Search:

Типи комунікаторів

Використана література:

Зарецкая Е. Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации.- М.: Дело, 1999.- 480 с.

Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини.- К.: Освіта, 1999.- 351 с.

Різун В. В. Літературне редагування.- К.: Либідь, 1996.- 240 с.

Різун В. В. Мовлення в структурі професійної діяльності журналістів // Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо.- Вип. 22.- К.: Либідь, 1990.- С. 73-78.

Різун В. В. Моделювання і технологія редакторських систем / Інститут системних досліджень освіти; Інститут журналістики Київського університету.- К., 1995.- 200 с.

Goban-Klas T. Media i komunikowanie masove. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu.- Warszawa-Krak?w: Wydawnictwo naukowe PWN, 1999.- 336 s.

Johnson, David W., Johnson, Frank p. Joining Together. Group Theory and Group Skills.- New Jersey, 1987.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Мері Кей та її успіхи в бізнесі

Мері Кей Еш ніколи не вивчала маркетингових дисциплін. Нехтуючи академічними знаннями, вона зробила кар'єру найуспіш­нішої бізнес-леді завдяки своєму емпіричному досвіду. Провінційне американське містечко, велика бідна сім'я, тяжко хворий батько - інтродукція до сентиментального жіночого роману. Але тут немає і краплі вигадки - саме так мільйонерша Мері Кей Еш починала свій життєвий шлях. У сім років вона вже доглядала за прикутим до ліжка батьком. Консультації щодо ведення домашнього господарства одержувала по телефону - ...

Стратегічне управління

Сутність та необхідність стратегічного управління. Стратегічне управління базується на вивченні відносин, які можна охарактеризувати за допомогою системи «середовище -організація». Більшість серед існуючих сьогодні концепцій управління розглядає організацію як відкриту систему, котра постійно взаємодіє з окремими елементами зовнішнього сере­довища: іншими організаціями, банками, організаціями, що на­лежать до соціально-політичних та економічних інституцій дер­жави, місцевих органів тощо і дає змогу організаціям ...

Управління конфліктами в організації

Зміст Вступ стр. 3 1. Природа виникнення конфліктів на в організації. стр.4 Конфлікти в організації та їх класифікація. стр.4 Об’єктивні та суб’єктивні складові конфлікту. стр.8 Учасники конфлікту. стр.11 Роль керівника в процесі управлінні конфліктами. стр.12 2. Аналіз причин та рушійних сил виникнення конфліктів. стр.15 Причини виникнення конфліктів. стр.15 Рушійні сили, фактори розвитку конфліктів та межі їх поширення. стр.17 Поведінка, що спонукає до виникнення конфліктів стр.20 3. Шляхи вдосконалення ...