Search:

Виробництво і розподіл суспільних благ

5. ЕФЕКТИВНІСТЬ І СУСПІЛЬНІ БЛАГА

Як ми вже показали, ефективний обсяг виробництва товару індивідуального споживання визначається порівнянням граничного прибутку від виробництва додаткового товару із граничними витратами виробництва цього товару. Ефективність досягається тоді, коли граничний прибуток і граничні витрати рівні. Той же принцип застосуємо й до суспільних товарів, але метод аналізу при цьому іншій. У товарів індивідуального споживання гранична вигода виміряється вигодою, одержуваної споживачем. Розглядаючи суспільні товари, ми повинні відповістити на запитання, як оцінює кожна людина додаткову одиницю продукції. Гранична вигода виходить додаванням цих оцінок, зроблених всіма людьми, що користуються цим товаром. Ефективний обсяг виробництва суспільного товару досягається в тому випадку, якщо сума цих граничних вигід дорівнює граничним витратам виробництва.

http://vuzlib.net/mikro_PR.files/image176.jpg

Рис. 17.8 показує ефективний обсяг виробництва суспільного товару. D, являє собою попит на суспільний товар одного споживача, D2 – другого споживача. Кожна крива попиту показує нам граничну вигоду, одержувану споживачем для кожного обсягу випуску продукції. Наприклад, коли є 2 одиниці суспільного товару, перший споживач готовий платити 1,50 дол. за товар і 1,50 дол. становлять граничну вигоду.

Мал. 7. Ефективний обсяг виробництва суспільного товару

Аналогічним образом у другого споживача гранична вигода дорівнює 4,00 дол.

Щоб підрахувати суму граничних вигід обох споживачів, ми повинні скласти обидві криві попиту по вертикалі.

Наприклад, у тому випадку, коли обсяг випуску продукції становить 2 одиниці, ми додаємо граничну вигоду 1,50 дол. до граничної вигоди 4,00 дол., щоб одержати граничну суспільну вигоду 5,50 дол. Коли такий розрахунок проводиться для кожного обсягу виробництва суспільного товару, ми одержуємо сукупну криву попиту на суспільний товар D.

Ефективним обсягом випуску продукції є такий, при якому гранична суспільна вигода дорівнює граничним витратам. Це відбувається на перетинанні кривих попиту й граничних витрат. У нашім прикладі граничні витрати рівні 5,50 дол. і 2 одиниці являють собою ефективний обсяг виробництва.

Щоб побачити, чому 2 одиниці є ефективним обсягом виробництва, розглянемо, що відбудеться, якщо провадиться тільки 1 одиниця продукції: граничні витрати залишаються 5,50 дол., але гранична вигода наближається до 7,00 дол. Тому що гранична вигода більше граничних витрат, ми бачимо, що зроблено занадто мало блага. Аналогічним образом припустимо, що було зроблено 3 одиниці продукції. Тепер гранична вигода близько 4,00 дол. менше граничних витрат 5,50 дол., і провадиться занадто велика кількість блага.

Тільки тоді, коли гранична суспільна вигода дорівнює граничним витратам, суспільне благо провадиться ефективно.

6. СУСПІЛЬНІ БЛАГА Й ТРУДНОЩІ НА РИНКУ

Припустимо, що ви - підприємець, що подумує про програму знищення комарів в окрузі. Ви знаєте, що програма більше коштовна для жителів, чим 50 000 дол. витрат на неї. Чи зможете ви дістати прибуток, здійснюючи програму приватно? Ви могли б завершити програму з нульовим прибутком, якби призначили плату в 5 дол. з кожної з 10 000 родин, що проживають в окрузі. Але ви не можете змусити їх платити, не говорячи вже про те, щоб установити таку систему, при якій з тих родин, яким порятунок від комарів дорожче, ніж іншим, ви стягували б більшу плату.

Проблема укладається в тім, що зменшення кількості комарів - не виключається благо, що його неможливо забезпечити, не приносячись користі всім. У підсумку в родин немає стимулу платити за програму стільки, скільки вона дійсно коштує ім. Люди діють як пасажири - «зайці», розуміючи цінність програми і її користь для себе, але не платячи за неї.

При споживанні суспільних благ присутність таких «зайців» створює труднощі або неможливість ефективного забезпечення товарами за допомогою конкурентного ринку. Імовірно, якби із програмою було зв'язано менше людей і сама програма була б щодо недорогий, всі родини погодилися б добровільно оплатити свою частку видатків. Однак коли програма охоплює багато родин, добровільні особисті угоди звичайно нереальні й ефективне виробництво суспільного блага повинне субсидіюватися або забезпечуватися державою.

Висновок

Істотність системи благ у тім, що людина чи суспільство в цілому має набір потреб, кожна з який вимагає свого задоволення. Ця, здавалося б проста теза, здобуває серйозне забарвлення якщо проаналізувати сучасний час і історію. Те чого ми досягли в будь-якій області, нехай ціною світових війн, світових криз у кінцевому рахунку є наслідком із простого бажання чи почуття недостачі, чи зрушеннями внутрішнього хімізму. Паралельно лежить закон зростаючих потреб. В основі даного закону лежать потреби в благах конкретної людини, а вони характеризують потреби всього суспільства. І в той же час цей закон є рушійною силою економічного росту, у силу того, що людині потрібно завжди більше, ніж віна досягла.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Роль малого бізнесу в економіці

Світова практика переконливо свідчить, що навіть в країнах з розвиненою ринковою економікою малий бізнес впливає істотний чином на розвиток народного господарства. По-перше, як вже відмічалося, він забезпечує необхідну мобільність в умовах ринку, створює глибоку спеціалізацію і кооперацію, без яких немислима його висока ефективність. По-друге, він здатний не тільки швидко заповнювати ніші, що утворюються в споживчій сфері, але і порівняно швидко окупатися. По-третє, - створювати атмосферу конкуренції. По-четверте (і це, ...

Споживання та заощадження

Зміст План..................................................................................................3 І. Вступ................................................................................................4 ІІ. Споживання та заощадження...................................................6 2.1.Теорія життєвого циклу споживання і заощадження.....9 2.2.Заощадження та їх витрачання..........................................11 2.3.Функції споживання.............................................................13 ...

Виробництво і розподіл суспільних благ

Зміст Вступ .стор. 3 1. Особливості приватних та суспільних благ стор. 4 2. Попит на суспільні блага .стор. 8 3. Виробництво суспільних благ .стор. 12 4. Розподіл суспільних благ .стор. 13 5. Ефективність і суспільні блага ………………………… ….стор. 14 6. Суспільні блага і труднощі на ринку……………………… стор. 16 Висновки .стор.16 Література стор.18 Вступ Будь-яка істота, що живе на землі, будь то рослина чи тварина, повноцінно живе чи існує тільки при дотриманні нею чи навколишнім світом визначених умов. Ці умови створюють ...