Search:

Податкова система

Реферати » Фінанси » Податкова система

1. Основні види податкової звітності

Суб'єкти підприємництва, надають фінансову, податкову і статистичну звітність. Необхідно відзначити, що ознаки спеціальної для цих підприємств має тільки статистична звітність. Фінансова і податкова звітність - подається за загальними встановленими формами і правилами.

Законом про систему оподатковування передбачено 25 загальнодержавних і 14 місцевих податків і зборів. У дійсності платежів навіть більше, адже є ще єдиний податок із суб'єктів малого підприємництва, введений Указом № 727, а також три соціальних збори ("по тимчасовій непрацездатності", "по безробіттю" і "по нещасним випадкам на виробництві").

Терміни подання звітності встановлюються законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування і/чи сплата податку, збору (обов'язкового платежу). З моменту подання податкової декларації, податкове зобов'язання платника вважається погодженим (п. 5.1 ст. 5 Закону № 2181) і повинно бути сплачене у встановлені цим законом терміни - протягом 10 календарних днів після граничних термінів подання податкової декларації.

Будь-яку податкову декларацію можна направити поштою з повідомленням про вручення (п.п. 4.1.7). Термін відправлення поштою: не пізніше десяти календарних днів до закінчення граничних термінів подання, установлених Законом № 2181 для відповідного звітного періоду. Якщо декларація направляється поштою через те, що її не захотіли прийняти працівники контролюючих органів (а вони зобов'язані це зробити), десятиденний термін не діє - головне, щоб декларація була передана пошті до витікання граничного терміну.

У таблиці 1 на наступній сторінці наведені дані про основні види податкової звітності, при цьому не усі з наведених форм звітності відповідають визначенню податкової декларації. Зокрема, не є податковими деклараціями форми, зазначені в пунктах 4 і 12 таблиці 1.


Таблиця 1

№ п/п

Форма звітності

Періодичність і терміни представлення

1

ПДВ: а) Декларація для платників, у яких звітним періодом є місяць7

Місяць - протягом 20 календарних днів після звітного місяця

б) Декларація для платників, у яких звітним періодом є квартал

Квартал - протягом 40 календарних днів після звітного кварталу

2

Акцизний збір - Розрахунок

Місяць - протягом 20 календарних днів після звітного місяця

3

Податок на прибуток підприємств: а) Декларація про прибуток за січень і 11 місяців 2003 року

11 місяців 2003 року - протягом 20 календ. днів після звітного періоду

б) Декларація про прибуток підприємств

Протягом 40 календ. днів після звітного періоду

4

Прибутковий податок із громадян - ф. № 8ДР

Квартал - до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом

5

Земельний податок - Зведений розрахунок суми земельного податку з додатками

Рік - до 1 лютого звітного (податкового) року8

6

Податок із власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів - Розрахунок

Рік - протягом 60 календарних днів після закінчення року9

7

Збір за спецвикористання водних ресурсів - Розрахунок

Квартал - протягом 40 календарних днів після звітного кварталу

8

Збір за забруднення навколишнього природного середовища - Розрахунок

9

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмільництва - Звіт

Місяць - протягом 20 календарних днів після звітного місяця

10

Комунальний податок - Розрахунок

Квартал - протягом 40 календарних днів після звітного кварталу

11

Інші місцеві податки і збори (обов'язкові платежі).

Місяць - протягом 20 календарних днів після звітного місяця

Квартал. - протягом 40 календарних днів після звітного кварталу

12

Єдиний податок із юросіб10 - Розрахунок

Місяць - до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом

13

Звіт про суми отриманих пільг (ф. № 1-ПП)

Квартал - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Рік - не пізніше 20 лютого наступного за звітним року

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Бюджетний дефіцит

1. Бюджетний дефіцит Бюджетний дефіцит виникає в результаті незбалансованості економіки, зниження доходів і ліквідувати дефіцит бюджету, якщо не будуть вжиті дійові заходи щодо різкого зростання видатків, викликаних безгосподарністю. Ринкова економіка не може стабілізації економіки й вирівнювання видатків з доходами, а це потребує жорсткого режиму економії коштів, який повинні провадити всі владні і управлінські структури. Державне бюджетне обмеження: B = B + rB + T – Tr – (G + I) Де B - чисті фінансові ...

Фінансова політика, сутність податкової системи

План 1. Вступ 3 2. Поняття фінансової політики: її зміст та основні напрямки і завдання 4 3. Структура податкової системи України .6 4. Сутність основних видів страхування 8 5. Практичне завдання 14 6. Висновки 18 7. Список використаної літератури .19 Вступ Фінанси — одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси ...

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

Зміст: Вступ Значення і основні принципи фінансової звітності на малих підприємствах Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановка фінансового обліку на малому підприємству Зміст, структура та порядок складання балансу Зміст, структура та порядок складання звіту про фінансові результати Використання даних фінансової звітності для управління Висновки та пропозиції Література Додатки Вступ Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а ...