Search:

Робочі документи аудитора

Робочі документи аудитора класифікують за такими ознаками: стадіями аудиторської перевірки; терміном використання; способом і джерелами отримання; характером інфо­рмації; призначенням; змістом; ступенем стандартизації; технікою складання; формою подання; часом зберігання.

Науково обгрунтована класифікація аудиторських документів дає аудитору змогу глибше зрозуміти їх зміст і форму, тривалість використання, термін зберігання та інші чинники, що безпосередньо впливають на ефективність аудиторської перевірки.

СПИСОК Л
ІТЕРАТУРИ :

1. Сопко В.В. "Організація і методика проведення аудиту" – МАУП , 2004 - 624с.

2. Петрик О. А. Аудит: методологія і організація: — К.: КНЕУ, 2003. — 260 с.

3. Я.А. Гончарук, Рудницький В.С. Аудит Навч.посіб. для студ.вищ.навч.закл - Л: Світ, 2002 - 296с.

4. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: Навч. посібник. - Житомир Ж1Т1, 2000

- 506с.

5. Стандарти аудиту та етики. Видання МФБ 2001 р. — К.: АПУ, 2003 – 490с.

6. Камышанов П.И. Практическое пособие по аудиту. — М : ИНФРА, 1998. — 286с.

7. Аудит: Практ. пособие / А.Кузьминский, Н.Кужельный, Е.Петрик и др.; Под ред. А.Кузьминского. — К.: Учетинформ, 1996. — 398с.

8. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 290с.


Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Зміст транспортних умов контракту. Особливості перевезень повітряним транспортом

План Зміст транспортних умов контракту Особливості перевезень повітряним транспортом 1. Зміст транспортних умов контракту Базисні умови зовнішньоторговельного контракту купівлі-продажу називаються так тому, що встановлюють базис ціни залежно від того, чи включаються витрати на транспортування (та інші витрати) у ціну товару чи ні. Базисні умови визначають: * хто і за чий рахунок забезпечує транспортування товарів по території країн продавця чи покупця, транзитних країн, а також під час перевезення товару морським, річковим ...

Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

ЗМІСТ: Вступ.................................................................................................................................3 Розділ І. Поняття “носій інформації”......................................................................5 §1.Поняття інформації як інваріанта відображення..................................................5 §2.Джерела інформації...................................................................................................7 §3.Види носіїв ...

Трави в українській міфології, окремі трави в українських міфах, легендах, обрядах

В українській міфології та обрядах визначне місце належить рослинам, зокрема – травам. Вони несли символічний зміст і розкривали світосприйняття тогочасного народу України. Барвінок - символ радісної життєвої сили, вічності усталеного буття, провісника весни та емблема викривальних сил; невмирущої пам'яті про покійних; незайманості, цнотливості. Барвінок, поряд з іншими ранніми квітками /підсніжник, пролісок/, вважали провісником весни. Його глянцево-зелене тверде листя не гине ні влітку від спеки, ні зимою від холоду, ...