Search:

Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі. Головна мета програми і очікувані результати

За 2007 рік 132 безробітних підвищили свій професійний рівень з основ підприємництва за напрямом «Підприємець – початківець», а 77 безробітних завершили навчання за професіями, спрямованими на зайняття індивідуальною трудовою діяльністю та самозайнятість.

Протягом року проведено 42 інформаційних семінари з орієнтації на підприємництво та самозайнятість, які відвідали понад 600 осіб.

Для розвитку сільського зеленого туризму та зменшення безробіття на селі інформаційно – консультаційним центром в липні місяці 2006 року проведено семінар секретарів місцевих рад на тему “Зелений туризм” та семінар тренінг із власниками сільських садиб.

За 2007 рік суб’єктам малого підприємництва надано в оренду 1,34 тис.м2 вільних площ, які знаходяться у спільній власності територіальних громад району.

Забезпечується прозора процедура закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти, значна частина закупівель в районі здійснюється у суб’єктів малого підприємництва – переможців відповідних тендерів.

Для забезпечення узгоджених дій органів місцевої влади, суб’єктів малого бізнесу, щодо реалізації в регіоні державної політики у сфері підприємництва функціонує районна координаційна рада з питань розвитку підприємництва.

Головною метою Програми є підтримка розвитку малого підприємництва та підвищення ефективності використання його потенціалу для вирішення найбільш актуальних проблем регіону, зокрема, поліпшення ситуації у сфері зайнятості; розширення асортименту та підвищення якості споживчих товарів, робіт і послуг; формування у суспільстві потужного, активного та самодостатнього середнього класу власників.

Основні напрями та завдання розвитку малого підприємництва на2008 рік.

Узгодження цілей і практичних дій органів місцевої влади та суб’єктів малого бізнесу щодо реалізації в регіоні державної політики у сфері підприємництва, а також активізації підприємницької діяльності у пріоритетних для району напрямах;

забезпечення дотримання в районі вимог Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";

аналіз потенціалу малого підприємництва району, перспектив та напрямів його розвитку;

податкове стимулювання розвитку підприємницької діяльності;

забезпечення фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва органами місцевої влади;

створення сприятливих умов для суб’єктів малого бізнесу на ринку кредитних ресурсів;

активізація інвестиційної діяльності суб’єктів малого підприємництва;

підтримка розвитку підприємництва на селі, зокрема, селянських (фермерських) господарств;

розвиток матеріально-технічної бази ринків, створення належних умов торгівлі;

вдосконалення форм та механізмів виробничої кооперації між великими та малими підприємствами;

розвиток експортного потенціалу малого підприємництва;

вдосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для сфери малого і середнього бізнесу;

підвищення конкурентоспроможності продукції суб’єктів малого підприємництва;

зниження рівня безробіття в районі;

вдосконалення інформаційного та консультативно-методичного забезпечення суб’єктів господарювання;

поширення в регіоні позитивного досвіду розвитку малого підприємництва;

активізація виставково-ярмаркової діяльності суб’єктів малого підприємництва;

підвищення ефективності роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації;

активізація роботи інформаційно – консультативного центру.

Очікуваний результат і прогноз результатів програми

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі. Головна мета програми і очікувані результати

Стан розвитку малого підприємництва в районі Створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва, стимулювання ділової ініціативи, зміцнення позицій малого та середнього бізнесу є одним із пріоритетних завдань роботи райдержадміністрації. Завдяки реалізації районної програми розвитку підприємництва забезпечено зростання виробничих і фінансових показників діяльності суб’єктів малого бізнесу та розвиток інфраструктури підтримки підприємництва. Зокрема, кількість малих підприємств у порівнянні з 2006 роком зросла ...

Інфляція, суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям

Зміст. Вступ. Суть і види інфляції. Джерела інфляції. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Рання крива Філіпа. Сучасне тлумачення взаємозв’язку інфляції та безробіття. Наслідки інфляції. Висновок. Вступ. Найефективнішим індикатором “здоров’я” економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система забезпечує не тільки взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічним розвитком. Саме тому ...

Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

Зміст 1. Умови формування ринку досконалої конкуренції 3 2. Конкурентна фірма. 3 3. Ринкова пропозиція. 7 4. Максимізація прибутку конкурентною фірмою 9 5. Варіанти рівноваги конкурентної фірми в короткостроковому періоді 12 6. Довгострокова рівновага. 13 Досконала конкуренція є найбільш виразною схемою ринкової структури, яку можна використовувати для аналізу економічних процесів. Вона є ідеальним типом ринкової структури, перевага якого полягає в тому, що завдяки його існуванню стає можливим чітке визначення ...