Search:

Інформатизація системи управління освітою

§ створення і розвиток об'єднувальної комп'ютерної мережі вищих навчальних закладів;

§ удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

§ інформатизація навчально-виховного процесу.

Програма виконується поетапно:

Перший етап (2005 рік):

- проведення моніторингу рівня забезпечення вищих навчальних закладів сучасними засобами інформатизації та інформаційними технологіями;

- підготовка приміщень у вищих навчальних закладах для розміщення комп'ютерної техніки, перепідготовка викладачів інформатики та інформаційних технологій, проведення тендерів на поставку та обслуговування комп'ютерної техніки.

Другий етап (2006-2007 роки) - забезпечення вищих навчальних закладів комп'ютерною технікою та створення інформаційного ресурсу програмного забезпечення, створення регіональних комп'ютерних центрів, обладнаних сучасними засобами комп'ютерної і телекомунікаційної техніки, організація проведення на їх базі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Третій етап (2008 рік) - завершення роботи із забезпечення вищих навчальних закладів комп'ютерною технікою, створення єдиної інформаційної бази даних.

Норми забезпечення комп'ютерною технікою:

Норми забезпечення комп'ютерною технікою вищих навчальних закладів встановлюються з розрахунку 1 одиниця не більш як на 15 студентів. Навчальний комп'ютерний комплекс складається з 15 одиниць комп'ютерної техніки для студентів і 1 одиниці - для викладача. Сервер повинен бути відокремлений від робочого місця викладача. Усього в комплексі повинно бути 17 одиниць комп'ютерної техніки. Виходячи із зазначених норм проводиться розрахунок кількості навчальних комп'ютерних комплексів, необхідної для вищих навчальних закладів.

Фінансове забезпечення виконання програми:

Для фінансування заходів, визначених Програмою, необхідні кошти в обсязі близько 169057 тис. гривень, у тому числі на придбання комп'ютерної техніки - 147672 тис. гривень та створення інформаційного ресурсу - 21385 тис. гривень.

Найменування заходу

Обсяг фінансування,

У тому числі за роками

тис.грнивень

2006

2007

2008

Придбання навчальних комп'ютерних комплексів

147672

48720

49224

49728

Створення інформаційного ресурсу

21385

7128

7128

7129

Усього

169057

55848

56352

56857

Очікувані результати:

- збільшення кількості навчальних закладів, підключених до мережі Інтернет;

- створення інформаційного ресурсу в системі вищої освіти;

- запровадження нових підходів до організації навчально-виховного процесу шляхом використання сучасних засобів інформатизації та забезпечення доступу до вітчизняного і світового інформаційного ресурсу;

- створення загальнодержавної системи інформатизації вищих навчальних закладів з централізованим інформаційним ресурсом;

- запровадження дистанційного навчання в системі вищих навчальних закладів;

- поліпшення якості підготовки фахівців.

4 МЕТА І ЗАВДАННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог. Серед них - індивідуалізація навчання, організація систематичного контролю знань, можливість враховувати психофізіологічні особливості кожної дитини тощо. Результатами інформатизації освіти мають бути: розвиток інформаційної культури людини (комп'ютерної освіченості); розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів; скорочення терміну та підвищення якості навчання і тренування на всіх рівнях підготовки кадрів; інтеграція навчальної, дослідницької та виробничої діяльності; удосконалення управління освітою; кадрове забезпечення усіх напрямів інформатизації України шляхом спеціалізації та інтенсифікації підготовки відповідних фахівців.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Програма “провідник”, робочий стіл, добування файлів з архіву

План виконання Програма “провідник” Робочий стіл Добування файлів з архіву Програма “Провідник” - Призначення програми Файлова система ОС Windows 98 має деревоподібну і ієрархічну структуру. Під час переміщення файла з папки, розміщеної на диску, в іншу, розміщену на іншому диску, необхідно послідовно відкрити папку на першому диску, щоб досягти вихідної папки, а потім – на другому, щоб на екрані з’явилася цільова папка. Тому при виконанні операції з інформаційними об’єктами (папками файлами) бажано мати швидкій доступ ...

Загальна характеристика програм архіваторів

При експлуатації комп'ютера з різних причин можливе пошкодження або втрата інформації на магнітних дисках. Це може відбутися внаслідок як фізичного пошкодження дисків, так і пошкодження інформації вірусом. І тому для зменшення втрат в таких випадках, потрібно мати архівні копії файлів. Для отримання копій файлів, використовують команди копіювання MS DOS. Але в цьому випадку копії будуть займати багато місця, що змушує мати велику кількість дискет. Більш доцільно використовувати для створення архівних копій спеціально ...

Інформатизація системи управління освітою

ВСТУП Кінець XX століття відзначився інтенсивним розвитком та впровадженням в усі сфери життя суспільства інформатики. Це проявилось в інтенсивному вдосконаленні засобів обчислювальної техніки та техніки зв’язку, у появі нових та у подальшому вдосконаленні існуючих інформаційних технологій, а також у реалізації прикладних інформаційних систем. Досягнення інформатики зайняли вагоме місце в організаційному управлінні, в промисловості, у проведенні наукових досліджень та автоматизованому проектуванні. Інформатизація охопила ...