Search:

Теоретичні основи розвитку МЕВ

Реферати » Міжнародні відносини » Теоретичні основи розвитку МЕВ

План.

1.Методи пізнання міжнародних явищ і процесів.

2.Міжнародний поділ праці й еволюція теорій МЕВ.

3.Моделі розвитку МЕВ.

Література:

І.М.Школа В.М.Козменко“Міжнародні економічні відносини “ Чернівці “Рута” ст.38-45

В.В.Козик Л.А.Панкова“Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995

1.Методи пізнання міжнародних явищ і процесів.

Метод наукових абстракцій—усунення другорядного з метою пізнання основного. Особливість полягає в тому, що інколи необхідно абстрагуватись від конкретних національних економічних процесів, щоб пізнати дію міжнародних економічних законів.

Метод аналізу і синтезу—аналіз окремих елементів цілісної системи, а зроблені узагальнення по кожному елемениу об”єднуються (синтезуються) в одне ціле системне узагальнення.

Метод мікро- та макроаналізу— МЕВ здійснюються різних рівнях, це означає, що пошуки проводяться, з одного боку на рівні зовнишньоекономічної діяльності підприємства, а з іншого боку на рівні міждержавних і наддержавних економічних стосунків.

За допомогою історичного і логічного методу вивчаються історичні етапи розвитку конкретних міжнародних економічних відносин, визначаються тенденції їхнього розвитку, передбачаються можливі варіанти подальшого перебігу подій.

Економіко-математичні методи—обчислення килькісних показників.

Статистично-графічний метотод—визначення й порівняння кількісних показників.

Метод моделювання –базується на використанні попередніх методів і є важливим для прогнозування розвитку того чи іншого міжнародного явища.

Дослідження міжнародних економічних відносин не дасть достатньо достовірних результатів, якщо не враховувати взаємопов”язаність, єдність міжнародних явищ і процесів між собою, а також з національними господарськими явищами і процесами.

2.Міжнародний поділ праці.

Світове господарство важко визначити без використання нонять: МПП та МЕВ. Усвою чергу, міжнародні економічні відносини потребують визначення через міжнародний поділ праці.

МПП – знаходиться в основі розвитку МЕВ, тобто є фундаментом їхнього розвитку. МЕВ, у свою чергу, об”єднують навколо себе інші міжнародні явища і процеси.

Поняття МПП відображає явища та процеси поділу праці між суб”єктами різних країн і на наддержавному рівні. МПП є формою суспільного поділу праці. Суспільний поділ праці—це процес відособлення різних видів трудової діяльності, які взаємодіють між собою і взаємодоповнюють один одного, складаючи цілісний системний механізм

суспільного відтворення.

Суспільний поділ праці має дві взаємодоповнюючі форми: спеціалізація та кооперація діяльності. Якщо спеціалізація являє собою безпосереднє розбиття діяльності на окремі операції, то кооперування об”єднує ці операції в один загальний процес. За родом діяльності розглядають три типи суспільного поділу праці: загальний, частковий , одиничний.

Загальний поділ праці—здійснюється між великими сферами діяльності людини: промисловість, С\Г, транспорт, зв”язок, будівництво та інші.

Частковий поділ праці—відбувається всередині великих сфер на міжгалузевому та підгалузевому рівні: машинобудування, переробні галузі, рослинництво, громадський транспорт та інші.

Одиничний поділ праці притаманний процесам, що відбувається в середині фірм, в залежності від технологічного процесу та організації управління, від функціональних завдань окремих служб.

За просторовим критерієм виділяють: міжрегіональний поділ всередині країни, поділ між країнами, поділ між групами країн.

Міжнародний поділ праці—це вищий ступінь розвитку суспільного поділу праці, який виходить за межі національних економік.

МПП—це процес відособлення різних видів трудової діяльності на міжнародному рівні, які взаємодіють і взаємодоповнюють один одного, складаючи об”єктивну основу міжнародного обміну товарами, послугами та результатами інших видів діяльності.

Основні умови розвитку МПП:

1.Природно-географічні умови:

--різниця у величині території.

--різниця в чисельності населення.

--географічне розташування.

--нерівномірність кліматичних умов.

--наявність або відсутність тих чи інших природних ресурсів.

--наявність виходу до моря.

--наявність великих річок і озер.

2.Соціально-економічні умови:

--особливості історичного розвитку.

--переважаючі відносини власності.

--соціальна природа і механізм організації національних господарств.

--різниця в національних традиціях, інших культурних цінностях.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

РЕФЕРАТ магістерської роботи слухача Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Меренкова Тараса Юрійовича Тема бакалаврської роботи: Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб. Загальний обсяг роботи складає 89 сторінок. Містить 52 літературних джерела. Актуальність дослідженої проблеми зумовлена тим, що існування інституту міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб автоматично закріплює міжнародну деліктоздатність фізичної особи, а відтак на міждержавному рівні ...

Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи)

План: Вступ...…………………………………………………………...…....3 Сутність вільної економічної зони Загальні відомості про ВЕЗ...……………...……………......4 Підходи, використані в створенні ВЕЗ...………………......6 Цілі створення ВЕЗ...………………………………..............7 Пільги, використані в ВЕЗ...……………………………......8 Основні види вільних економічних зон Торгові ВЕЗ...…………………………………………….....11 Промислово-виробничі ВЕЗ...………………......................14 Техніко-впроваджувальні ВЕЗ...……………………..........18 Сервісні ВЕЗ Зміст і види оффшорних ...

Теоретичні основи розвитку МЕВ

План. 1.Методи пізнання міжнародних явищ і процесів. 2.Міжнародний поділ праці й еволюція теорій МЕВ. 3.Моделі розвитку МЕВ. Література: І.М.Школа В.М.Козменко“Міжнародні економічні відносини “ Чернівці “Рута” ст.38-45 В.В.Козик Л.А.Панкова“Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995 1.Методи пізнання міжнародних явищ і процесів. Метод наукових абстракцій—усунення другорядного з метою пізнання основного. Особливість полягає в тому, що інколи необхідно абстрагуватись від конкретних національних ...