Search:

Криптографічний алгоритм 3DES

Синоніми 3DES: TripleDES, Потрійний DES. Посилений варіант алгоритму DES, при якому базовий алгоритм обробляє кожен блок даних тричі декількома незалежними підключами. Реалізований в PGP варіант 3DES EDE оперує з 168-бітовим ключем (теоретична стійкість становить 112 біт, практична - 129 біт) на 64-бітових блоках.

Список використаної літератури

www.ukrcard.com.ua

www.uran.donetsk.ua

algolist.manual.ru

http://rsdn.ru/article/crypto/cryptoapi.xml

www.pgpru.com/glossary/

www.cryptography.strongdisk.ru

alexeenko.prima.susu.ac.ru

www.ronl.ru/referaty/kriptologiya.html

www.securitylab.ru

www.cyberinfo.ru

www.referatfrom.ru

www.intuit.ru

www.refcity.ru

www.cnews.ru

allrefs.ru

www.xakep.ru

www.racal.ru/rsp/des.htm

security.software-testing.ru/wiki/AlgoritmDESOpisanieIObshhieVoprosy

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Особливості алгоритмів роботи вірусів

Визначення комп'ютерного вірусу - історично проблемне питання, оскільки досить складно дати чітке визначення вірусу, окресливши при цьому властивості, властивим тільки вірусам і не характерні для інших програм. Навпаки, даючи тверде визначення вірусу як програми, що володіє певними властивостями практично відразу ж можна знайти приклад вірусу, який не володіє такими властивостями. Вірус - програма, здатна створювати свої копії (необов'язково співпадаючі з оригіналом) і впроваджувати їх у файли, системні області комп'ютера, ...

Інженерна графіка як наука створення проекційних зображень

1. Предмет інженерної графіки. Зображення як геометрична модель простору. Інженерна графіка - це дисципліна, яка складається з двох частин : нарисної геометрії та технічного креслення. Нарисна геометрія є розділом геометрії, в якому просторові форми предметів і відповідні геометричні закономірності вивчаються та досліджуються за допомогою їх зображень на площині.. Завданням нарисної геометрії є розробка методів побудови та читання креслень, вивчення способів розв’язування просторових геометричних задач за допомогою ...

Базові елементи мови, типи даних, цілочисельні типи даних, дані дійсних типів, дані типу string

План. Поняття даного. Поняття змінної. Дані цілого типу. Розділ оголошення змінних. Дані дійсних типів. Дані типу string. Мета заняття: осмислити поняття даного, змінної і типів даних, вміти оголошувати змінні і розв’язувати задачі опрацювання даних цілих та дійсних типів. Література. Я.М. Глинський “Інформатика”. Алгоритмізація і програмування книжка 1. 1. Поняття даного. Під даним розуміють об’єкт – порцію інформації, що зберігається в пам’яті комп’ютера, має значення деякої множини допустимих значень і над якими ...