Search:

Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями


При одержанні товарів у векселедавця на загальних підставах виникають валові витрати (пп. 11.2.1 Закону про прибуток).

Видача ж векселя на податковий облік, у т.ч. на окремий ціннопаперовий, ніяк не впливає. Про це свідчить останній абзац пп. 7.6.1 Закону про прибуток: „Норми цього пункту не поширюються на операції з емісії корпоративних прав або інших цінних паперів, що здійснюються платником податку, а також з їх зворотного викупу або погашення таким платником податку”.

Інша річ відсотки. п. 1.10 Закону про прибуток під відсотками розуміє „доход, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених на визначений строк коштів або майна. До процентів включаються: платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;платіж за використання коштів, залучених у депозит;платіж за придбання товарів у розстрочку. У разі коли залучення коштів здійснюється шляхом продажу облігацій. казначейських зобов’язань або ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих позичальником. сума процентів визначається шляхом нарахування відсотків на номінал такого цінного паперу. виплати фіксованої премії чи виграшу або шляхом нарахування відсотків на номінал такого цінного паперу. визначення різниці між ціною розміщення та ціною погашення такого цінного паперу (сума дисконту)”.

Вексельні відсотки під наведене визначення не зовсім підходять: їх не можна пов’язати ні з кредитом, ні з депозитом, ні з розстроченням. Та й серед цінних паперів, перелічених в останньому абзаці, векселів немає.

Вони потраплять до валових витрати лише на дату, коли погашений (повинен бути погашений) вексель (пп. 7.9.3 Закону про прибуток). ТОВ „Твіса ЛТД” включила до складу ВВ 250,00 грн. на момент нарахування відсотків.

Маючи на руках податкову накладну на отриманий товар, векселедавець відображає право на податковий кредит (пп. 7.2.6. і пп. 7.5.1 Закону про ПДВ). Далі виписує вексель на суму кредиторської заборгованості. Його видача не призводить ні до яких ПДВшних наслідків (пп. 3.2.1 Закону про ПДВ).

А от виходячи із нарахованих відсотків щомісяця поповнюватимуть податковий кредит векселедержателя (лист 4620). Підстава - Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної від продавця.


Аудиторський висновок

Аудиторський висновок незалежного аудитора

ФАРЕНИК ЛАРИСИ ВОЛОДИМИРІВНИ

(назва фірми або ПІБ аудитора)

Ми перевірили баланс ТОВ „Твіса ЛТД” на 30.09.05 р., і відповідні звіти про фінансові результати, які характеризують зміни фінансового становища за період з 01.01.05 по 30.09.05 р. Відповідальність за цю звітність несе керівництво компанії. У наші обов’язки входить підготовка висновку за даними аудиторської перевірки цієї звітності.

Під час аудиту не було жодних обставин, які могли б призвести до порушення принципу незалежності перевірки.

Перевірку проведено з відома та в присутності директора Бойко А.А. та головного бухгалтера Пилипенко О.В. Даний аудиторський висновок адресований засновникам, керівництву та іншим зацікавленим користувачам фінансової звітності ТОВ „Твіса ЛТД”.

Перевірка проводилась в період з 01.01.06 по 30.09.05 року.

У період, за який проводилась перевірка, відповідальні за фінансово-господарську діяльність були: директор: Бойко А.А. та головний бухгалтер – Пилипенко О.В.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Облік основних засобів

План: Визначення та оцінка основних засобів Облік находження основних засобів на підприємство Облік капітальних інвестицій Облік амортизації основних засобів Облік ремонту основних засобів Облік вибуття основних засобів Облік переоцінки основних засобів Інвентаризація основних засобів Визнання та оцінка основних засобів Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби і розкриття інформації про них у фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб всіх форм ...

Журнал реєстрації господарських процесів

Основним регістром для обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку є Журнал реєстрації господарських операцій Ці журнали нагадують Головну книгу підприємства і теж застосовують принцип подвійного запису. Застосовується також Відомість обліку основних засобів та нарахування амортизації, Відомість обліку розрахунків, Відомість обліку витрат виробництва та вищезгадана спрощена форма Балансу. Можуть застосовуватися й інші регістри бухобліку. Щодо заповнення граф Журналу реєстрації господарських операцій, то пунктом 6.6 ...

Податок на прибуток

Законодавчо-нормативна база: 1. Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" станом на 01.07.2002 р. з змінами і доповненнями. 2. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-ПІ. 3. Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом ДПА від 08.07.97р. № 214, у редакції наказу ДПА від 21.01.98 р. № 37 з змінами і доповненнями. Податок на ...