Search:

Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі. Головна мета програми і очікувані результати

Реферати » Мікроекономіка » Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі. Головна мета програми і очікувані результати

Стан розвитку малого підприємництва в районі

Створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва, стимулювання ділової ініціативи, зміцнення позицій малого та середнього бізнесу є одним із пріоритетних завдань роботи райдержадміністрації.

Завдяки реалізації районної програми розвитку підприємництва забезпечено зростання виробничих і фінансових показників діяльності суб’єктів малого бізнесу та розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.

Зокрема, кількість малих підприємств у порівнянні з 2006 роком зросла на 5.9 відс. та станом на 01.01.2008 становить 214 одиниць з чисельністю працюючих 2550 осіб.

За основними видами економічної діяльності найбільше малих підприємств працює у оптовій та роздрібній торгівлі, промисловості, будівництві та сільському господарстві.

Всього в малому бізнесі офіційно задіяно понад 4.9 тис.осіб, тобто майже чверть всіх зайнятих в районі. У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення кількість малих підприємств в районі зросла з 2.0 одиниці у 2006 році до 2.14 одиниць у 2007році.

Станом на 01.01.2008 кількість фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності становить 2970 осіб, що на 170 осіб або на 6.0 відс. більше відповідного періоду минулого року.

У 2007 році обсяги продукції (робіт, послуг), реалізованої малими підприємствами району, становили 7.5 відс. від загальних обсягів реалізації регіону, що більше середнього показника по Україні (5,5 відс.).

Надходження до Зведеного бюджету району від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2007 р рік становить 20,4 млн.грн., що на 4,5 млн.грн. більше відповідного періоду минулого року .

За рахунок використання потенціалу малого і середнього бізнесу вирішено проблему пасажирських перевезень та торговельного обслуговування, навіть у найбільш віддалених населених пунктах району.

Саме на малих підприємствах району розпочато впровадження передових технологій будівельних і оздоблювальних робіт. Це якісно змінило зовнішній вигляд населених пунктів.

Суб’єкти малого підприємництва активно освоюють сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології, НВП “Фантомаш” розроблено бізнес-план на будівництво сміттє-переробного комплексу в місті Сарни, проведені науково-дослідницькі роботи.

В районі створений єдиний реєстраційний центр для суб'єктів підприємницької діяльності.

Структурними підрозділами райдержадміністрації надається допомога підприємцям в розробленні бізнес-планів, пошуку потенційних інвесторів та партнерів, участі у виставково-ярмаркових заходах.

В районі працює інформаційно-консультативний центр для підприємців, в поточному році центром проведено два семінари з секретарями і головами місцевих рад на тему “ Регуляторна політика”, “Зелений туризм”, вісім тренінгів з підприємцями початківцями на тему “ Основи бізнесу”, Комерційна діяльність та маркетинг у сфері малого бізнесу”, надано консультацію 63 суб’єктам господарювання, надавалися послуги по проведенню маркетингових досліджень для підприємств району та області.

В районі забезпечено безперешкодний викуп земель не сільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності, так за 2007 рік продано 35 земельних ділянок загальною площею 7,4 га на суму 1,97 млн. грн. В поточному році 32 суб’єктами підприємницької діяльності надано в оренду земельних ділянок не сільськогосподарського призначення площею 39,5 га.

В районі діють 32 фермерських господарств, в користуванні яких знаходиться 4535 га сільськогосподарських угідь.

Вживаються заходи щодо використання потенціалу малого підприємництва для вирішення проблем зайнятості.

Станом на 01.01.2008р за рахунок Фонду загального обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в районі отримали одноразову допомогу для здійснення підприємницької діяльності 83 особи на загальну суму 240,9 тис.грн. 30 безробітних займаються виробничою діяльністю та наданням послуг, 22 безробітних розпочали свою діяльність в сфері побуту, 3 особи займаються ремонтом телерадіоапаратури, та оргтехніки.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Сутність та функції ринку

1. Сутність та функції ринку Ринок - це сукупність соц.-економічних відносин, яка складається у процесі в-ва, розподілу і обліку товарів, а також руху грошових засобів. Більш конкретно, це: Ринок - це сфера обліку, де здійснюються, за допомогою актів купівлі, продажу, звязок сфери в-ва і сферою споживання або звязок виробників і споживачів. Ринок виник і почав формуватися ще в період, коли почав розвиватися обмін між містами і організовувалися ярмарки (12 ст.) Ринок розвивався одночасно з розвитком товарного г-ва. Ринок діє ...

Валовий національний продукт

План. 1.ВНП- вимірювач результатів діяльності національної економіки. 2. Дві міри національного продукту: потік товарів і потік доходів. 3. Реальний та номінальний ВНП: “дефлярування” через індекс цін. 4.ВНП, ЧНП, ВВП. 5.ВНП-це найобширніший показник національного виробництва товарів і послуг. Якщо ви можете виміряти те, про що говорите, і виразити його у цифрах — ви дещо знаєте про це; якщо ви не можете виміряти і не можете виразити щось цифрами, то ваші знання недостатні і незадовільні; це, можливо, лишень початкові ...

Товарно-ринкова та економічна рівновага

План. 1. Економічний кругообіг в умовах ринку. 2. Сукупний попит. 3. Сукупна пропозиція. 1. У змішаній економіці головну координуючу роль виконує ринок. Ринок встановлює ціни та розподіляє обмежені економічні ресурси згідно з платоспроможними потребами економічних суб’єктів. Центральне місце в ринковій системі займають два види ринку: ринок продуктів і ринок ресурсів. Ринок продуктів – це ринок, на якому домогосподарства купують вироблені підприємствами товари та послуги. Ринок ресурсів – це ринок, на якому підприємства ...