Search:

Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

Важливу роль відіграє непрофільний Комітет міжнародного права ООН (Третій комітет), з ініціативи якого були розроблені проекти багатьох конвенцій про боротьбу з міжнародними злочинами. Окрім цього, у 1992 Шостий комітет ООН розглядав доповідь Комітету міжнародного права стосовно проекту Кодексу злочинів проти миру та безпеки людства та про створення Міжнародного кримінального суду. Річ в тому, що Міжнародний Суд є головним судовим органом ООН та покликаний розглядати справи, учасниками яких є держава. Тому до суб’єктів міжнародного співробітництва у боротьбі з міжнародною злочинністю Міжнародний Суд ООН не належить. З цього випливає, що на даний момент Міжнародний кримінальний суд є головним органом у боротьбі з міжнародними злочинцями.

Стосовно правової допомоги щодо кримінальних справ, то ці питання регламентуються не лише двосторонніми договорами на регіональному рівні. В ході дослідження виявилося, що ООН також бере у цій діяльності активну участь. Так, у 1990 році Генеральна Асамблея узгодила типовий договір про взаємну допомогу у кримінальних справах. Головна увага приділялася змісту та виконанню запитів, зберіганню таємниці, отриманню документів, доступу до осіб, що ув’язнені, та до інших осіб з метою отримання доказів, документів, обшуку та затриманню. Також у цьому ж році було прийнято типовий договір про передачу кримінального переслідування. Головний напрям застосування - випадки, коли обвинувачений повертається до держави свого громадянства і його видача неможлива, оскільки суперечить закону. У таких випадках можлива передача кримінального переслідування державі громадянства обвинуваченого, якщо діяння вважається злочинним у двох цих державах [30].

Як бачимо, універсальні механізми регулювання боротьби з міжнародною злочинностю не обмежуються лише розслідуванням міжнародних злочинів та притягненням фізичних осіб до міжнародної кримінальної відповідальності, адже не лише цей вид злочинів виходить з-під контролю певної держави. Саме загроза інтересам усієї світової спільноти спонукає держави до ефективного співробітництва у протидії міжнародній злочинності.

2.2. Регіональні механізми регулювання міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб

Розроблення саме на регіональному рівні механізмів боротьби з міжнародною злочинністю має важливе значення та доцільну необхідність через те, що сама злочинність розповсюджена у просторі не однаково, у кожному регіоні світу вона сягає різних масштабів та має різну специфіку. Міжнародна практика довела, що регіональні мехінізми регулювання міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб має ефективність на рівні з універсальними. Розглянемо детальніше комплекс джерел, субєктів та заходів, що безпосередньо здійснює протидію міжнародній злочинності [28, c. 39].

Яскравим прикладом міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю на регіональному рівні є діяльність Ради Європи та її органів у цій сфері, які виступають суб’єктами як універсального, так і спеціального співробітництва, маючи при цьому те чи інше коло повноважень.

До Ради Європи у наш час входить 41 держава. Діяльність Ради охоплює всі основні питання європейського співробітництва, включаючи боротьбу зі злочинністю. Серед органів Ради Європи, що займаються цією проблемою, є: Парламентська Асамблея, Комітет Міністрів, Європейський комітет з правового співробітництва, Європейський комітет з проблем злочинності.

В рамках Ради Європи здійснюється така діяльність: розробляються відповідні європейські конвенції та угоди, проводяться конференції та семінари, ведеться науково-дослідна та просвітницька роботи. Так, за весь час функціонування Ради Європи було розроблено та прийнято більше 20 міжнародно-правових документів з проблем кримінального права та боротьби зі злочинністю (Конвенція „Про боротьбу з торгівлею людьми”, Конвенція «Про запобігання тероризму», Конвенція «Про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства»). Окрім цього комітетом міністрів розроблено та прийнято близько 60 резолюцій та 75 рекомендацій з питань співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю [47, c. 413].

У змісті європейських конвенцій можна виділити 2 групи положень. Перша спрямована на зближення внутрішнього законодавства країн-учасниць та містить зобов’язання щодо оцінки певних діянь у якості кримінальних злочинів і щодо включення до національного законодавства кримінально-правових, кримінально-процесуальних та адміністративно-правових заходів, які направлені на попередження, припинення та розслідування кримінальних злочинів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 


Подібні реферати:

Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

РЕФЕРАТ магістерської роботи слухача Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Меренкова Тараса Юрійовича Тема бакалаврської роботи: Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб. Загальний обсяг роботи складає 89 сторінок. Містить 52 літературних джерела. Актуальність дослідженої проблеми зумовлена тим, що існування інституту міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб автоматично закріплює міжнародну деліктоздатність фізичної особи, а відтак на міждержавному рівні ...

Торговельні відносини за феодалізму

1. Особливості феодальної епохи. 2. Розвиток міст як центрів ремесла і торгівлі. 3. Головні торговельні шляхи середньовіччя. 4. Система грошово-кредитних відносин. Феодальні відносини ми будемо розглядати з урахуванням регіональних особливостей. Мова йде про те, що своїми рисами характеризувалася феодальна епоха в Європі, дещо своєрідною вона була в країнах Сходу, землях Київської Русі, Московського князівства (потім царства, потім – централізованої держави). Маючи цілий ряд загальних характеристик, вони мають і власні ...

Процедури регулювання міжнародних комерційних спорів

Ще у процесі укладання зовнішньоекономічного договору до нього бажано включити умови про порядок вирішення спорів. У такий спосіб сторони будуть знати про порядок вирішення спору ще до того, як він виникне. 1. ПЕРЕГОВОРИ Якщо виник спір, то перед тим, як звертатися в суд, найкраще спробувати вирішити його за допомогою посередників - третіх осіб. У зовнішньоекономічних договорах можна навіть зробити застереження про те, що необхідною умовою передачі справи в суд є переговори через посередників, зазначених у договорі. ...