Search:

Чорнобильський біосферний заповідник

Найбільш різноманітна рослинність на острові Тендра. Вона поділяється на псамофітно-ксерофітну, розвинуту на більш підвищеній частині острова і з південної сторони вздовж берега на малогумусованих піщано-ракушечникових відкладеннях з пониженим горизонтом (1,5 м) прісної води, і на галофітно-гідрофітну, на пониженій частині острова з північної його сторони, вздовж берега затоки. Тут характерні колосняк піщаний, осока колхідська, вівсяниця Бекера, а також сиренія довгостовбчикова, люцерна тендровська, ясменник щетинистий, бурачок тендрівський, васильок одеський та інші.

Рослинність акваторії характеризується значним видовим різноманіттям. Мілководдя Тендрівської та Ягорлицької заток заросли “лугами” еостери (морської трави), рдеста, харових та інших водоростей. Місцями найбільше сукуплення утворює червона водорость – філофора. Вона вільно прикріплюється до мідій або вільно лежить на дні. З зелених водоросей звичайні кладофора та ульва. В толщі води також числені дуже дрібні одноклітинні водорості (фітопланктон). Особливо розвинені диатомові водорості та динофлагелянти. Чисельність і біомаса планктонних водоростей найбільш висока в поверхневому шарі води, досягає в літній період декількох десьтків мільйонів клітин на літр води. Масовий розвиток фітопланктонних водоростей часто викликає цвітіння води.

4.Тваринний світ.

Заповідний режим на протязі декількох десятирічч сприяв збереженню на теріторії заповідника багатої та цікавої за складом фауни безхребетних тварин. По неповним данним тут налічується біля 4 тисяч видів комах, біля 30 видів павуків, 25 видів наземних молюсків і біля 100 видів кліщів, що паразитують на хребетних тваринах.

Найбільш різноманітна фауна безхребетних лісостепових ділянок. Тут зустрічаються мешканці пісків, лугів, боліт, різнотравних степів, солончаків, прісних і солених водойм. Серед них багато реліктових та ендемічних видів.

В лісовій підстилці мешкає моса многоножек. Найбільш обільні ківсяки – темні, гостро пахнучі тисяченіжки довжиною до 4 см., мокриці-броненосці – багатоніжки, які при небезпеці скручуються шариками. Вони розкладають опале листя, способствуючи тим самим підвищенню плодородності почв.

В Волижиному лісі можна часто зустріти равликів-янтарок та числених інших моллюсків.

В трухлявій деревині мешкає жук-олень, занесений в Червону книгу.

В піщаному степу на очі бросається численисть жуків-чорнотілок різних форм і розмірів.

Для піщаних станцій характерний многорогий навозник – смоляно-чорний блискучий жук довжиною 18-28 см. він є дуже рідким по причині скорочення місць проживання, і тому занесений до Червоної книги.

З кінця липня в масі з’являються жуки – мармурові хрущі.

В піщаному степу мешкає багато мурашиних левів, їх у заповіднику налічується 7 видів.

Спочатку літа особливи примітними є різні саранчові та коники, деякі з яких також занесені до Червоної книги.

В кінці квітня з’являються метелики рідкого вида – малого нічного павлинього ока.

Взагалі в Чорноморському державному заповіднику дуже і дуже велика кількість рідкісних представників тваринного світу, деякі з яких занесені до Червоної книги України.


Використана лтература:

1. Заповедники Украины и Молдавии./ ред. В.Е. Соколова, Е.Е. Сыроечковского. –М.: Мысль,1987г.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Принципи класифікації системи моніторингу

План: 1.Принципи класифікації систем моніторингу. 2. Екологічний моніторинг і його завдання. 3. Фоновий моніторинг, його роль в оцінюванні і прогнозуванні глобального стану біосфери. 4. Глобальна система моніторингу навколишнього середовища (ГСМНС). 5. Кліматичний моніторинг і його завдання. Антропогенний вплив на біосферу розподілений не­рівномірно. В одних географічних зонах він майже від­сутній (центральна частина Антарктиди, південна частина Південного океану, заповідники на різних кон­тинентах), в інших — ...

Історія формування та еволюція екологічної думки

Розвиток екології було прискорено (особливо після другої світової війни) тим, що економічне та технічне удосконалення знаряддя праці і технологій увійшло у зіткнення із суспільним розвитком. Він став обмежуватися рядом екологічних явищ, і насамперед суперечністю між постійно зростаючим населенням і зменшеням їжі і усього необхідного для життя, постійним забрудненням та отруєнням життєвого простору людини. Цілком природно народжується думка, що окремі екологічні проблеми можна вирішити технічними засобами. І хоча це можливо ...

Негативні петлі зворотнього зв’язку затримка і коливання

Петлі негативёного зворотнього зв’язку є чинником , що м’ягко зрівнює певні лімітуючі життєві фактори. Деколи ці лімітиючі фактори набувають властивостей цілі, що рухається, та петлі негативного зв’язку зглажують й гальмують цей ефект цілі, що рухається. Як приклад можна навести тумпературу повітря біля земної поверхні, яка регулюється сонячною активністю. Коли сонце перебуває в активній фазі (як в червні у північній півкулі), нижній шар атмосфери не відразу достатньо прогрівається. Це пояснюється тим, що багато сонячної ...