Search:

Чорнобильський біосферний заповідник

Ардамацкая Т.Б. Черноморский заповедник. –Симерополь, 1976г.

Заповедники Советского Союза. / ред. А.Г.Банников, Д.А. Горин. –М.: 1977г.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Охорона і збереження природи всього живого на землі

1. ВСТУП Сучасна молодь вступає в життя в епоху не тільки бурхливого розвитку науки і техніки, а й негативних наслідків науково-технічної революції та демографічного вибуху. Неконтрольоване зростання населення Землі, кількість якого вже перевищила кри­тичну межу, дедалі більше забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери, накопичення величезних об'ємів відходів людської діяльності при одночасному виснаженні майже всіх видів при­родних ресурсів призвели до розвитку глобальної екологічної кризи. Біосфера сьогодні вже не ...

Поняття природного середовища

Природне середовище - це мегаекзосфера постійних взаємодій і взаємопроникнення елементів і процесів чотирьох її складових екзосфер (приповерхневих оболонок, геосфер): атмосфери, літосфери, гідросфери й біосфери - під впливом екзогенних (зокрема космічних) та ендогенних факторів і діяльності людини. Кожна з екзосфер має свої складові елементи, структуру та особливості. Три з них - атмосфера, літосфера й гідросфера - утворені неживими речовинами і є ареалом функціонування живої речовини - біоти - головного компоненту ...

Моніторинг навколишнього середовища

План Вступ Поняття екологічного моніторингу. Подальший розвиток системи моніторингу довкілля в Україні. Глобальний моніторинг. Практичне застосування моніторингу навколишнього середовища. Висновок Література Вступ Кожен майбутній економіст, спеціаліст народного господарства, кожна свідома людина повинна обов’язково мати загальне уявлення про особливості сучасного екологічного стану, а також про основні напрямки державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної ...