Search:

Податкова система

7Місячний податковий період по ПДВ можуть обрати платники ПДВ, у яких обсяг оподатковуваних ПДВ операцій за попередній календарний рік не перевищує 7200 НМДГ (пп. 7.9.2 ст. 7 Закону про ПДВ).

8По нововідведених земельних ділянках розрахунок необхідно представити протягом місяця з дня виникнення права чи власності користування такими ділянками.

9 Для річного звітного періоду такі граничні терміни встановлені пп. 4.1.4. "у" п. 4.1 ст. 4 Закону № 2181. Крім того, по придбаним на протязі року транспортним засобам розрахунок надається протягом 10 днів після державної. реєстрації.

10 Виходячи з переліку податків у ст. 6 Указу № 727, від яких звільнені платники єдиного податку, вони не представляють звітність по: ПДВ (тільки "єдиноподатники - 10 %"), податку на прибуток, земподаток, збору за спецвикористання водних ресурсів, комунальному податку. Що ж стосується звітності по пенсійному збору і соціальних внесках, також зазначених у ст. 6 Указу № 727, то "єдиноподатники" складають звітність по таким зборам тільки в частині утримань із зарплати найманих робітників.

У випадку виявлення помилки в декларації за минулий звітний (податковий) період підприємство має право представити податковому органу уточнюючий розрахунок (п. 5.1 ст. 5 Закону № 2181). У випадку, якщо виявлена помилка призвела до виникнення недоплати, платникові податків слід до початку перевірки його податковим органом зробити наступне (п. 17.2 ст. 17 Закону № 2181):

а) самостійно погасити суму недоплати;

б) нарахувати і сплатити штраф у розмірі 5 % недоплати.

У таблиці 2 приведені зведення по "пенсійно-соціальним" зборам11.

11 З усіх приведених у ній форм звітності податковою декларацією вважається тільки форма, зазначена в п. 1 таб. 2. Відповідно, санкції за несвоєчасне представлення податкової декларації в розмірі 10 ннмдг (пп. 17.1.1 ст. 17 Закону № 2181) застосовується тільки до неї.

Таблиця 2

№ п/п

Форма звітності

Періодичність і терміни представлення

1

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: а) Розрахунок

Місяць. Протягом 20 календ. днів після звітного місяця

б) Комплект документів первинної звітності в систему персоніфікованого обліку

Рік. До 1 квітня року, наступного за звітним

2

Збір на загальнодержавне соцстрахування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності - Звіт

Квартал. Не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

3

Збір на загальнообов'язкове державне соцстрахування на випадок безробіття - Розрахункова відомість

Квартал. Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом
Рік. Не пізніше 15 січня наступного за звітним року

4

Збір на соцстрахування від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань - Розрахункова відомість

Квартал. До 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом
Рік. До 25 січня наступного за звітним року

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

1. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати. У Законі України “Про лізинг” термін “лізинг” трактується як “підприємницька діяльність, що спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів та полягає у наданні лізингодавцем у виключне користування на певний термін лізингоотримувачу майна, яке є власністю лізингодавця чи придбане їм у власність за дорученням та узгодженням з лізингоотримувачем у відповідного продавця майна, за умовою сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових ...

Податкова система

1. Основні види податкової звітності Суб'єкти підприємництва, надають фінансову, податкову і статистичну звітність. Необхідно відзначити, що ознаки спеціальної для цих підприємств має тільки статистична звітність. Фінансова і податкова звітність - подається за загальними встановленими формами і правилами. Законом про систему оподатковування передбачено 25 загальнодержавних і 14 місцевих податків і зборів. У дійсності платежів навіть більше, адже є ще єдиний податок із суб'єктів малого підприємництва, введений ...

Проблеми фінансів та фінансової системи України

Оцінка сучасного стану фінансової системи України Перспективи фінансової стабілізації Питання для закріплення матеріалу Оцінка сучасного стану фінансової системи України Розроблена схема фінансової системи дає можливість проводити структурний та системний аналіз фінансових відносин у суспільстві. Навіть самий узагальнений аналіз фінансової системи України свідчить про її незбалансований характер. Нині як за обсягом ресурсів, так і за роллю у суспільстві провідне місце посідають державні фінанси насамперед бюджет. ...