Search:

Управління персоналом

72. Щекин Г.В. Теория социального управления: Монография. – К.: МАУП, 1996. – 408с.

73. Г.В. Щекин «Теория и практика и практика управления персоналом»; учебно-методическое пособие; Киев 1998. – 194с.

74. Г.В, Щекин «Основы кадрового менеджмента»; учебник; Киев 1999. – 542с.

75. Г.В. Щекин «Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента; Киев –1999. – 306с.

76. Положення про відділ кадрів ВАТ „Конотопський хлібокомбінат”.

77. Посадова інструкція начальника відділу кадрів ВАТ.

78. Посадова інструкція менеджера по персоналу ВАТ.

79. Смоловик П.В. Управление процессом подбора персонала // Персонал. –

2000. – № 4. – С. 35.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Спеціальність 7.050201

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

на тему Управління персоналом виробничого підприємства на прикладі ВАТ „Конотопський хлібокомбінат”

Студентки Савченко О.О.

Науковий керівник Весперіс С.З.

2008

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 


Подібні реферати:

Підприємництво як сучасна форма господарювання

План. Сутність, значення та організаційно-правові форми здійснення. Типологія, середовище та активізація підприємства. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СУЧАСНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ Сутність, значення та організаційно-правові форми здійснення Як відомо, у минулому виокремлю­вали землю, працю й капітал як клю­чові чинники виробництва; нині до них додають новий чинник — під­приємницький потенціал (потенційну можливість мак­симально ефективного використання сукупності кад­рових, матеріальних і нематеріальних ресурсів). Фор­мування й ...

Менеджмент підприємств бізнесу

Управління як особлива сфера діяльності притаманне економіці ще з незапам'ятних часів, але ринок перетворює цю сферу в основну для виробництва. Виникає потреба у формуванні спеціальної теорії і прак­тики менеджменту, тобто управлінні підприємством. Це пояснюється принаймні трьома обставинами: у зв'язку із створенням акціонерних товариств безпосереднє управління їх рухомим і нерухомим майном переходить до особливої групи довірених осіб - менеджерів, які, не будучи власниками цього майна, здатні забезпечити його ...

Комерційна діяльність підприємницьких структур

Комерційна діяльність підприємницьких структур Забезпечення комерційного успіху залежить від глибокого і все­бічного вивчення ринку та ринкових можливостей. Аналіз ринкових умов господарювання, розробка шляхів і методів впровадження това­ру на ринок і розширення обсягів його реалізації становлять особли­вий напрям у діяльності підприємницьких структур, який називають маркетингом. Розрізняють: мікромаркетинг, який вирішує питання оптимізації виробництва на рівні підприємства (фірми) та макромаркетинг - ре­алізація продукції ...