Search:

Поняття і види інфляції


Додаток 3. Динаміка облікової ставки НБУ та темпів інфляції в Україні

Період часу

Облікова ставка НБУ, %

Темп інфляції до попереднього місяця, %

Співвідношення між обліковою ставкою та темпом інфляції,

% (+, -)

на рік

на місяць

1999

Жовтень:

01.10-25.10

140,0

11,7

122,6

-10,9

26.10-01.11

300,0

25,0

122,6

2,4

Листопад:

300,0

25,0

172,3

-47,3

Грудень:

01.12-11.12

300,0

25,0

128,4

-3,4

12.12-31.12

252,0

21,0

121,2

-0,2

1995 рік

Січень

252,0

21,0

118,1

-2,9

Лютий

252,0

21,0

111,4

9,6

Березень

01.03-09.03

252,0

21,0

111,4

9,6

10.03-28.03

204,0

17,0

111,4

5,6

29.03-01.04

170,0

14,2

111,4

2,8

Квітень

170,0

14,2

105,7

8,5

Травень

96,0

8,0

104,6

3,4

Червень

96,0

8,0

104,8

3,2

Липень

01.07-14.07

96,0

8,0

105,2

2,8

15.07-01.08

60,0

5,0

105,2

-0,2

Серпень

01.08-20.08

60,0

5,0

104,2

0,8

21.08-31.08

70,0

5,8

104,2

1,6

Вересень

70,0

5,8

114,2

-8,4

Жовтень

01.10-09.10

70,0

5,8

109,1

-3,3

10.10-31.10

95,0

7,9

109,1

-1,2

Листопад

95,0

Грудень

110,0

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Міжнародний поділ праці

Одним з основних історичних здобутків людського суспільства є така організація суспільної праці, за якої окремі особи (колективи, країни) спеціалізуються на виробництві певних товарів та послуг, а потім обмінюються здобутками своєї праці, користуючись механізмом ринкових відносин. Суспільний поділ праці (або просто поділ праці) у спрощеному розумінні по. лягає в спеціалізації діяльності окремих виробників товарів чи послуг і товарному обміні між ними продуктами цієї діяльності. Протягом історії людства суспільний поділ ...

Різновиди ринкових цін

План Класифікація цін по сферах діяльності. Класифікація цін по способу відображення витрат. Різновиди цін по ступені стійкості в часі, ступені регулювання. Інші види ринкових цін. 1. Ціни класифікують по різних напрямках. По сферах товарного обслуговування: - оптові ціни, по яких підприємства реалізують у великих обсягах продукцію промислово-технічного і споживчого призначення (між галузями усередині оптової сфери і з оптової в роздрібну). При наявності розгалуженої мережі споживання товару оптимізувати продаж дозволяють ...

Організаційно-правові форми турфірми

На сьогдняшній день туристичною фірмою признається організація, яка має у власності, господарському веденні і оперативному управлінні відособлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені придбавати і здійснювати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді. У даному визначенні знаходимо основні ознаки юридичної особи. При цьому під «відособленим майном» мається на увазі майно в його широкому значенні що включає речі, права на речі і ...