Search:

Документообіг

Кошторис-основний плановий документ для фінансування бюджетних установ , обчислення витрат на виробництво продукції , виконання робіт,надання послуг тощо.

Локальний кошторис

Ремонт криші корівника Березень 2006 р.

№ п/п

Шифр і № позиції нормативу

Найменування робіт і витрат

Од.виміру

Кілкість

Вартість од. грн..,

Загальна вартість

Накл. витр

Витрати праці люд. Год.

Всього

З/п

Експл. Машин

Всього

З/п

Експл. Машин

На од.

Робіт.будів

Тих що обсл маш

На од.

На од.

В т.ч з/п

В т.ч з/п

Всього

Всього

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

8-2-4

Розбирання покриття із шіфера

100м2

17,4

96,11

90,86

5,25

1672,31

15,80

91,35

13,15

45,43

0,86

2,08

36,19

228,81

2

8-6-3

Ремонт та часткова заміна крокв та решетування

100м2

6,78

528,21

516,97

11,24

3581,26

3505,06

76,21

68,07

237,14

2,54

5,74

38,92

461,51

3

19-9-1

Теплоізоляція кровлі

100м2

5,52

567,48

240,40

227,08

3132,49

1327,07

1805,48

39,10

101,01

36,67

80,03

441,77

215,83

4

8-24-1

Улаштування покриття з оц. профілю

100м2

19,34

173,37

172,22

1,15

3352,98

3330,73

22,24

22,50

79

0,24

0,54

10,44

435,15

5

6-1-1

Демонтаж віконних рам

100м2

0,72

413,04

333,52

79,05

297,39

240,13

56,92

47,91

159,58

5,12

21,45

15,44

34,50

Разом

12036

9984

2052

1375,75

543

Прямі витрати

12036

Заробітна плата

9984

543

Нарахування на з/п 38,16%

3810

207

Машини і механізми

2052

Накладні витрати

2077

Адмін витрати

440

Матеріали

16691

Разом

35261

Планові накопичення 5%

1763

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Документообіг

1 Документообіг - рух документів з організації з моменту їх отримання чи утворення до завершення виконання чи відправки. Вірна організація документообігу сприяє оперативному проходженню документів в апараті управління, пропорційному завантаженню підрозділів та посадових осіб, що показує позитивний вплив на процес управління в цілому. Документообіг на підприємстві здійснюється у вигляді потоків документів, що циркулюють між пунктами обробки (керівники установи та підрозділів, спеціалісти, ...

Стилі сучасної української літературної мови

1. Стилі сучасної української літературної мови. Стильові риси і мовні засоби, функція, сфера спілкування та жанри реалізації. Стиль (від латин. Stilus – паличка для письма). Сталь літературної мови – різновид мови (її функціонувальна підсистема), що характеризується відбором таких засобів із багатоманітних мовних ресурсів, які найліпше відповідають завданням спілкування між людьми в даних умовах. Це своєрідне мистецтво добору й ефективного використання системи мовних засобів із певною метою в конкретних умовах й ...

Реквізити документів

Вступ. Значна частина управлінських функцій не тільки здійсню­ється за допомогою докумен­тів, а й знаходить тут своє відображення. До кожного з них ставляться певні вимоги: відповідність до свого призначен­ня, достовірність і юридична сила, чітка структура та зручність в обробці. Важливе завдання нинішнього етапу — спрощення ро­боти з документами, прискорення їх складання та оформ­лення. Цій меті служили затверджені стандарти системи організаційно-розподільчої документації: ГОСТ 6.38-72 (Основні положення) та ГОСТ 6.39-72 ...