Search:

Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

Друга передбачає конкретні процедури і форми співробітництва, які на основі принципу взаємності можуть використовувати держави-учасниці для боротьби з міжнародною злочинністю та транснаціональними злочинними організаціями [43, c. 94].

Певний внесок у міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю здійснюють такі неурядові міжнародні організації:

- Міжнародна асоціація кримінального права (МАКП);

- Міжнародна кримінологічна спілка (МКС);

- Міжнародна спілка соціальної допомоги (МССД);

- Міжнародна соціологічна асоціація (МСА);

- Міжнародний кримінальний та пенітенціарний фонд (МКПФ).

Діяльність цих чотирьох організацій, що мають консультативний статус при ЕКОСОР, об’єднує Міжнародний комітет з координації (МКК), створений цими організаціями у 1982 р. Проте кожна з цих організацій, що складається з фахівців у галузях міжнародного кримінального права та правосуддя, не дивлячись на свій рекомендаційний характер, має суттєвий вплив на розвиток теоретичних аспектів міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю.

Наприклад, мета діяльності МАКП, заснованої у 1924 році на базі Міжнародного союзу спеціалістів з кримінального права, полягає в тому, щоб вдосконалювати законодавство та правові інститути, що забезпечують гуманне та ефективне правосуддя. Вона здійснює діяльність за допомогою національних груп окремих держав. Асоціація організовує проведення міжнародних конгресів з проблем кримінального права, консультує ООН, ЮНЕСКО та інші міжнародні організації, за проханням державних органів певних країн проводить експертизи проектів законодавчих актів.

Основними задачами МАКП, як зазначено в її Статуті є: співробітництво теоретиків та практиків міжнародного кримінального права, вивчення злочинності (не лише міжнародної), її причин та засобів боротьби з нею, дослідження реформ у кримінальному праві, пенітенціарної системи та кримінального процесу. Асоціація видає журнал «Міжнародний огляд кримінального права», публікує відгуки про міжнародні заходи боротьби зі злочинністю, а також видає праці з цієї теми.

Основним міжнародним заходом МАКП є проведення конгресів, які проходять один раз на 5 років. Коло питань, що обговорюються на конгресах, включає в себе як проблеми міжнародного кримінального права в прямому розумінні цього слова, так і проблеми кримінального процесу, прокурорського нагляду, кримінології.

В проміжках між конгресами МАКП проводить декілька колоквіумів. Їх тематика, як правило, збігається з темою наступного конгресу та стосується регіональних проблем, що будуть виноситися на конгрес.

У 1972 р. МАКП спільно з місцевою владою міста Сіракузи (Сицилія) створили Вищий міжнародний інститут кримінально-правових наук. Щорічно у січні, травні та грудні Інститут проводить учбові семінари, де навчаються наукові та практичні працівники з різних країн. Періодично інститут організовує міжнародні конференції експертів з різних питань боротьби зі злочинністю. Так, в кінці 1991 р. Інститут під егідою Генерального секретаря Європейської Ради провів міжнародну конференцію «Охорона прав людини при здійсненні кримінального правосуддя в країнах Центральної та Східної Європи». Головна задача конференції - допомогти обміну думками у галузі науково-практичної діяльності у боротьбі зі злочинністю [31].

Однією з найвпливовіших міжнародних організацій, що займається питаннями забезпечення міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю є Міжнародна кримінологічна спілка (МКС). Вона являє собою об`єднання національних інститутів та спеціалістів. Відповідно до Статуту МКС має консультативний статус ООН та другу категорію міжнародних неурядових організацій, а також свого представника в ООН. Діяльність МКС подібна до діяльності МАКП. Головною подією в роботі МКС також є проведення конгресів. За весь час існування спілки проведено 11 конгресів (Рим 1938 р., Париж 1950 р., Лондон 1955 р., Гаага 1960 р., Монреаль 1965 р., Мадрид 1970 р., Белград 1973 р., Лісабон 1078 р., Відень 1983 р., Гамбург 1988 р., Будапешт 1993 р.). Протягом всього часу існування МКС оперативно реагувала на будь-які тенденції та явища, що виникали в міжнародній злочинності, що відразу знаходило своє відображення у конгресах Спілки [49, c. 255].

Окрім міжнародних організацій та міжнародних органів вагомий вплив на співробітництво у розкритті та протидії міжнародній злочинності здійснюють внутрішньодержавні правоохоронні органи. Співпраця між різними органами – поліцією, прокуратурою і розвідувальними службами – дає змогу ефективно боротися з різними видами злочинів: відмиванням грошей, виявленням наркотиків, тяжкими злочинами. За результатами цієї співпраці були розроблені концепції Цільової групи і Спеціальних підрозділів із боротьбі з організованою злочинністю. Хоча обидві концепції охоплюють широке коло знань і навичок, принцип їхньої роботи все-таки досить відмінний.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 


Подібні реферати:

Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

РЕФЕРАТ магістерської роботи слухача Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Меренкова Тараса Юрійовича Тема бакалаврської роботи: Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб. Загальний обсяг роботи складає 89 сторінок. Містить 52 літературних джерела. Актуальність дослідженої проблеми зумовлена тим, що існування інституту міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб автоматично закріплює міжнародну деліктоздатність фізичної особи, а відтак на міждержавному рівні ...

Процедури регулювання міжнародних комерційних спорів

Ще у процесі укладання зовнішньоекономічного договору до нього бажано включити умови про порядок вирішення спорів. У такий спосіб сторони будуть знати про порядок вирішення спору ще до того, як він виникне. 1. ПЕРЕГОВОРИ Якщо виник спір, то перед тим, як звертатися в суд, найкраще спробувати вирішити його за допомогою посередників - третіх осіб. У зовнішньоекономічних договорах можна навіть зробити застереження про те, що необхідною умовою передачі справи в суд є переговори через посередників, зазначених у договорі. ...

Міжнародна торгівля і зовнішньоторгівельна політика

Зміст Зовнішня торгівля України її стан, проблеми та шляхи вдосконалення. Цілі та типові ситуації ціноутворення. Зовнішня торгівля України її стан, проблеми та шляхи вдосконалення. Експорт товарів ― це продаж та вивезення товарів за кордон з метою їх реалізації на зовнішніх ринках через передання у власність контрагенту в іншій країні. Це ― вузьке тлумачення експорту, оскільки йдеться тільки про експорт товарів у формі закордонної реалізації товарів за гроші. У більш широкому розумінні експортом можна назвати ...