Search:

Холодильні уксановки на залізничному транспорті

Холодопродуктивність установки охолодження складає 29,1 квт при температурі зовнішнього повітря 40 °С, відносної вологості 30. % і при загальній кількості повітря, що проходить через повітроохолоджувач, 5000 м3/год, у тому числі зовнішнього 1660 м3/ч.

Автоматичне регулювання холодопродуктивність виробляється за рахунок зміни частоти обертання електродвигуна компресора в співвідношенні 100 : 75 ; 50 % від номінальної і додатково за рахунок застосування дросельно-регулюючого пристрою (ДРУ). Кількість хладона, що проходить через постійний перетин сопла дросельно-регулюючого пристрою 8, знаходиться в залежності від температури і тиску конденсації. При підвищенні температури зовнішнього повітря і, отже, температури і тиски конденсації в повітроохолоджувач надходить велика кількість рідкого хладона.

При роботі компресора на високій і середній частоті обертання, коли обоє соленоїдних вентиля відкриті, рідкий хладон надходить у повітроохолоджувач через терморегулювальний вентиль 9 і через сопло ДРУ 5. При цьому працюють обидва вентилятори конденсатора. При низькій частоті обертання соленоїдний вентиль перед ТРВ закривається і хладон у повітроохолоджувач надходить тільки через вентиль і сопло ДРУ; одночасно зупиняється один з вентиляторів конденсатора. При відключенні установки обоє соленоїдних вентиля закриваються.

Автоматична робота установки кондиціонування повітря здійснюється за допомогою термостатів із РКТ, встановлених у нагнітальному каналі воздухотягу і між IV і V купе.

Для завдання визначеного режиму роботи установки передбачений сезонний перемикач У1 (мал. 118) на три положення Зима — 0 — Літо.

Забезпечення оптимального перепаду температури повітря усередині і зовні вагона, а також включення ручного режиму керування виробляються перемикачем У2 на три положення Холодніше — Нормально — Тепліше.

При установці перемикача В1 у положення Літо, а перемикача В2 у положення Холодніше — автом. температура повітря усередині вагона буде підтримуватися в межах 20—26 °С. Причому при температурі у вагоні нижче 20 °С включається електрокалорифер потужністю 8 квт, а двигун примусової вентиляції працює із середньою частотою обертання. При підвищенні температури до 22 °С електрокалорифер відключається, а двигун примусової вентиляції переводиться на роботу з високою частотою обертання. При досягненні температури 24 °С автоматично включається установка охолодження повітря на низьку продуктивність. При цьому включається один соленоїдний вентиль, двигун компресора працює з низькою частотою обертання і конденсатор прохолоджується тільки одним вентилятором. Якщо температура продовжує підвищуватися і досягне 25 °С, установка переключається на середню продуктивність. При цьому відкривається другий соленоїдний вентиль, включається двигун другого вентилятора конденсатора і двигун компресора переводиться на роботу із середньою частотою обертання. При підвищенні температури у вагоні до 26 °С двигун компресора переводиться на високу частоту обертання й установка працює з найбільшої холодопродуктивності.

При зниженні температури у вагоні від 26 до 20 °С и нижче порядок роботи установки кондиціонування повітря зворотний.

Робота установки в положення перемикача В2 Нормально—автом. і Тепліше — автом. аналогічна при положенні Холодніше —автом. с тією лише різницею, що температура у вагоні підтримується на більш високому рівні, тобто відповідно 20—27 і 20—28 °С.

При виході з ладу елементів автоматики перемикач У2 встановлюється в положеннях Холодніше-ручне, Нормально — ручне. Тепліше — ручне. При цьому установка охолодження повітря включається відповідно на роботу з низькою, середньою і найбільшою продуктивністю.

При непрацюючому генераторі, а також при роботі генератора від асинхронного двигуна установка автоматично переводиться на роботу з низькою продуктивністю. Якщо перемикач У1 знаходиться в положенні Зима і температура в нагнітальному каналі воздухотягу 18—20 °С, включається двигун примусової вентиляції на низьку частоту обертання, обидві секції електрокалорифера загальною потужністю 12 квт і двигун циркуляційного насоса опалення. При температурі в нагнітальному каналі воздухотягу вище 23 °С відключається секція електрокалорифера потужністю 4 квт, а при температурі 26 °С — обидві секції калорифера і циркуляційний насос опалення; працює тільки двигун примусової вентиляції із середньою частотою обертання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Параметричний тест Гольдфельда-Квандта

Коли сукупність спостережень невелика, то розглянути вище метод не застосовний. У такому разі Гольдфельд і Квант запропонували розглянути випадок, коли М (ии’)=, тобто дисперсія залишків зростає пропорційно до квадрата однієї з незалежних змінних медалі: Y=ХА=u. Для виявлення наявності гетероскедастичності згадані вчені склали параметричний тест, в якому потрібно виконати такі кроки. Крок 1. Упорядкувати спостереження відповідно до величини елементів вектора Хj. Крок 2. Відкинути с спостережень, які мітять в центрі вектора. ...

Страви і гарніри з картоплі, овочів і грибів

План Значення страв і гарнірів з овочів у харчуванні людини. Процеси, що відбуваються в овочах під час теплової кулінарної обробки Страви і гарніри з варених овочів Страви і гарніри з припущених овочів Страви і гарніри з смажених овочів Страви і гарніри з тушкованих овочів та грибів Страви із запечених овочів та грибів Значення страв і гарнірів з овочів у харчуванні людини. Процеси, що відбуваються в овочах під час теплової кулінарної обробки Страви з овочів – важливе джерело вуглеводів, необхідних для організму лю­дини ...

Документ

Документ – це матеріальний об'єкт, що містить певну інформацію, призначену для передачі у суспільстві, часі і просторі. Документ складається з двох невід’ємних елементів: інформаційного (інформації, закріпленої в документі) і матеріального (матеріалу, на якому інформація закріплена). Призначеність документа для зберігання та передачі інформації у часі і просторі обумовлює його специфічну матеріальну конструкцію, представлену у вигляді книг, газет, буклетів, мікрофіш, фільмів, дисків, дискет та ін. Ця специфічна конструкція ...