Search:

Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями


Розрахунок векселем за відвантажені товари не є бартером, тому при відвантаженні товарів ТОВ „Твіса ЛТД” зафіксувала валових дохід, спираючись на договірні ціни. При цьому податкові зобов’язання за загальним правилом п. 4.1 Закону про ПДВ нараховані виходячи з контрактної вартості з урахуванням звичайних цін вірно.

Одержавши вексель від покупця, його товарну заборгованість закривають, а вартість векселя, прийнятого за актом приймання-передачі, відображають в окремому обліку за п. 7.6 Закону про прибуток. Таким чином, індульгенція останнього абзацу пп. 7.6.1 щодо первинного випуску векселів поширюється тільки на емітентів і не зачіпає векселедержателів. ТОВ „Твіса ЛТД” включила до складу валових витрати 12000 грн. при отриманні векселя згідно п. 7.6. Закону про прибуток . У період погашення показаний ціннопаперовий доход, що дорівнює номіналу векселя та закрити заборгованість за векселем.

Викуп векселя за кошти за ціною, нижчою від його номіналу.

ТОВ „Твіса ЛТД” як розрахунок за поставлені товари на 12000 грн., у т.ч. ПДВ – 2000грн., одержало вексель. Пізніше векселедержатель звернувся до емітента з пропозицією „погасити” вексель достроково, перерахувавши йому 9000 грн.

У ТОВ „Твіса ЛТД” сума, яка реально надійшла від емітента, буде меншою, ніж продажна вартість відвантаженої продукції. Зобов’язання за договором купівлі-продажу товару були виконані повною мірою в момент одержання векселя. Отож і валовий доход, і ПДВ нараховано правильно.

У бухгалтерському обліку отриманий вексель фіксують за номіналом. А після його повернення (передачі за індосаментом) різницю між номінальною і отриманою сумами списують на інші витрати від звичайної діяльності.

Таблиця 2.7

Операцій за отриманим векселем з достроковим погашенням такого векселя вартістю нижче за номінальну

За даними бухгалтерського обліку

За даними аудиторської перевірки

Дата, докум.

Зміст операції

БО

Сума

ПО

БО

Сума

ПО

Відхилення

Дт

Кт

ВД

ВВ

Дт

Кт

ВД

ВР

01.05.05

Банківська виписка

Надійшла оплата за вексель, що викуповується

311

685

9000

9000

-

311

685

9000

9000

-

-

02.05.05

Вексель

Передано вексель

685

341

9000

-

-

685

341

9000

-

-

-

02.05.05

Зазначено різницю між номіналом векселя і ціною викупу

977

341

3000

-

-

977

341

3000

-

-

-

31.05.05

Відображено фінансовий результат

793

977

3000

-

-

793

977

3000

-

-

-

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Узагальнення результатів аудиту

ПЛАН Узагальнення результатів аудиту 9.1. Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку 9.2. Основні елементи аудиторського висновку 9.3. Види аудиторських висновків та їх зміст УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ 1. Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку Результати аудиторської перевірки відображаються в аудитор­ському звіті. Аудиторський звіт містить відомості про стан обліку, внутрішнього контролю, достатність і достовірність фінансової звіт­ності. У зв'язку з тим, що зміст аудиторського звіту ...

Облік готової продукції

План: Облік оприбуткування та реалізації готової продукції Облік переоцінки готової продукції та результатів її інвентаризації. Облік бартерних (товарообмінних) операцій. Облік оприбуткування та реалізації готової продукції Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» готовою вважається продукція, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором або іншим нормативно-правовим актом. Випущена з виробництва готова ...

Макромова

Додаток 1. Макромова В цьому додатку дається опис макромови, яка використовується в формах звітів довільної форми, в документах і розрахунках, в первинних документах типових операцій “1С:Бухгалтерії - Проф.”. Д1.1. Форми документів і звітів При використанні типових операцій, документів, розрахунків і звітів довільної форми в окремому файлі задається форма (шаблон) документа (звіту, розрахунку). Ця форма являється текстовим файлом, в якому квадратними дужками (“[“ і “]”) відмічені поля для підстановки значень макроімен. Між ...