Search:

Типи комунікаторів

Використана література:

Зарецкая Е. Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации.- М.: Дело, 1999.- 480 с.

Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини.- К.: Освіта, 1999.- 351 с.

Різун В. В. Літературне редагування.- К.: Либідь, 1996.- 240 с.

Різун В. В. Мовлення в структурі професійної діяльності журналістів // Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо.- Вип. 22.- К.: Либідь, 1990.- С. 73-78.

Різун В. В. Моделювання і технологія редакторських систем / Інститут системних досліджень освіти; Інститут журналістики Київського університету.- К., 1995.- 200 с.

Goban-Klas T. Media i komunikowanie masove. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu.- Warszawa-Krak?w: Wydawnictwo naukowe PWN, 1999.- 336 s.

Johnson, David W., Johnson, Frank p. Joining Together. Group Theory and Group Skills.- New Jersey, 1987.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

Зміст Вступ 4 Значення кадрової політики в умовах ринкової економіки 5 Аналіз кадрової роботи на підприємстві 16 Планування роботи з кадрами 21 Основні напрямки в кадровій роботі підприємства 24 Робота з резервом кадрів на висування 25 Оцінка та проведення атестації кадрів 28 Удосконалення кадрової роботи на підприємстві 34 Удосконалення організації роботи відділу кадрів 34 Підвищення кваліфікації управлінських кадрів 36 Виробничо-економічне навчання кадрів 40 Висновки 43 Використана література 45 Додатки Вступ ...

Японський досвід управління персоналом

Поряд з американськими системами, на яких базуються формування, розвиток і управління персоналом, а також організація роботи з резервом, зупинимося на японській практиці. На мал. 1. приведена концептуальна схема японської системи управління, що визначає напрямки кадрової політики й організації кадрової роботи в японських корпораціях і фірмах, для того щоб домагатися якісно нових результатів, більшої віддачі від кожного керівника. Мал. 1. Концептуальна схема японської системи управління Особистість функціонування японської ...

Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів

План Вступ Розділ І. Інноваційні фонди та основні принципи їх діяльності Розділ ІІ. Рух грошових потоків в інноваційному процесі Розділ ІІІ. Світовий досвід фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів та перспективи його використання в Україні. Висновки Список використаної літератури Вступ Економічна криза в Україні призвела до того, що вітчизняна наука переживає надзвичайно складні часи (бюджет Академії наук скоротився на 85% минулого рівня). Проте навіть в такий складний перехідний період до науки ...