Search:

Сучасне природознавство. Нові підходи до розгляду справ

Список використаної літератури :

В.С. Медина “ Охорона природи ” , Київ , “Вища школа” , 1977 р.

М.А. Воінственський , С.М. Стойко , “ Охорона природи ”, Київ 1977р.

В.С. Медина , “ Загальна фізична географія” , Київ , 1974 р.

Г.О. Білявський , Р.С. Фурдай , ” Основи екологічних знань ”, Київ , “ Либідь ”, 1997 р.

О.В. Тьоришків , Н.О. Родіна , “ Фізика 6 – 7 клас”, Київ 1986р.

О.І. Бугайов , М.П.Мартинюк , В.В. Смолянець , “ Фізика Астрономія 7 клас ” , Київ , “ Освіта ”, 1995р.

С.У. Гончаренко , “ Фізика 9 клас ”, ” Київ”, Освіта , 1997 р.

Б.П.Ященко , “ Економічна і соціальна географія світу ”, Київ , “ Артек ”, 1997р.

М.М. Схаткін , “ Природознавство 5 клас ” , Київ , 1989р. , “ Загальна біологія ”, Київ 1990р.

Б.О.Воронцов – Вельямінов , “ Астрономія 11 клас ”.

Н.С.Коваль , Л.К. Нарочна , “ Природознавство 4(3) клас ”.

Г.Є.Рудзітіс, Ф.Г.Фельдман , “ Хімія 8 клас ”.

Н.М. Буринська, “ Хімія 8 клас ”.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Основні фізіологічні праці

З розвитком людської цивілізації та науково-технічного прогресу проблеми відносин між природою та суспільством постійно загострюються. різке збільшення за останнє сторіччя обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, розвиток транспорту, енергетики, хімізації, зростання урбанізації негативно впливають на природне середовище. Тому серед негативних наслідків науково-технічного прогресу дедалі більшого розмаху набуває забруднення атмосферного повітря, водоймищ, деградація ґрунтового покриву, знищення запасів ...

Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

ЗМІСТ 1. Екологічна ситуація у Вінницькій області 3 2. Антропогенний вплив на природне середовище 6 2.1. Атмосферне повітря 6 2.2. Водні ресурси 7 2.2.1. Загальна характеристика 7 2.2.2. Характеристика стану поверхневих водойм області 10 2.2.3. Створи річки Південний Буг. 12 2.2.4. Створи річки Дністер. 12 2.3. Земельні ресурси та ґрунти 13 2.4. Надра 17 2.5. Відходи 18 2.6. Рослинний світ 19 2.7. Тваринний світ 21 2.7.1. Загальна характеристика 21 2.7.2. Ведення рибного господарства. ...

Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні

План. Фактори, що сприяють забрудненню біосфери України. Проблема забруднення грунтів України. Проблема питної води в Україні. Державний контроль за використанням природних ресурсів. Стан флори та фауни України. Екологічні завдання, що стоять перед державою та населення України. Україна має багаті природні ресурси, сприятливі кліматичні умови, високо родючі грунти, та прекрасні ландшафти. Однак вона є однією з найнеблагополучніших країн Європи. Поетапне формування екологічного механізму навколишнього середовища і ...