Search:

Податкова система

Фінансова звітність

Під фінзвітністю мається на увазі бухгалтерська звітність підприємства, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності і рух коштів за визначений період.

Звітним періодом для фінзвітності є календарний рік.

У фінзвітність підприємства входять:

1) форма № 1 "Баланс" (П(С)БО № 2);

2) форма № 2 "Звіт про фінансові результати" (П(С)БО № 3);

3) форма № 3 "Звіт про рух коштів" - (П(С)БО № 4);

4) форма № 4 "Звіт про власний капітал" - (П(С)БО № 5);

5) додаток до річної фінзвітності - (Наказ № 302).

Крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів госпдіяльності і суб'єктів малого підприємництва.

Крім того, ст. 13 Закону про бухоблік передбачене обов'язкове складання проміжної фінзвітності, звітним періодом для якої є календарний квартал. У її склад входить баланс і звіт про фінансові результати.

Суб'єкти малого підприємництва3, складають фінзвітність (як річну, так і квартальну) за спрощеною формою, визначеною в П(С)БО № 25, до складу якої входять:

1) Баланс (форма № 1-м);

2) Звіт про фінансові результати (форма № 2-м).

Пунктом 5 Порядку № 419 встановлена наступна періодичність надання фін звітності. У випадку відправлення звітності поштою - датою надання звітності вважається дата, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку.

а) квартальної (проміжної) - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Крім зведеної і консолідованої фінансової звітності, що складається об'єднаннями підприємств.

б) річної - не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

Більшості СПД, що займаються ремонтом побутової техніки, досить надавати фінзвітність в органи статистики.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Бюджетний дефіцит

1. Бюджетний дефіцит Бюджетний дефіцит виникає в результаті незбалансованості економіки, зниження доходів і ліквідувати дефіцит бюджету, якщо не будуть вжиті дійові заходи щодо різкого зростання видатків, викликаних безгосподарністю. Ринкова економіка не може стабілізації економіки й вирівнювання видатків з доходами, а це потребує жорсткого режиму економії коштів, який повинні провадити всі владні і управлінські структури. Державне бюджетне обмеження: B = B + rB + T – Tr – (G + I) Де B - чисті фінансові ...

Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

Перспективне фінансове планування визначає найважливіші по­казники, пропорції та темпи розширеного відтворення, є основною формою реалізації головних цілей підприємства. Перспективне пла­нування включає розробку фінансової стратегії підприємства та прогнозування його фінансової діяльності. За умов ринкової економіки, самостійності підприємств, їхньої від­повідальності за результати діяльності виникає об'єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На ...

Капітальні вкладення їх види та форми здійснення

Розділ І. Загальна характеристика умов та об’єкту вивчення. 1.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ ”Житомирголовпостач“ як база вивчення. Житомирська автотранспортна філія ВАТ «Житомирголовпостач» (в подальшому АТФ) створенна наказом Державного підприємства – Житомирської товарно – сировинної компанії «Житомирголовпостач» від 05.11. 1993р. за № 207, є правонаступником підприємства по прокату технічних засобів. Автотранспортна філія являє собою структурно одиницю Відкритого Акціонерного ...