект). Який буде прибуток?

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Предмет, мета і зміст курсу

План. Суть і завдання організації виробництва. Предмет і зміст курсу. Суть і завдання організації виробництва. Під організацією виробництва розуміється координація і оптимізація в часі і просторі всіх матеріальних і трудових елементів виробництва з метою досягнення у визначені строки найбільшого результату з найменшими затратами. Перехід на ринкові відносини координально міняють погляд на організацію виробництва, яка створює умови для найкращого використання техніки і людей в процесі виробництва і тим самим підвищує його ...

Олігономія

Задача 1. Фірма продає два різні товари на ринку, де існують три різні типи споживачів. Споживач. Ціна товару, грн. Ціна комплекту, грн. “Х” “У” А 20 85 105 В 60 55 115 С 75 25 100 Вартість виробництва кожного з товарів – 20 грн. Знайти прибуток фірми якщо: Фірма продає товари окремо, які ціни треба встановити, щоб був максимальний прибуток. Яку ціну слід призначити при чистому комплектуванні (тобто продається тільки комплект). Який буде ...

Регулювання виробничого процесу

План. Завдання регулювання виробничого процесу. Завдання та принципи роботи диспетчерських служб. Управління виробництвом в АСУВ. Завдання регулювання виробничого процесу. В умовах переходу до ринкових відносин які потребують швидкої і гнучкої реакції на зміни в потребі споживачів на той чи інший вид продукції необхідно забезпечити чітку і безперебійну роботу підприємства і внутрішньопідприєм-ницьких підрозділів при найбільш ефективному використанні виробничих ресурсів. Це забезпечує ритмічна праця і рівномірний випуск ...