Search:

Електротехнічна служба управління інженерного озброєння ЗС України

Приймати участь у підборі кадрів на електротехнічні посади і здійснювати контроль за підготовкою спеціалістів електротехнічних спеціальностей.

Керувати роботою підрозділів Служби начальників інженерних військ оперативних командувань, інженерної служби командувань Видів ЗС.

Організовувати взаємодію з управліннями МО та іншими Міністерствами (відомствами) з питань Служби.

Приймати участь у контролі господарської діяльності з питань Служби .

Мати необхідні довідкові матеріали за всіма пунктами функціональних обов’язків.

Головний енергетик

Підпорядковується: начальнику Служби .

Відповідає за якісне і повне виконання завдань покладених на нього, за організацію обліку ЕТЗ у складі комплексів озброєння і військової техніки, за забезпечення ЗС України запасними частинами і ЗІП до ЕТЗ ЗВП.

Він зобов'язаний:

Організувати облік ЕТЗ у складі комплексів озброєння і військової техніки за ЗС України.

Організувати забезпечення експлуатацію і ремонт ЕТЗ і систем внутрішнього та автономного електропостачання в ЗС України.

Розробляти План капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ у ЗС України.

Знати потребу і приймати участь у визначенні норм забезпечення військ запасними частинами і ЗІП для проведення технічного обслуговування і поточного (військового) ремонту, структуру ремонтних органів і їх виробничі можливості.

Проводити розрахунок і організувати забезпечення військ запасними частинами та витратними матеріалами для поточного ремонту і обслуговування ЕТЗ, знати їх запаси згідно установлених норм накопичення і стежити за незнижуваністю.

Аналізувати і узагальнювати конструктивні недоліки ЕТЗ, виявлені у ході їх експлуатації.

Брати участь в розробленні, випробовуванні, прийнятті на забезпечення військ нових зразків ЕТЗ, проведенні технічної експертизи проектів зразків озброєння і військової техніки щодо їх електропостачання.

Готувати проведення учбово-методичних зборів керівного складу Служби ЗС України.

Організовувати розробку і підготовку до видання керівництв, інструкцій, навчально-методичної літератури, пам'яток та плакатів по Службі, бланків документів енергонагляду.

Брати участь у підборі кадрів на електротехнічні посади.

Безпосередньо приймати участь в розробці проектів наказів, директив та інших керівних документів Служби.

Приймати участь у контролі господарської діяльності з питань Служби.

Мати необхідні довідкові матеріали за всіма пунктами функціональних обов’язків.

Старший Енергетик

Підпорядковується начальнику Служби. .

Відповідаєза організацію військового (поточного) та капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ і систем внутрішнього та автономного електропостачання, за облік запасних частин і ЗІП до ЕТЗ ЗВП.

Він зобов'язаний:

Організувати експлуатацію і ремонт ЕТЗ і систем електропостачання.

Організувати облік запасних частин і ЗІП до ЕТЗ ЗВП.

Узагальнювати та обробляти донесення військ по стану експлуатації ЕТЗ в ЗС України.

Приймати участь в роботі по розвитку, уніфікації і стандартизації, створенню нових і модернізації існуючих зразків ЕТЗ.

Аналізувати конструктивні недоліки, виявлені при експлуатації і ремонті ЕТЗ, розробляти рекомендації по підвищенню їх надійності і безпечного використання.

Брати участь в розробці документів Служби.

Узгоджувати експлуатаційну документацію на озброєння і військову техніку, військові електроустановки і системи електропостачання щодо відповідності її вимогам "Правил обладнання електроустановок" і "Правил техніки електробезпеки при експлуатації військових електроустановок".

Вести облік стаціонарних електростанцій, електризованих загороджень і установок для випробування діелектричних захисних засобів у ЗС України.

Складати План капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ у ЗС України на підставі узагальнення і аналізу донесень.

Готувати пропозиції для підготовки нарядів на ремонт та стежити за їх виконанням.

Супроводжувати проведення капітального (регламентованого) ремонту та видачу ЕТЗ постачальникам ремонтного фонду.

Складати заявки на транспортування ремонтного фонду, запасних частин, витратних матеріалів і ЗІП.

Готувати технічну документацію ЕТЗ, що підлягають списанню і подавати її на затвердження.

Стежити за постановкою на облік ЕТЗ, одержаних від розбирання списаних комплексів озброєння і техніки, розбиранням списаних ЕТЗ, обліком справних вузлів і агрегатів для ремонту однотипних засобів.

Знати потребу та норми забезпечення військ запасними частинами і ЗІП для проведення ремонту, структуру ремонтних органів і їх виробничі можливості.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ

ВСТУП Для забезпечення якісного виконання регламентних, ремонтних та інших робіт в ТЕЧ ап в суворій відповідності з вимогами встановленої технологічної документації, а також надання практичної допомоги інженерно-технічному складу озброєння в освоєнні передових методів роботи на авіаційній техніці керівний інженерно-технічний склад озброєння частин, з"єднань, авіаційних корпусів, ВПС проводить комплексні перевірки організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ згідно з планом перевірок. Періодичність перевірок вказана ...

Малокаліберна гвинтівка і автомат Калашникова

Малокаліберна гвинтівка Малокаліберна гвинтівка Тульського збройового заводу ТОЗ-8М, калібру 5,6 мм, з відкритим секторнимприцілом, є безвідмовною і надійною в експлуатації,має високу купчастість бою. Гвинтівка ТОЗ-12 з діоптричним прицілом має діафрагми, змінні мушки, високу купчастість бою, призначена для початковогонавчання із стрільби і тренування стрільців БУДОВА ГВИНТІВКИ Розглянемо загальну будову гвинтівки . Ствол служить для спрямування польоту кулі. Ствольна коробка призначена для розміщення затвора і спускового ...

Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

Психологічна характеристика військової служби та військового колективу Людина задовольняє свої життєві потреби через актив­ну взаємодію з навколишнім середовищем. Основними ви­дами людської діяльності є праця в її різних виявах і спілкування. Від них походять усі інші види діяль­ності: гра, навчання, військова служба, спорт. Спокон­вічною потребою людини, суспільства була потреба жити в мирі, спокої. Вона вимагала пошуку шляхів і засобів, у тому числі й воєнних, що гарантували б безпеку. Військова служба у Збройних Силах — ...