Search:

Економіка і суспільний розвиток

2.С. Мочерний “Основи економічної теорії”.- Київ,- 1997 р.-С. 12-17, 25-28.

Підготовув студент КІПТ курсу

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

Наприкінці XIX ст. в кооперативному рухові відбулися кіль­кісні та якісні зміни. Створювалися гуртові товариства, виникали спілки окремих видів кооперації відповідно до адміністративно­го устрою тієї чи іншої країни. З'явилися перші спілки на націо­нальному рівні. Тоді ж виникли перші спонтанні контакти між ко­оперативними товариствами Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії, Голландії, Бельгії, Данії, Австрії та інших країн. Це були акти солідарності, обміну досвідом кооперативного будівництва, взаємозбагачення ...

Валовий внутрішній продукт

ЗМІСТ Вступ  3 1. Сутність поняття «валовий випуск»  4 2. Валовий внутрішній продукт  6 2.1. Склад ВВП   6 2.2 Методи обчислення ВВП   8 2.2.1. Виробничий метод  8 2.2.2. Метод кінцевого використання  10 2.2.3. Розподільчий методом   14 3. Валовий національний дохід  18 4. Номінальний та реальний валовий внутрішній продукт  20 Висновок  24 Список використаної літератури  25 Додатки  26 Вступ Економічний ...

Проблеми входження економіки України у світове господарство

ЗМІСТ 1. Факторні умови конкурентоспроможності. Вступ 2. Джерела конкурентних переваг. 3. Проблеми входження у світову економіку. 4. Зовнішньоекономічна діяльність держави. Висновок Проблеми входження економіки України у світове господарство. Вступ Поняття країни,, що розвиваються – умовне. Воно об’єднує країни, які значно відрізняються одна від одної, але разом з тим мають певні характерні риси, що дають можливість віднести їх до групи країн. Їх називають також третім світом. Вони займають важливе місце у ...