Search:

План матеріально-технічного забезпечення

Реферати » Економіка підприємства » План матеріально-технічного забезпечення

План

Зміст плану МТЗ.

Визначення запасу матеріальних ресурсів на початок року.

Визначення потреби сировини і матеріалів.

Запаси матеріалів та їх регулювання.

1. Безперебійне постачання підприємства матеріальними ресурсами (сировина, матеріали, паливо, електроенергія) – це обов’язкова умова його ефективної і ритмічної роботи.

В законі “”Про державні підприємства передбачений порядок МТЗ підприємства:

підприємство на основі вивчення кон’юнктур ринку можливостей партнерів, інформації про рух цін о-зовує шляхом придбання для власного виробництва на ринку товарів і послуг.

Придбання ресурсів на ринку товарів і послуг, здійснюється підприємством, безпосередньо, у споживачів оптової торгівлі, в тому числі у споживачів оптової торгівлі, в тому чистої на ярмарках, аукціонах та о-ціях МТЗ.

План МТЗ складається з двох частин:

потреба по всіх видах матеріальних ресурсів.

Джерела покриття цих потреб

План МТЗ розробляється з урахуванням міроприємств по економії матеріальних ресурсів. Його складають по всій номенклатурі і визначають матеріальні потреби (розповісти про матеріальні ресурси, сировину і матеріали та їх склад).

Своєчасне постачання підприємства сировиною і матеріалами забезпечує ритмічну роботу підприємства.

Для ритмічної роботи підприємства необхідно визначити перехідний запас матеріальних ресурсів, де вказано:

скільки сировини і матеріалів на початку планового року?

Визначити, скільки потрібно матеріальних ресурсів для виконання плану?

Визначити перехідний запас на кінець планового року?

2. На підприємствах станом на 1.10 вираховують залишки всіх матеріальних ресурсів, враховують поступлення матеріальних ресурсів згідно договорів в IV кварталі, а також скільки протягом кварталу підприємство буде виробляти продукції. Фактичні залишки будуть складати перехідний запас на початок планового року.

Задача

Станом на 1.10 на підприємстві є:

Хв. п/м – 500 м3. Згідно договору підприємство отримує ще 400 м3. Протягом кварталу підприємство використає доля виробництва для виробництва продукції 630 м3. Визначити перехідний запас на початок року.

(500 + 400) – 630 = 270 м3

3. Потреба в матеріальних ресурсах визначається по-різному, в залежності від їхнього призначення. Кількість технічних засобів, тобто машин і устаткування обчислюють при проектуванні виробничих систем. Потребу в матеріалах розраховують в натуральних вимірниках. Планову потребу матеріалів визначають сумою витрат матеріалів в розрахунковому періоді + перехідний запас на початок року + запас матеріалів на кінець року.

Мз = Мр + Мп.р. + Мк.р.

Матеріали витрачають на такі потреби:

основне виробництво

виготовлення технологічного оснащення

ремонтно-експлуатаційні роботи

заходи по підвищенню технічного рівня виробництва

капітальне будівництва власними силами.

Витрати матеріалів обчислюються добутком обсягу продукції на норму витрат на виріб.

При обмеженій номенклатурі і великих норм – витратах визначають потребу матеріалів обмеженої номенклатури, де вказано окремо в плані.

Об’єктом нормування витрат матеріалів можуть бути: час роботи устаткування, мастильні матеріали, охолоджуючі матеріали, електроенергія, паливо, резина, запчастина.

4. Для безперебійної роботи підприємства необхідно мати запаси матеріальних ресурсів.

За призначенням запаси поділяються на:

страхові

поточні (біжучий)

підготовчі

Всі запаси зберігаються на складах разом. Але нормативні величини їх обчислюються окремо.

Поточний – це який забезпечую роботу підприємства у період між двома поставками і визначають добутком денної потреби на половину інтервалу між двома поставками в днях.

Мз.п. – Мg * tg

Задача

Фабрика використовує в день 10 м3 п/м. Поставку проводять через 50 днів.

Мз.п. = 10 * 25 = 250 м3

Підготовчий – це різновид поточного запасу. Створюється він у тих випадках, коли перед використанням матеріалів необхідно провести спеціальну підготовку (сушка, правка пил, розкрій). Визначається добутком добової витрати на час підготовки в днях

Мз під = Мg * tg

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Фінансова санація і банкрутство підприємств

1 Фінансова санація підприємств, її зміст та порядок проведення. 2 Фінансові джерела санації підприємств. 3 Банкрутство підприємств, підстави та наслідки. Діагностика банкрутства на основі моделі “Z-рахунок Альтмана”. 1. Санація (від лат. sanare – видужання, оздоровлення) – це система заходів, що здійснюються для запобігання банкрутству п-в і оздоровлення фінансово-господарського становища боржника. Основними методами проведення санації є: злиття п-ва з більш потужною компанією; випуск нових акцій чи облігацій для ...

Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

Стисла історія підприємства Коломийська друкарня ім. Шухевича утворилася в січні 1994 року. 23. 12. 94р. на загальних зборах трудового колективу було прийнято рішення про приватизацію. Відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області від 28 04. 95року відбулося перетворення державного підприємства "Коломийська друкарня ім. Шухевича" у відкрите акціонерне товариство виконуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок перетворення в ...

Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

ВСТУП Реформування системи бухобліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. У Посланні Президента України до Верховної Ради від 22 лютого 2000 року зазначається необхідність переходу підприємств у 2000 - 2001 рр. на світові Стандарти бухгалтерського обліку. Такий перехід здійснюється в рамках реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію зі світовим економічним простором, яка передбачає адаптацію законодавства України до законодавств розвинутих країн. На ...