Search:

Електротехнічна служба управління інженерного озброєння ЗС України

Брати участь у розрахунках і організувати забезпечення військ запасними частинами, витратними матеріалами і ЗІП для ремонту ЕТЗ, знати їх запаси згідно установлених норм накопичення і стежити за незнижуваністю.

Приймати участь у оформлені звітних заявок на запасні частини для ремонту ЕТЗ.

Контролювати виробничу діяльність ремонтних підприємств інженерних військ, розбирання списаних ЕТЗ, облік і використання справних вузлів і агрегатів для ремонту однотипних засобів.

Стежити за якістю капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ, аналізувати рекламації і претензії, вживати заходи по їх недопущенню.

Перевіряти технічну документацію на списання ЕТЗ.

Приймати участь у контролі господарської діяльності з питань Служби .

Взаємодіяти з відділами управління інженерного озброєння, управліннями Озброєння і Тилу МО України щодо організації комплексного ремонту і транспортування ЕТЗ.

Мати необхідні довідкові матеріали за всіма пунктами функціональних обов’язків.

Провідний спеціаліст Служби

Підпорядковується: начальнику Служби та його заступнику.

Відповідає за якісне ведення обліку ЕТЗ ЗВП вільної наявності та тих, що входять до складу комплексів озброєння і техніки, за облік ЕТЗ, що підлягають і знаходяться у капітальному (регламентованому) ремонті, та їх супроводження і своєчасне подання звітності по них.

Він зобов'язаний:

Уагальнювати донесення щодо ЕТЗ ЗВП.

Знати штатно-табельну потребу ЗС України в ЕТЗ.

Аналізувати стан укомплектованості ЗС України ЕТЗ по марках і групах.

Узагальнювати донесення щодо капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ і аналізувати хід їх проведення.

Готувати розрахункові дані в План забезпечення ЗС України ЕТЗ та приймати участь у розробці Плану капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ.

Вести облік ЕТЗ ЗВП вільної наявності, та тих, що входять до складу комплексів озброєння і техніки, за встановленими формами обліку.

Вести облікові та довідкові документи Служби.

Оформляти звітні заявки на ЕТЗ для подання їх в управління виробничих замовлень і зв'язків з промисловістю управління озброєння МО.

Готувати наряди (рознарядки) на видачу ЕТЗ у війська.

Приймати участь у розробці Плану капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ.

Готувати наряди на ремонт ЕТЗ і стежити за їх виконанням.

Складати заявки на транспортування ЕТЗ, ремонтного фонду, запасних частин, витратних матеріалів і ЗІП.

Перевіряти технічну документацію ЕТЗ, що підлягають списанню і подавати її на затвердження начальнику Служби.

Стежити за постановкою на облік ЕТЗ, отриманих від розборки списаних комплексів озброєння і техніки, розборки списаних ЕТЗ на ремонтних підприємствах.

Обліковувати справні вузли і агрегати для ремонту однотипних засобів.

Проводити звірку обліку ЕТЗ з військовими частинам, які стоять на обліку, інженерними базами (арсеналом).

Приймати участь у контролі господарської діяльності з питань Служби.

Контролювати виробничо-операційну діяльність інженерних баз (арсеналу) з питань Служби, надавати практичну допомогу.

Взаємодіяти з відділами управління інженерного озброєння УНІВ з питань забезпечення військ ЕТЗ та їх ремонту.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНОГО

ОЗБРОЄННЯ –ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА

ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК ЗС УКРАЇНИ

полковник

. М. Й.ГРИЩЕНКО

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством

План роботи План роботи. Вступ. Розділ 1. Загальні положення порядку приймання та здавання справ і посад особами, що відають військовим (корабельним) господарством. Розділ 2. Порядок приймання та здавання справ і посади заступником командира з тилу. 2.1.Методика роботи заступника командира частини з тилу по порядку прийому та здачі справ і посади. 2.2.Документальне оформлення прийому та здачі справ і посад. Розділ 3. Порядок приймання та здавання справ і посади заступника командира ...

Збройні сили в період національно-визвольної боротьби 1917-1920р.

У першу світову війну російський уряд мобілізував до війська майже все чоловіче населення України. З ре­волюційними подіями 1917 р. в Україні розпочинається військовий рух, метою якого було створення націо­нальної армії. Організовуються військові клуби, що займаються формуванням українських військових час­тин, переведенням українців-військових для служби на своїй землі. Російський революційний уряд і військове командування вороже ставилися до цього. Протягом 1917 р. було стихійно створено чимало українських вій­ськових ...

Будова патрона

Бойовий патрон складається з кулі, гільзи, порохо­вого заряду і капсуля (мал. 87). Патрони зразка 1943 р. випускаються із звичайними кулями і з кулями спеціа­льного призначення: трасуючими і бронебійно-запалюва­льними. Головні частини спеціальних куль мають розпіз­навальне пофарбування. Куля призначена: звичайна — для ураження живої сили про­тивника, розташованого відкрито і за укриттями, що пробиваються кулями; трасуюча—для уражен­ня живої сили противника, а також коригування вогню і цілеуказання; бронебійно-запалювальна — ...