Search:

Поняття і види інфляції

Додаток 2. Порівняльна таблиця макроекономічних показників

№ п/п

Макроекономічні показники

Світова економічна криза, 1929-1933 рр.

Україна, І півріччя 1993 р. – і півріччя 1994 р.

1

Обсяг промислового виробництва, %

-46,0

-36,0

2

Зовнішньоторговий обіг, %

-67,0

-35,0

3

Кількість безробітних, %

25,0

30,0

4

Реальні доходи населення, %

-58,0

-100,0

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Роль іноземних інвестицій в економіці України

План роботи: Вступ. Стор. 3 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Стор. 4 Поняття, сутність та класифікація інвестицій. Стор. 4 Економічний зміст, мета та завдання економічної діяльності. Стор. 7 Форми руху капіталу та інвестицій. Стор. 9 Інвестиційна стратегія та перспективна спрямованість інвестиційної діяльності. Стор. 11 Проблеми інвестування відтворення основних фондів на сучасному етапі. Стор. 13 Інвестиційна політика та капітальне будівництво на сучасному етапі. ...

Предмет, методи і завдання економічної статистики

План: Предмет економічної статистики Метод і завдання економічної статистики 1. Економічна статистика є наукою, яка має ряд суттєвих специфічних особливостей, що відрізняють її від інших суспільних наук. Ці особливості пов’язані з пізнанням суспільно-економічних явищ, тобто характеристикою кількісної її визначеності, наприклад характеристика чисельності населення, його природнього та механічного руху і структури, виробництва продукції і надання послуг у різних галузях економіки. Трудових ресурсів та їх використання, ...

Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

Промислові підприємства розрізняються за структурою та обсягом вироблюваної продукції, широтою її номенклатури. Залежно від цих чинників робочі місця, дільниці, цехи і підприємства поділяються на кілька організаційних тинів виробництва. Основним показником поділу на типи виробництва є спеціалізація робочих місць. Тип виробництва — це комплексна характеристика організаційно-технічного рівня виробництва, що охоплює номенклатуру продукції, обсяг виробництва, випуск одно­типної продукції, характер завантаження робочих місць, ...