Search:

Холодильні уксановки на залізничному транспорті

При зниженні температури в нагнітальному воздухотягу від 26 °С до температури, меншої 18 °С, порядок роботи агрегатів зворотний вищевикладеному.

При непрацюючому генераторі і при температурі в нагнітальному каналі воздухотягу вище 18 °С двигун примусової вентиляції переводиться на роботу з низькою частотою обертання, а I при температурі нижче 18 °С відключаються обидві секції калорифера і двигун вентилятора.

Контроль за роботою установки кондиціонування повітря здійснюється по сигнальних лампах на розподільному щиті, що оповіщає про роботу примусової вентиляції, секцій електрокалорифера, циркуляційного насоса опалення і компресора, 4 по манометрах низького і високого тиску, тиску олії, установлених на щиті в тамбурі котлової сторони вагона.

При нормальній роботі системи охолодження повітря манометр низького тиску повинний показувати 2,36—2,7 кгс/див2 (0,236— 1-0,27 МПа) і відповідно температуру випару 2—5°С, манометр високого тиску — 6—12 кгс/див2 (0,6—1,2 МПа) і відповідно температуру конденсації 27—53°С, а манометр тиску : олії — 2,9—4,7 кгс/див2 (0,29—0,47 МПа).


4.Холодильники і водоохолоджувачі

У вагонах-ресторанах, вагонах з купе-буфетом і у вагонах міжнародного повідомлення для збереження швидкопсувних продуктів харчування встановлюють холодильники, а в пасажирських вагонах — водоохолоджувачі для охолодження питної води. Конструкція і принцип дії установок для охолодження продуктів і води аналогічні застосовуваними в системах кондиціонування повітря.

Холодильник являє собою установку, що складається з холодильного агрегату й однієї чи декількох камер для збереження продуктів. Він має компресор, що приводиться в дію електродвигуном через клиноремінну передачу, конденсатор, ресивер, фільтр-осушувач, реле високого тиску, терморегулювальний вентиль, один чи кілька випарників (у залежності від кількості камер) і чи пресостат термостат для автоматичного включення і відключення холодильного агрегату. Конденсатор прохолоджується вентилятором, установленим на валу електродвигуна компресора.

Для холодильників вагонів-ресторанів, вагонів з купе-буфетом будівлі ГДР застосовуються холодильні агрегати типу LG-60 холодопродуктивністю 0,56 квт з електродвигуном потужністю 0,8 квт і типу LF-90 холодопродуктивністю 0,75 квт з електродвигуном потужністю 1,2 квт.

Температура в камерах для збереження м'яса підтримується від 1 до 3 °С, для збереження риби — від —1 до —3 °С, для збереження напоїв — від 6 до 10 °С и для інших продуктів — від 2 до 6 °С.

Агрегати холодильників розміщені в кухні, роздавальної і під вагоном. Водоохолоджувачами обладнаються майже всі пасажирські вагони. Вітчизняні вагони з індивідуальною системою електропостачання обладнані охолоджувачами питної води типів ОВК-50М, ВОК-4/50 і ОВК-ПОМ, ВОК-4/110 відповідно на номінальну напругу 50 і АЛЕ В постійного струму. На вагонах з централізованим електропостачанням установлені водоохолоджувачі типів ОВК-380М и ВОК-4/380. Холодопродуктивність таких установок 0,25 квт. На вагонах будівлі ГДР установлені водоохолоджувачі типу ТВК-Ю з холодопродуктивність установки 0,22 квт, а на вагонах будівлі ПНР — водоохолоджувачі типу САФ-2у з холодопродуктивністю 0,41 квт.

Температура охолодженої води повинна бути 15±3 °С.

Повітроохолоджувачі і холодильники розміщені в службовому купі вагона.


5.Експлуатація установок охолодження повітря . і холодильного устаткування

Технічне обслуговування установок охолодження повітря, холодильників і водоохолодження виробляється відповідно до інструкцій ЦВ МШС і заводів-виготовлювачів.

При технічному обслуговуванні ТЕ-1 установок охолодження повітря перед відправленням у рейс ретельно оглядають компресорний і конденсаторний агрегати, перевіряють справність підвіски агрегатів і огороджень, рівень олії в картері компресора, що повинний бути не нижче контрольної риси на оглядовому склі. Достатня кількість хладона в системі визначають - по оглядових стеклах на ресивері — кулька в нижнім оглядовому склі повинний плавати — чи по тиску його пар у конденсаторі. При температурі зовнішнього чи повітря приміщення, у якому знаходиться конденсатор, по шкалах манометра високого тиску визначають необхідний тиск пар хладона. Наприклад, при температурі зовнішнього повітря 20 °С нормальний тиск хладона повинен бути 0,48 МПа. Якщо воно по манометрі нижче, те хладона в системі недостатньо. Додають хладон тільки через технологічні фільтри-осушувачі.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Риба і рибні продукти

1. Споживні властивості м'яса риби Харчова і біологічна цінність риби визначається хімічним складом її м'яса. Таблиця 1. Хімічний склад та енергетична цінність м'яса риби Вид риби Вода Білки Жири Екстрактивні речовини Зольність Енерге- тична цінність, ккал/100г Анчоус атлантичний 71,5 20,1 6,1 0,2 2,3 135 Вугор 64,1 14,5 20,5 — 1,0 240 Камбала азово-чорноморська 78,9 18,2 1,3 0,4 1,6 85 Кілька балтійська 75,0 14,1 9,0 — 1,9 137 ...

Шпори з етики

1-2. Предмет і завдання етики. Етика як філософська наука про мораль. Етимологія терміна «етика», тобто його походження і споріднені зв'язки з іншими словами тієї самої чи інших мов, сягає глибокої давнини. Слово «етика» виникло з давньогрецького «ethos», яке у різні часи мало різні значення. Спочатку воно означало місцезнаходження, спільне житло, потім — звичай, темперамент, характер, стиль мислення, а також усталену природу якогось явища. Пізніше видатний мислитель античності Аристотель (384—322 рр. до н. є.) узявши за ...

Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток.

План I. Походження моралі. II. Поняття морально-етичних цінностей. III. Структура моралі: 1. моральна свідомість; 2. моральна практика. IV. Розвиток моралі. V. Глобальні проблеми у світлі загальнолюдських моральних цінностей. Як західні, так і східні культури проходять кілька стадій у своєму розвиткові у рамках традиційного суспільства, бо всі вони попри відмінності, своєрідність, пов’язані з релігійно-етнічними, економічними особливостями, мають досить яскраво виражені схожі риси, тобто стиль життя. Оскільки він ...