Search:

Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями


Відмінність цієї ситуації від попередньої в тому, що вексель погашається з дисконтом. Вексель викуплено за ціною, нижчою від номіналу, емітент не корегує ні валових витрат, ні податкового кредиту за отриманими товарами, як і було відображено в обліку ТОВ „Твіса ЛТД”, тому, що фактичні зобов’язання за договором купівлі-продажу виконано повністю ще на етапі видачі векселя. Отже, зобов’язання, що виникли за векселем, не впливають на проведену раніше операцію щодо товарів. А от суму дисконту включають до доходу, що не було відображено в податковому обліку емітента. Про це заявила і ДПАУ у своєму листі № 6847, роз’яснивши: „Якщо утримувач простого векселя погоджується прийняти частковий платіж за векселем від емітента до настання строку платежу і при цьому за згодою сторін борг за векселем від емітента до настання строку платежу вважається погашеним, тобто зобов’язання векселедавця оплаченими, то частина боргу за векселем у розмірі знижки (фактично не сплаченої за домовленістю частини повної суми векселя) є безповоротною фінансовою допомогою у платника за векселем. Ця безповоротна фінансова допомога визнається валовим доходом такого платника на підставі пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 та п. 1.22 ст. 1 Закону”. Висновок: „непогашена” частина векселя повинна збільшити валовий доход емітента, який він фіксує у ряд. 01.6 Декларації з податку на прибуток підприємства. Сума дисконту „подарована” векселедержателем, жодним чином не впливає на формування податкового зобов’язання з ПДВ у емітента. Адже при такому розкладі немає головного – поставки. як того вимагає пп. 3.1.1 Закону про ПДВ.

ТОВ „Твіса ЛТД” як розрахунок за поставлені товари вартістю 12000 грн. , у тому числі 2000 грн. ПДВ, видало вексель. Пізніше воно запропонувало векселедержателю „погасити” його товарами вартістю, що дорівнює номіналу векселя.

Таблиця 2.5

Операцій за виданим векселем з подальшим погашенням товарами вартістю, що дорівнює номіналу векселя

За даними бухгалтерського обліку

За даними аудиторської перевірки

Дата, докум.

Зміст операції

БО

Сума

ПО

БО

Сума

ПО

Відхилення

Дт

Кт

ВД

ВВ

Дт

Кт

ВД

ВР

01.03.05

Видаткова накладна

Відвантажено товар векселедержателю

361

702

12000

10000

-

361

702

12000

10000

-

-

Податкова накладна

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

2000

-

-

702

641

2000

-

-

-

01.03.05

Списано собівартість проданих товарів

902

281

8000

-

-

902

281

8000

-

-

-

02.03.05

Вексель

Отримано вексель

341

361

12000

-

-

341

361

12000

-

-

-

02.03.05

Погашено заборгованість за раніше виданим векселем

621

341

12000

-

-

621

341

12000

-

-

-

31.03.05

Відображено фінансовий результат

791

902

8000

-

-

791

902

8000

-

-

-

702

791

10000

-

-

702

791

10000

-

-

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Подібні реферати:

Характеристика бухгалтерських рахунків

Рахунок 01 "Основні засоби" 4.1. На активному рахунку 01 "Основні засоби" обліковують наявність і рух власних основних засобів, що знаходяться в експлуатації, а також в запасі, на консерваціїабо в оренді. Орендовані основні засоби в орендатора обліковуються на забалансовому рахунку 001 "Орендовані основні засоби". 4.2. Основні засоби підприємства — це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в ...

Облік валових витрат і валових доходів

З прийняттям в 1997 р.  змін до Закону України  «Про оподаткування прибутку підприємств» та нового Закону України «Про податок на додану вартість» до системи оподаткування внесено грунтовні зміни, стався розкол бухгалтерського обліку  на облік бухгалтерський і облік податковий. Введення нового, недостатньо обгрунтованого, експериментально не перевіреного й не відпрацьованого обліку валових витрат і валових доходів  та  податку на на додану вартість привело до значного ускладнення ...

Принцип аудиторського контролю

Принцип (від лат. principium — начало, основа) аудиту -це основні засади, на яких здійснюється його функція. Виз­начені вони нормативом № 3 "Основні принципи, які регу­люють аудит", затвердженим Аудиторською палатою Украї­ни. Спірною є сама назва нормативу, оскільки аудит регулю­ють не принципи, а закони та нормативно-правові акти, але попри цю недоречність, у ньому закладені основні засади, які формують аудит як певну систему знань. Принципи аудиту, як незалежної форми фінансово-гос­подарського контролю, ...