Search:

Електротехнічна служба управління інженерного озброєння ЗС України

Приймати участь у підборі кадрів на електротехнічні посади і здійснювати контроль за підготовкою спеціалістів електротехнічних спеціальностей.

Керувати роботою підрозділів Служби начальників інженерних військ оперативних командувань, інженерної служби командувань Видів ЗС.

Організовувати взаємодію з управліннями МО та іншими Міністерствами (відомствами) з питань Служби.

Приймати участь у контролі господарської діяльності з питань Служби .

Мати необхідні довідкові матеріали за всіма пунктами функціональних обов’язків.

Головний енергетик

Підпорядковується: начальнику Служби .

Відповідає за якісне і повне виконання завдань покладених на нього, за організацію обліку ЕТЗ у складі комплексів озброєння і військової техніки, за забезпечення ЗС України запасними частинами і ЗІП до ЕТЗ ЗВП.

Він зобов'язаний:

Організувати облік ЕТЗ у складі комплексів озброєння і військової техніки за ЗС України.

Організувати забезпечення експлуатацію і ремонт ЕТЗ і систем внутрішнього та автономного електропостачання в ЗС України.

Розробляти План капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ у ЗС України.

Знати потребу і приймати участь у визначенні норм забезпечення військ запасними частинами і ЗІП для проведення технічного обслуговування і поточного (військового) ремонту, структуру ремонтних органів і їх виробничі можливості.

Проводити розрахунок і організувати забезпечення військ запасними частинами та витратними матеріалами для поточного ремонту і обслуговування ЕТЗ, знати їх запаси згідно установлених норм накопичення і стежити за незнижуваністю.

Аналізувати і узагальнювати конструктивні недоліки ЕТЗ, виявлені у ході їх експлуатації.

Брати участь в розробленні, випробовуванні, прийнятті на забезпечення військ нових зразків ЕТЗ, проведенні технічної експертизи проектів зразків озброєння і військової техніки щодо їх електропостачання.

Готувати проведення учбово-методичних зборів керівного складу Служби ЗС України.

Організовувати розробку і підготовку до видання керівництв, інструкцій, навчально-методичної літератури, пам'яток та плакатів по Службі, бланків документів енергонагляду.

Брати участь у підборі кадрів на електротехнічні посади.

Безпосередньо приймати участь в розробці проектів наказів, директив та інших керівних документів Служби.

Приймати участь у контролі господарської діяльності з питань Служби.

Мати необхідні довідкові матеріали за всіма пунктами функціональних обов’язків.

Старший Енергетик

Підпорядковується начальнику Служби. .

Відповідаєза організацію військового (поточного) та капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ і систем внутрішнього та автономного електропостачання, за облік запасних частин і ЗІП до ЕТЗ ЗВП.

Він зобов'язаний:

Організувати експлуатацію і ремонт ЕТЗ і систем електропостачання.

Організувати облік запасних частин і ЗІП до ЕТЗ ЗВП.

Узагальнювати та обробляти донесення військ по стану експлуатації ЕТЗ в ЗС України.

Приймати участь в роботі по розвитку, уніфікації і стандартизації, створенню нових і модернізації існуючих зразків ЕТЗ.

Аналізувати конструктивні недоліки, виявлені при експлуатації і ремонті ЕТЗ, розробляти рекомендації по підвищенню їх надійності і безпечного використання.

Брати участь в розробці документів Служби.

Узгоджувати експлуатаційну документацію на озброєння і військову техніку, військові електроустановки і системи електропостачання щодо відповідності її вимогам "Правил обладнання електроустановок" і "Правил техніки електробезпеки при експлуатації військових електроустановок".

Вести облік стаціонарних електростанцій, електризованих загороджень і установок для випробування діелектричних захисних засобів у ЗС України.

Складати План капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ у ЗС України на підставі узагальнення і аналізу донесень.

Готувати пропозиції для підготовки нарядів на ремонт та стежити за їх виконанням.

Супроводжувати проведення капітального (регламентованого) ремонту та видачу ЕТЗ постачальникам ремонтного фонду.

Складати заявки на транспортування ремонтного фонду, запасних частин, витратних матеріалів і ЗІП.

Готувати технічну документацію ЕТЗ, що підлягають списанню і подавати її на затвердження.

Стежити за постановкою на облік ЕТЗ, одержаних від розбирання списаних комплексів озброєння і техніки, розбиранням списаних ЕТЗ, обліком справних вузлів і агрегатів для ремонту однотипних засобів.

Знати потребу та норми забезпечення військ запасними частинами і ЗІП для проведення ремонту, структуру ремонтних органів і їх виробничі можливості.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Про танкові підрозділи іноземних армій у військових конфліктах

Зміст: 1. Введення 2. Основна частина Питання 1: Арабо-ізраїльські війни Питання 2: Ірано-іракська війна Питання 3: Дії в зоні Перської затоки 3. Висновок 4. Список літератури 1. Введення Останнім часом в засобах масової інформації нерідко зустрічаються твердження, що танки як система озброєння вижили собі. Як правило, автори подібних тез не забруднюють собі доказами, у кращому випадку дається загальне посилання на конфлікт у Перській затоці. Тривожить, що іноді необґрунтовані висловлення про місце і роль танків допускають ...

Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії

Кожна людина повинна вміти аналізувати свою пове­дінку, вчинки, передбачати наслідки власної діяльності, працювати над самовдосконаленням. Дуже важливим його етапом у плані готовності до служби у Збройних Силах України є самоаналіз такої го­товності на основі результатів тестування, анкетування. Для самоаналізу потрібно вміти проникати у власний внутрішній світ, правильно оцінювати рівень розвитку в себе кожної зі складових готовності до військової діяль­ності. Самоаналіз готовності до служби в армії повинен стати у кожного ...

Служба в армії

Україна як незалежна європейська держава прагне стати правовою, цивілізованою країною, а тому активно працює над вдосконаленням та розробкою нових законів, що визначають норми, правила діяльності, поведінки лю­дей, регулюють соціальні відносини, забезпечують норма­льне функціонування та розвиток суспільства. Важливою складовою суспільства є Збройні Сили. З ме­тою їх нормальної життєдіяльності, зміцнення законності, гарантування прав і свобод військовослужбовців в Україні створено систему законодавства з питань військової ...