Search:

Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями


Емітент, оприбуткував товари, збільшив валові витрати і податковий кредит з ПДВ (податкова накладна отримана) виходячи з контрактної вартості (пп. 11.2.1 Закону про прибуток і пп.пп. 7.5.1, 7.2.6 Закону про ПДВ. Видача векселя в рахунок оплати отриманого товару у податковому обліку не відобразилася, а от при погашенні векселя емітент незаконно включив до складу валових витрат вартість цінних паперів, які як при первинному випуску (емісії), так і при погашенні ніяких наслідків у податковому обліку не викликає:

до валового доходу не включають (пп. 4.1.1 Закону про прибуток). Вексель є цінним папером за ст. 3 Закону про цінні папери;

не фіксують в окремому ціннопаперовому обліку – п. 76.6 Закону про прибуток. Про це прямо сказано в останньому абзаці його пп. 7.6.1 „Норми цього пункту не поширюються на операції з емісії корпоративних прав або інших цінних паперів, що здійснюються платником податку, а також з їх зворотного викупу або погашення таким платником податку”;

не вважають об’єктом оподаткування в контексті Закону про ПДЩВ (пп. 3.2.1). Отже, податкові зобов’язання з ПДВ емітенту не загрожують.

ТОВ „Твіса ЛТД” як розрахунок за поставлені товари постачальником ЗАТ „Вік Ойл” на суму 12000 грн. (З ПДВ -2000 грн.) видала вексель. У подальшому продавець звернувся до емітента з пропозицією погасити вексель до настання строку платежу, перерахувавши йому 9000 грн.

Таблиця 2.4

Операцій за виданим векселем з подальшим погашенням до настання строку платежу

За даними бухгалтерського обліку

За даними аудиторської перевірки

Дата, докум.

Зміст операції

БО

Сума

ПО

БО

Сума

ПО

Відхилення

Дт

Кт

ВД

ВВ

Дт

Кт

ВД

ВВ

02.02.05

Банківська виписка

Оплачено вексель, що викуповується

377

311

9000

-

-

377

311

9000

9000

-

Не вкл. сума дисконту до складу ВД. Закон Укр.”Про оподаткування прибутку підприємств”.

02.02.05

Вексель

Отримано вексель

341

377

9000

-

-

341

377

9000

-

-

-

02.02.05

Вексель

Погашено заборгованість за виданим векселем

621

341

9000

-

-

621

341

9000

-

-

-

02.02.05

Показано доход на різницю між номінальною вартістю векселя і ціною його викупу

621

746

3000

-

-

621

746

3000

-

-

-

28.02.05

Відображено фінансовий результат

746

793

3000

-

-

746

793

3000

-

-

-

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

1С:Бухгалтерії Перед тим, як почати ведення бухгалтерського обліку - введення проводок, отримання підсумків синтетичного та аналітичного обліку, формування звітності і т.п., необхідно вибрати план рахунків та класифікатор видів об'єктів аналітичного обліку, які будуть використовуватися, а також задати деякі інші параметри програми. Ці питання будуть обговорюватися в даному розділі. 1. План рахунків Як відомо, в бухгалтерському обліку всі засоби підприємства і всі джерела їх виникнення класифікуються по однорідних ...

Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

Облік надходження товарів і їх реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку торговельного підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точністі і об’єктивності основного показника діяльності підприємства - обсягу товарообороту та валового доходу торгівлі як джерела покриття витрат обігу та створення прибутку підприємства. Облік надходження товарів безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану вартість. Бухгалтерський облік надходження товарів з набранням ...

Поняття про основні засоби

1. Характеристика та класифікація основних засобів Основні засоби (ОЗ) – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в аренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуємий термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Відповідно до діючої типової класифікації ОЗ групуються за її функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером і видами, за ...