Search:

Природа маркетингу

керування маркетинговою діяльністю (маркетингом) як системою, тобто планування, виконання і контроль маркетингової програми й індивідуальних обов'язків кожного учасника роботи підприємства, оцінка ризиків і прибутків, ефективності маркетингових вирішень.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Організація маркетингових досліджень ТЦ «Городок»

ПЛАН. Вступ 3 1. Сутність маркетингових досліджень, їх типи і види……………… 5 2. Порядок проведення маркетингових досліджень, його етапи…… .13 3. Організація маркетингових досліджень в ТЦ «Городок»…………… 25 4. Проведення маркетингових досліджень( методи дослідження, що використовувались торговим центром, та проблеми їх застосування)……… 28 5. Вдосконалення технології і і організації маркетингових досліджень та інтерпритація отриманих результатів в ТЦ «Городок»……… 32 Висновки та пропозиції 38 Список використаних ...

Паблік рилейшнз в органах влади

Паблік рилейшнз є складовою інституту менеджменту. Функ­ції паблік рилейшнз стосовно уряду не мають політичного спря­мування. Перед паблік рилейшнз у цьому разі стоять такі завдан­ня: по-перше, регулярне надання інформації про діяльність, пла­ни та успіхи уряду; по-друге, інформаційно-виховна функція, спрямована на просвітницьку діяльність у питаннях законодавства, права та різних аспектів повсякденної роботи уряду; по-третє, інформування міністрів та керівників комітетів про реакцію сус­пільства на ту політику, яку вони ...

Норми, правила та законодавчі основи маркетингової політики комунікацій

Маркетингова політика комунікацій обслуговує покупців това­рів. Вона в основному має діло з ринком споживачів товарів масо­вого попиту, впливаючи своїми прийомами на поведінку цих спо­живачів. З іншого боку, комунікаторами також є люди, котрим не чуже все людське, тобто вони можуть маніпулювати свідомістю споживачів товарів, впливати на підсвідомість, доводити до поку­пців неправдиву інформацію, ошукувати їх на свою користь. Так, рекламу, одну зі складових маркетингової політики ко­мунікацій, називають навіть п'ятою ...