Search:

Електротехнічна служба управління інженерного озброєння ЗС України

к е р у є : роботою інспекторів енергонагляду у ЗС України;

к о н т р о л ю є :

якість проведення капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ ремонтними органами ЗС України;

підготовку електроспеціалістів;

раціональне використання і економну витрату електроенергії та моторесурсів ЕТЗ у складі військових електроустановок;

дотримання вимог електробезпеки, розслідування випадків електротравматизму в військах та їх облік.

в з а є м о д і є :

з комітетом НДДКР Міністерства оборони у вирішенні науково-технічних проблем військової енергетики;

з Держенергонаглядом Міненерго України по дотриманню державних стандартів у військовій енергетиці.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ СЛУЖБИ

Начальник Служби - головний енергетик

Підпорядковується:

начальнику управління інженерного озброєння управління інженерних військ ГШ ЗС України і є прямим начальником усього особового складу служби.

Відповідає

за повне і якісне виконання завдань покладених на Службу.

Він зобов’язаний:

Готувати пропозиції начальнику інженерних військ ЗС України (начальнику управління інженерного озброєння УНІВ) щодо управління електропостачанням військ ЗС України.

Організувати облік ЕТЗ ЗВП та тих, що входять до складу комплексів озброєння та військової техніки

Керувати розробкою Плану забезпечення ЗС України ЕТЗ ЗВП.

Керувати розробкою Плану капітального (регаментованого) ремонту ЕТЗ у ЗС України і контролювати його виконання.

Організовувати експлуатацію і нагляд за військовими електроустановками.

Здійснювати контроль за своєчасним і якісним оформленням заявок, донесень та іншої звітної документації щодо забезпечення військ електротехнічними засобами, запасними частинами до них, витратними матеріалами і ЗІП.

Керувати виробничо-операційною діяльністю інженерних баз (арсеналу) і ремонтних підприємств стосовно питань Служби.

Приймати безпосередню участь у розробках керівних документів Міністерства оборони по інженерно-технічному забезпеченню.

Здійснювати керівництво роботами по розвитку, уніфікації і стандартизації ЕТЗ, cтворенню нових і модернізації існуючих зразків, а також замовленню ЕТЗ з промисловості.

Організовувати проведення учбово-методичних зборів з посадовими особами органів управління Служби.

Особисто проводити відбір кадрів на електротехнічні посади і здійснювати контроль за підготовкою спеціалістів електротехнічних спеціальностей.

Керувати роботою підрозділів Служби оперативних командувань, видів ЗС

Організовувати взаємодію з управліннями МО України та іншими Міністерствами (відомствами) з питань Служби

Організовувати забезпечення військ необхідною літературою, навчальними посібниками і керівними документами Служби.

Планувати і проводити у військах контроль господарської діяльності з питань Служби.

Мати необхідні довідкові матеріали за всіма пунктами функціональних обов’язків.

Заступник начальника Служби

Підпорядковується:

начальнику Служби і є прямим начальником усього особового складу Служби.

Відповідає

за повне і якісне виконання завдань покладених на Службу, за забезпечення ЗС України ЕТЗ ЗВП, запасними частинами і ЗІП до них, організацію їх обліку, а також виробничо-операційну діяльність інженерних баз (арсеналу) і ремонтних підприємств.

Він зобов'язаний:

Готувати пропозиції та розрахунки начальнику Служби щодо електропостачання військ.

Розробляти План забезпечення ЗС України ЕТЗ ЗВП.

Організовувати забезпечення ЗС України ЕТЗ ЗВП у відповідності із штатно-табельною потребою військ .

Організувати облік ЕТЗ ЗВП у ЗС України та у Службі.

Узагальнювати донесення згідно з табелем термінових донесень.

Аналізувати укомплектованість ЗС України згідно номенклатури та забезпечувати накопичення (поновлення) незнижуваного запасу.

Організовувати приймання ЕТЗ ЗВП від промисловості, розподіл і видачу їх споживачам.

Приймати участь в організації експлуатації і нагляді за військовими електроустановками.

Організовувати своєчасне і якісне оформлення замовлень, донесень та іншої звітної документації щодо забезпечення військ ЕТЗ, запасними частинами до них, витратними матеріалами і ЗІП.

Приймати участь у розробці Плану капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ на ремонтних підприємствах та забезпечувати його виконання

Керувати виробничо-операційною діяльністю інженерних баз (арсеналу) і ремонтних підприємств стосовно питань Служби.

Приймати безпосередню участь у розробках керівних документів Служби.

Приймати участь у роботі по розвитку, уніфікації і стандартизації ЕТЗ, cтворенню нових і модернізації існуючих зразків, а також замовленню ЕТЗ у промисловості.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Українське військо періоду козаччини

Могутність війська за княжих часів була зумовлена в першу чергу його зв'язком з державою. Татарська навала у ХШ—XIV ст. призвела до занепаду української держа­ви і її війська. Землі України потрапляли під литовські, польські, угорські, молдавські прапори. XV—XVIII ст. в історії України — це період козач­чини. Основною причиною зародження козацтва була не­безпека з боку орд кочівників, які грабували, нищили, брали у полон український люд. У цей час визріває на­ціональна свідомість народу, міцніє його бажання здо­бути ...

Служба в армії

Україна як незалежна європейська держава прагне стати правовою, цивілізованою країною, а тому активно працює над вдосконаленням та розробкою нових законів, що визначають норми, правила діяльності, поведінки лю­дей, регулюють соціальні відносини, забезпечують норма­льне функціонування та розвиток суспільства. Важливою складовою суспільства є Збройні Сили. З ме­тою їх нормальної життєдіяльності, зміцнення законності, гарантування прав і свобод військовослужбовців в Україні створено систему законодавства з питань військової ...

Статути збройних сил України

Життя і діяльність Збройних Сил України визначаються військовими Статутами , у яких викладено зміст загальних і посадових військовослужбовців. Статути Збройних Сил України –це зведення законів військової служби, на основі яких проходять повсякденне життя ,виховання ,навчання, бойова діяльність військ;у них роз’яснюється,як воїн має нести військову службу і навчатися військової справи ,якими морально-бойовими якостями він повинен володіти ,щоб бути надійним і вмілим захисником Батьківщини . Статути зобов’язують ...