Search:

Конституційний Суд України

4) офіційного тлумачення Конституції та законів України.

Підставами для визнання перелічених актів не конституційними, повністю чи частково є:

- невідповідність Конституції України;

- порушення встановленої Конституцією процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності;

- перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті.

До повноважень КСУ не належить питання щодо законності актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.

Нижче наведена структура Конституційного Суду України:

 

Конституційний Суд України

Служба Голови Конституційного Суду

Заступники Голови і Служба заступників Голови Конституційного Суду України

Судді та Служба наукових консультантів і помічників суддів Конституційного Суду України

Секретаріат Конституційного Суду України

Відділ кадрів

Перший сектор

Служба документального забезпечення

Відділ контролю

Загальний відділ

Сектор комп’ютерного опрацювання документів

Відділ забезпечення засідань Колегій суддів та Конституційного Суду України

Організаційно-протокольний сектор

Сектор комп’ютерної стенографії

Правове управління

Відділ попереднього вивчення конституційних подань та звернень

Відділ експертизи актів законодавства та підготовки висновків за конституційними поданнями та зверненнями

Сектор конституційних основ публічного права

Сектор конституційних основ законодавства про працю та соціальний захист

Сектор конституційних основ приватного права та публічно-правових відносин

Сектор конституційних основ кримінального законодавства

Відділ експертизи законодавства з питань прав і свобод людини і громадянина

Відділ науково-порівняльних досліджень правових систем

Відділ обліку та систематизації законодавства

Редакційний відділ

Сектор опрацювання актів та стенограм засідань Конституційного Суду України

Сектор підготовки до видання "Вісника Конституційного Суду України"

Бібліотека Конституційного Суду України

Архів Конституційного Суду України

Прес-служба Конституційного Суду України

Відділ зовнішніх зв’язків

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Господарське управління

Відділ інформаційних систем

Відділ зв’язку

Відділ експлуатації та утримання будинків

Сектор інженерного забезпечення

Сектор утримання будинків та двору

Сектор обслуговування заходів та постачання

Сектор соціально-побутового та медичного обслуговування

Приймальна громадян

Комендатура охорони

Автобаза

3. Склад Конституційного Суду та статус його суддів

Конституційний Суд України складається з 18 суддів Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по 6 суддів. Судді обираються строком на дев’ять років без права бути призначеними повторно.

Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Суду таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. Пропозиції щодо кандидатур на посади суддів Конституційного Суду України вносить Голова Верховної Ради або не менше як ¼ народних депутатів України від конституційного складу ВРУ; при цьому депутат має право поставити підпис під пропозицією про висунення лише однієї кандидатури і ці підписи не відкликаються.

Призначеними на посади суддів КСУ вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів, але більше половини голосів депутатів від конституційного складу ВРУ. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх призначення було б перевищено необхідне для призначення число суддів, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування.

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду, який призначався ВРУ, то ВРУ у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

За результатами голосування Головою ВРУ підписуються постанови ВРУ про призначення суддів КСУ.

Президент при визначенні кандидатур на посаду судді КСУ проводить консультації З Прем’єр – міністром України і Міністром юстиції України. Призначеною на посаду судді КСУ вважається особа, про призначення якої видано Указ Президента України скріплений підписами Прем’єр – міністра України та Міністра юстиції.

У разі припинення повноважень судді КСУ, призначеного Президентом, він у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

З’їзд суддів України за пропозицією делегатів з’їзду відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів з’їзду визначає кандидатури на посади суддів КСУ для включення їх в бюлетені для таємного голосування.

Призначеним на посаду судді вважається кандидат, який у результаті таємного голосування одержав більшість голосів з числа обраних делегатів з’їзду суддів України.

Якщо голосування проводиться щодо кандидатур, число яких перевищує квоту для призначення на посади суддів Конституційного Суду України, призначеними вважаються кандидати, які набрали більше голосів ніж інші кандидати на ці посади.

У разі припинення повноважень судді КСУ обраного з’їздом суддів України, він призначає на цю посаду іншу особу у тримісячний строк.

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України «Про внесення змін до

Закону України «Про Конституційний Суд України»

Закон України

«Про Конституційний Суд України»

(чинна редакція)

Закон України

«Про Конституційний Суд України»

(в редакції законопроекту)

Стаття 6. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України Президентом України

Стаття 6. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України Президентом України

частина третя

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який призначався Президентом України, Президент України у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

частина третя

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який призначався Президентом України, або звільнення його з посади Президент України у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

Стаття 7. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України Верховною Радою України

Стаття 7. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України Верховною Радою України

частина четверта

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який призначався Верховною Радою України, Верховна Рада України у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

частина четверта

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який призначався Верховною Радою України, або звільнення його з посади Верховна Рада України у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

Стаття 8. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України з'їздом суддів України

Стаття 8. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України з'їздом суддів України

частина четверта

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який призначався з'їздом суддів України, з'їзд суддів України у тримісячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

частина четверта

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який призначався з'їздом суддів України, або звільнення його з посади з'їзд суддів України у тримісячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

Стаття 23. Припинення повноважень судді Конституційного Суду України

Стаття 23. Звільнення судді Конституційного Суду України з посади та припинення його повноважень

Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі:

Суддя Конституційного Суду України звільняється з посади у разі:

1) закінчення строку призначення;

1) закінчення строку призначення;

2) досягнення суддею шістдесятип'ятирічного віку;

2) досягнення суддею шістдесятип'ятирічного віку;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

4) порушення суддею вимог, передбачених частиною другою статті 16 цього Закону;

4) порушення суддею вимог, передбачених частиною другою статті 16 цього Закону;

5) порушення суддею присяги;

5) порушення суддею присяги;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

7) припинення його громадянства;

7) припинення його громадянства;

8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Рішення про припинення повноважень судді Конституційного Суду України у випадках, передбачених пунктами 1-3, 6-9, приймається на засіданні Конституційного Суду України, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, - Верховною Радою України.

Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади у випадках, передбачених пунктами 1-3, 6-9, приймається на засіданні Конституційного Суду України, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, - Верховною Радою України.

 

Суддя Конституційного Суду України, щодо якого є рішення про звільнення з посади на підставі пунктів 1, 2, 9 частини першої цієї статті, здійснює свої повноваження до моменту вступу на посаду судді Конституційного Суду України, призначеного на його місце, але не більше ніж протягом трьох місяців з дня прийняття такого рішення.

Повноваження судді припиняються у разі його смерті.

Повноваження судді припиняються у разі його смерті.

Витяг з Зак

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Державне управління в умовах адміністративної реформи

Зміст Вступ Поняття державного управління. Його основні риси і принципи. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади. Реформа державного управління в Україні. а) Рамки. б) Оцінка сучасного стану державного управління. в) Адміністративний контекст реформи. Висновки. 1.ВСТУП З проголошенням курсу на ринкову перебудову економіки і в науці, і в освіті, і в соціальній практиці, і в повсякденному ...

Відносини у трудовому праві

План Вступ 1.Загальна характеристика відносин, які входять до предмету трудового права 2. Поняття та ознаки найманої праці 3.Правова природа відносин тісно пов’язаних з трудовими Висновки Список використаної літератури Вступ Трудове право займає одне з провідних місць серед галу­зей сучасного права України. Його значення визначається роллю праці в суспільстві. Кожній людині, котра реалізує закріплене в ст. 43 Конституції України право на працю, до­водиться стикатися з нормами трудового ...

Правове регулювання окремих видів господарських договорів

Договір купівлі-продажу один з найбільш поширених договорів, що укладаються як фізичними так і юридичними особами, За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується передати майно і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Істотними умовами даного договору є майно - товар і ціна. Сторонами договору є продавець і покупець, якими можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи. Товаром може бути любе майно, не вилучене з цивільного обороту. Товаром ...