Search:

Режим консульства у Франкції

Тугай – Барановский Д.М. Наполеон и республиканци. – Саратов. – 1980 – 220с.

Тугай – Барановский Д.М. У истоков Бонапартизма. – Саратов. – 1986. – 200с.


[1] Торм Е.В. Наполеон. – М. , 1939 – 351с.

[2] Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. – М. – 1973. – 775с.

[3] Віл ар Ж. і К. Формування французької нації. – М. – 1957. – С. 335.

[4] Рогинська А.Е. Почерки истории Франции (XVII – Піхв.) – М. – 1958. – 368с.

[5] Торн Е.В. Первые годы правления Наполеона. Альенский мир // Торн Е.В. Сочинения в 12 томах. – Т3 – М. – 1958. – 684с.

[6] Туган-Барановський Д.М. Крупная французкая біржуазная и переворот 18 бюмера 1199 года // Новая и новейшая история – 1985 - №6 – с. 56-70.

[7] Туган-Барановський “Наполеон и республиканци”. – Саратов. – 1950. – 220с

[8] Егоров А.А. Министр наполеоновской полиции Фуше. // Новая и новейшая история – 1990. - №4. – с.121-137

[9] Манфред А.З. Поиски союза с Россией (1800-1801гг) // История СССР. – 1971 - №4. – с. 38-59

[10] Туган – Барангвский Д.М. Крупная французкая буржуазия и переворот 18 брюмера 1798 года // Новая и новейшая история. – 1985. - №6. – с.56

[11] Там же ст. 57

[12] там же ст. 59

[13] Там же, ст. 60

[14] Там же ст. 66

[15] Вікар Ж і К. Формирование французкой нации. – М. – 1957. – с. 288

[16] Там же – с.288

[17] Туган – Барановський Д.М. У истоков бонапартизма – Саратов. – 1980. – с. 180

[18] Влар Ж. і К. Формирование французкой нации. – М. – 1957. – с.286-287

[19] Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. – М. – 1973. – с. 305

[20] Там же с. 305-306

[21] Тарм Е.В. Наполеон. – М. – 1939. – с. 73

[22] Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. - М., 1973, с. 412

[23] Вікар Ж.і К. Формирование французкой нации. – М. – 1957. – с. 290

[24] Туган-Барановський Д.М. Указ. Сочинения с. 186

[25] Рогинская А.Е. Почерки истории Франции. – М. – 1958. – с. 186

[26] Там же – с. 186

[27] Там же – с. 289

[28] Егоров А.А. “Министр наполеоновской полиции Фуше”// Новая и новейшая история – 1990. - №4. – с. 133

[29] Тугай-Барановський Д.М. Наполеон и республиканци. – Саратов. – 1980.- с. 46-54

[30] Там же с. 60-64.

[31] Торм Е.В. Наполеон. – М. - 1939 – с. 83.

[32] Там же с. 66-67.

[33] Рошинская А.Е. Почерки истории Франции - М. – 1958. – с. 65

[34] Рошинская А.Е. Почерки истории Франции - М. – 1958. – с. 65

[35] Рошинская А.Е. Почерки истории Франции - М. – 1958. – с. 71

[36] Рошинская А.Е. Почерки истории Франции - М. – 1958. – с. 71

[37] Торм Е.В. Наполеон. – М. – 1939 – с. 92-93

[38] Торм Е.В. Наполеон. – М. – 1939 – с. 93

[39] Торм Е.В. Наполеон. – М. – 1939 – с. 70

[40] Торм Е.В. Наполеон. – М. – 1939 – с. 96

[41] Торм Е.В. Наполеон. – М. – 1939 – с. 51

[42] Торм Е.В. Наполеон. – М. – 1939 – с. 75

[43] Торм Е.В. Наполеон. – М. – 1939 – с. 77

[44] Манфред а.З. Поиски союза с Россией (1800-1802гг) // История СССР – 1971 - №4 – С. 48

[45] Манфред а.З. Поиски союза с Россией (1800-1802гг) // История СССР – 1971 - №4 – С. 57

[46] Манфред а.З. Поиски союза с Россией (1800-1802гг) // История СССР – 1971 - №4 – С. 58

[47] Торм Е.В. Наполеон – М. – 1939. – с. 84.

[48] Рогінська А.Е. Почерки истории франции. – М. – 1958. – с. 189.

[49] Грачёв В.Ф. Политика Наполеона Бонапарта в Восточном Средземноморъе (1796-1802 гг) // Учёные записки Ивановского педагогического института. – 1967 – Т43, вопросы всеобщей истории. – С. 130

[50] Грачёв В.Ф. Политика Наполеона Бонапарта в Восточном Средземноморъе (1796-1802 гг) // Учёные записки Ивановского педагогического института. – 1967 – Т43, вопросы всеобщей истории. – С. 130

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Афінська демократична рабовласницька республіка

Утворення Афінської держави. Реформи Тесея. Органи влади та управління Афінської республіки. - - - 1. Територію Аттики (область Греції, де згодом виникла Афінська держава) населяло наприкінці II тисячоріччя до н.е. чотири племена, кожне з який мало свої народні збори, рада старійшин і виборного вождя — базилевса. Перехід до виробляючого економіці з індивідуалізацією праці привів до розділу общинної землі на ділянки зі спадкоємним сімейним володінням, до розвитку майнової диференціації і поступовому виділенню родової ...

Наполеон І

Молодість Наполеона Наполеон Бонапарт, Наполеон I (Napoleon Bonaparte, Buonaparte) народився 15 серпня 1769 р., у Аяччо. Походив з небагатої корсиканскої дворянської родини Шарля і Летіциї Буонапарте (усього в родині було 5 синів і 3 дочки). Вчився в королівській військовій школі в Брієнні і в Паризькій військовій школі (1779-85), яку закінчив в чині лейтенанта. Публіцистичні твори Наполеона періоду Революції («Діалог про любов»,«Dialogue sur l'amour», 1791, «Вечеря в Бокере», «Le Souper de Beaucaire», 1793) кажуть про ...

Режим консульства у Франкції

План. Вступ. ………………………………………………………………………. 3 Розділ І. Диктатура Наполеона як задоволення потреб французької буржуазії. ……………………………………………… 6 Розділ ІІ. Соціально-економічна і адміністративна політика консульського режиму. ………………………… …….. 11 Розділ ІІІ. Продовження експансіоністської зовнішньої політики під час консульства………………………………..… 14 Заключення. …………………………………………………………… 19 Список використаної літератури. ……………………………………… 20 Вступ. Тема виникнення в кінці 18 – поч. 19 ст. Режиму консульства або іншими словами ...