Search:

Інформатизація системи управління освітою

§ створення і розвиток об'єднувальної комп'ютерної мережі вищих навчальних закладів;

§ удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

§ інформатизація навчально-виховного процесу.

Програма виконується поетапно:

Перший етап (2005 рік):

- проведення моніторингу рівня забезпечення вищих навчальних закладів сучасними засобами інформатизації та інформаційними технологіями;

- підготовка приміщень у вищих навчальних закладах для розміщення комп'ютерної техніки, перепідготовка викладачів інформатики та інформаційних технологій, проведення тендерів на поставку та обслуговування комп'ютерної техніки.

Другий етап (2006-2007 роки) - забезпечення вищих навчальних закладів комп'ютерною технікою та створення інформаційного ресурсу програмного забезпечення, створення регіональних комп'ютерних центрів, обладнаних сучасними засобами комп'ютерної і телекомунікаційної техніки, організація проведення на їх базі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Третій етап (2008 рік) - завершення роботи із забезпечення вищих навчальних закладів комп'ютерною технікою, створення єдиної інформаційної бази даних.

Норми забезпечення комп'ютерною технікою:

Норми забезпечення комп'ютерною технікою вищих навчальних закладів встановлюються з розрахунку 1 одиниця не більш як на 15 студентів. Навчальний комп'ютерний комплекс складається з 15 одиниць комп'ютерної техніки для студентів і 1 одиниці - для викладача. Сервер повинен бути відокремлений від робочого місця викладача. Усього в комплексі повинно бути 17 одиниць комп'ютерної техніки. Виходячи із зазначених норм проводиться розрахунок кількості навчальних комп'ютерних комплексів, необхідної для вищих навчальних закладів.

Фінансове забезпечення виконання програми:

Для фінансування заходів, визначених Програмою, необхідні кошти в обсязі близько 169057 тис. гривень, у тому числі на придбання комп'ютерної техніки - 147672 тис. гривень та створення інформаційного ресурсу - 21385 тис. гривень.

Найменування заходу

Обсяг фінансування,

У тому числі за роками

тис.грнивень

2006

2007

2008

Придбання навчальних комп'ютерних комплексів

147672

48720

49224

49728

Створення інформаційного ресурсу

21385

7128

7128

7129

Усього

169057

55848

56352

56857

Очікувані результати:

- збільшення кількості навчальних закладів, підключених до мережі Інтернет;

- створення інформаційного ресурсу в системі вищої освіти;

- запровадження нових підходів до організації навчально-виховного процесу шляхом використання сучасних засобів інформатизації та забезпечення доступу до вітчизняного і світового інформаційного ресурсу;

- створення загальнодержавної системи інформатизації вищих навчальних закладів з централізованим інформаційним ресурсом;

- запровадження дистанційного навчання в системі вищих навчальних закладів;

- поліпшення якості підготовки фахівців.

4 МЕТА І ЗАВДАННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог. Серед них - індивідуалізація навчання, організація систематичного контролю знань, можливість враховувати психофізіологічні особливості кожної дитини тощо. Результатами інформатизації освіти мають бути: розвиток інформаційної культури людини (комп'ютерної освіченості); розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів; скорочення терміну та підвищення якості навчання і тренування на всіх рівнях підготовки кадрів; інтеграція навчальної, дослідницької та виробничої діяльності; удосконалення управління освітою; кадрове забезпечення усіх напрямів інформатизації України шляхом спеціалізації та інтенсифікації підготовки відповідних фахівців.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Що таке 3D графіка

Вступ Модель Роль API Графічні прискорювачі Ігрові двигуни (Games engines) Графіка без компромісів Технологія 3D-графікі Заключення Вступ Питання про те, що ж є двигуном усієї комп'ютерної індустрії, давно турбує багатьох користувачів. Чи то це фірма Intel, що, не перестаючи, випускає і випускає нові процесори. Але хто тоді змушує їх купувати? Може, в усьому винуватий Microsoft, що безупинно робить свої вікна більше і краше? Так ні, можна адже задовольнятися старими версіями програм - тим більше спектр їхніх ...

Програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

програми Dr Комп'ютерний вірус — це, як правило, дуже невелика програма (модуль) мовою Ассемблера, яка написана програмістом високої кваліфікації. Спочатку вірус записується його розробником на одну дискету. Далі при тиражуванні цієї дискети він потрапляє на інші дискети. Цей процес звичайно проходить лавиноподібне. Модуль віруси спочатку приєднується до файла або проникає всередину його (частіше до програм). Потрапивши разом з файлом у комп'ютер, вірус починає діяти самостійно. Він може розмножуватися, тобто ...

Віруси та антивірусні програми і їх призначення

План 1. Історія виникнення вірусів. 2. Віруси “Pakistani Brain”, “Alameda virus”, “Israeli virus”. 3. Віруси, як бізнес. 4. Проблема Internet та ПЗ. 5. Що таке вірус та його групи. 6. Ознаки зараження вірусом. 7. Міфи про віруси. 8. Антивірус та його групи. 9. Характеристика антивірусів від “ДіалогНаука”: а) Aidstest б) DrWeb в) Adinf від “Eugene Kaspersky”: а) AVP 10. Таблиця з результатами тестування 14 антивірусів. Історія розвитку науки і техніки, як і історія людства, повна прикладів драматичного ...