Search:

План матеріально-технічного забезпечення

Сезонний – він утворюється за умов сезонного використання і заготівлі матеріалів.

Страховий – створюється на випадок затримки надходження чергової партії матеріалів. Він визначається добутком середньодобової витрати на норму запасу в днях.

Мз стр. = Мg * tg

Mзп = Мg * (tg + tng + tнс)

Задача

Визначити запаси матеріалів, якщо

денне використання складає 15 м3

період між двома поставками – 20 днів

час на підготовку матеріалів – 2 дні

страховий запас – 3 дні

Мзп = 15 * (10 + 2 + 3) = 225 м3

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Організація

У відповідності з виробничою структурою підприємства формуються органи управління дільниць, цехів та підприємства в цілому. Одночасно з цим поділ праці в сфері управління зумовлює відокремлення однорідних робіт за функціями управління та зосередження цих робіт у підрозділах апарату управління. Отже управлінський персонал підприємства поділяється на лінійний та функціональний (штабний, апаратний). Лінійний персонал забезпечує безпосереднє керівництво виробництвом. Функціональний — допомагає лінійним керівникам виконувати ...

Підприємство – основна ланка народного господарства країни

Питання теми: Терміни: Підприємство, підприємство, принципи його діяльності. ознаки юридичної особи Види діяльності підприємства. статут підприємства Статут підприємства, статутний капітал статутний капітал. основна діяльність 4. Режим роботи підприємства. фінансова діяльність інвестиційна діяльність Підприємство, принципи його діяльності. Підприємство є основною ланкою господарства країни і в Україні здійснює свою діяльність згідно Закону України “Про підприємства в Україні” (1991 рік). Згідно Закону, підприємство – це ...

Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства

Сучасний стан більшості суб'єктів господарювання в Україні фахівці визнають як кризовий. Розвиток кризових явищ, з одного боку, і заінтересованість держави в максимальному збереженні підприємств, які мають необхідний потенціал виживання та є стратегічно важливими для країни в цілому або певних регіонів, з іншого боку, зумовили виникнення та поширення нового для України, специфічного за своїми завданнями й функціями виду управління - антикризового. Антикризове управління розглядається як самостійний вид професійної ...