Search:

Інформатизація системи управління освітою

§ створення і розвиток об'єднувальної комп'ютерної мережі вищих навчальних закладів;

§ удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

§ інформатизація навчально-виховного процесу.

Програма виконується поетапно:

Перший етап (2005 рік):

- проведення моніторингу рівня забезпечення вищих навчальних закладів сучасними засобами інформатизації та інформаційними технологіями;

- підготовка приміщень у вищих навчальних закладах для розміщення комп'ютерної техніки, перепідготовка викладачів інформатики та інформаційних технологій, проведення тендерів на поставку та обслуговування комп'ютерної техніки.

Другий етап (2006-2007 роки) - забезпечення вищих навчальних закладів комп'ютерною технікою та створення інформаційного ресурсу програмного забезпечення, створення регіональних комп'ютерних центрів, обладнаних сучасними засобами комп'ютерної і телекомунікаційної техніки, організація проведення на їх базі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Третій етап (2008 рік) - завершення роботи із забезпечення вищих навчальних закладів комп'ютерною технікою, створення єдиної інформаційної бази даних.

Норми забезпечення комп'ютерною технікою:

Норми забезпечення комп'ютерною технікою вищих навчальних закладів встановлюються з розрахунку 1 одиниця не більш як на 15 студентів. Навчальний комп'ютерний комплекс складається з 15 одиниць комп'ютерної техніки для студентів і 1 одиниці - для викладача. Сервер повинен бути відокремлений від робочого місця викладача. Усього в комплексі повинно бути 17 одиниць комп'ютерної техніки. Виходячи із зазначених норм проводиться розрахунок кількості навчальних комп'ютерних комплексів, необхідної для вищих навчальних закладів.

Фінансове забезпечення виконання програми:

Для фінансування заходів, визначених Програмою, необхідні кошти в обсязі близько 169057 тис. гривень, у тому числі на придбання комп'ютерної техніки - 147672 тис. гривень та створення інформаційного ресурсу - 21385 тис. гривень.

Найменування заходу

Обсяг фінансування,

У тому числі за роками

тис.грнивень

2006

2007

2008

Придбання навчальних комп'ютерних комплексів

147672

48720

49224

49728

Створення інформаційного ресурсу

21385

7128

7128

7129

Усього

169057

55848

56352

56857

Очікувані результати:

- збільшення кількості навчальних закладів, підключених до мережі Інтернет;

- створення інформаційного ресурсу в системі вищої освіти;

- запровадження нових підходів до організації навчально-виховного процесу шляхом використання сучасних засобів інформатизації та забезпечення доступу до вітчизняного і світового інформаційного ресурсу;

- створення загальнодержавної системи інформатизації вищих навчальних закладів з централізованим інформаційним ресурсом;

- запровадження дистанційного навчання в системі вищих навчальних закладів;

- поліпшення якості підготовки фахівців.

4 МЕТА І ЗАВДАННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог. Серед них - індивідуалізація навчання, організація систематичного контролю знань, можливість враховувати психофізіологічні особливості кожної дитини тощо. Результатами інформатизації освіти мають бути: розвиток інформаційної культури людини (комп'ютерної освіченості); розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів; скорочення терміну та підвищення якості навчання і тренування на всіх рівнях підготовки кадрів; інтеграція навчальної, дослідницької та виробничої діяльності; удосконалення управління освітою; кадрове забезпечення усіх напрямів інформатизації України шляхом спеціалізації та інтенсифікації підготовки відповідних фахівців.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Прикладне програмне забезпечення

Зміст 1. Пакет прикладних програм 2. Текстові редактори і текстові процесори 3. Електронні таблиці 4. Бази даних 5. Графічні пакети 6. Штучний інтелект 7. Навчальні програми 8. Системи мультимедіа, комп’ютерні ігри та розваги 9. Висновок 10. Список використаних джерел 1.Вступ Комп’ютер складається з двох частин: апаратної системи і програмного забезпечення. Для розв’язання конкретної задачі комп’ютер повинен послідовно виконати цілком визначений набір операцій. Ці операції є сукупністю дій, здійснюваних ...

Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики

План На першому етапі вивчення базової частини курсу інформатики центральною складовою є ал­горитмізація. Наступний етап програми передбачає реалізацію учнями знань. Виконання кожної лабораторної роботи за­вершується її захистом. Ще однією формою розвитку самостійності учнів у процесі вивчення предмета, їх творчого підходу до цього процесу є написання курсових робіт Протягом усього курсу вивчення інформа­тики учні беруть участь у семінарських занят­тях із творчими доповідями Використання навчально-контролюючих програм Для ...

Система управління бази даних

План Вступ 1.Поняття інформаційної системи 2.Поняття бази даних 3.Переваги комп’ютерної бази даних 4.Управління даними 5.Класифікація АІС 6.Класифікація запитів 7.Структура представлення даних Висновок Список використаної літератури Вступ Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції баз даних (БД). Відповідно до даної концепції основою інформаційної технології є дані, організовані в БД, що адекватно відбивають ...