Search:

Управління персоналом

72. Щекин Г.В. Теория социального управления: Монография. – К.: МАУП, 1996. – 408с.

73. Г.В. Щекин «Теория и практика и практика управления персоналом»; учебно-методическое пособие; Киев 1998. – 194с.

74. Г.В, Щекин «Основы кадрового менеджмента»; учебник; Киев 1999. – 542с.

75. Г.В. Щекин «Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента; Киев –1999. – 306с.

76. Положення про відділ кадрів ВАТ „Конотопський хлібокомбінат”.

77. Посадова інструкція начальника відділу кадрів ВАТ.

78. Посадова інструкція менеджера по персоналу ВАТ.

79. Смоловик П.В. Управление процессом подбора персонала // Персонал. –

2000. – № 4. – С. 35.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Спеціальність 7.050201

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

на тему Управління персоналом виробничого підприємства на прикладі ВАТ „Конотопський хлібокомбінат”

Студентки Савченко О.О.

Науковий керівник Весперіс С.З.

2008

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 


Подібні реферати:

Роль бізнес-проекту для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту

ПЛАН: 1. Поняття життєвого циклу проекту 2. Ідентифікація 1.Поняття життєвого циклу проекту Цикл проекту (ЦП) є базовими елементом концепції проектного аналізу. Життєвий цикл проекту – це час від першої затрати до останньої вигоди проекту. Він відображає розвиток проекту, роботи, які проводяться на різних стадіях підготовки, реалізації та експлуатації проекту. До поняття ЦП входить визначення різних стадій розробки й реалізації проекту. ЦП являє собою певну схему або алгоритм, за допомогою якого відбувається встановлення ...

Економічна свобода і підприємництво

Економічна свобода і підприємництво Економічна свобода - важлива складова частина бізнесу. Вона являє собою свободу господарської діяльності, торгівлі, землекористування, добровільного співробітництва та ін. Економічна свобода однаково важлива як для підприємця-бізнесмена, так і для споживача, оскільки вона створює середовище для творчої діяльності особистості. Економічна свобода - основна умова розвитку бізнесу Економічна свобода на практиці означає право розпочинати або припиняти свій бізнес, купувати будь-які ресурси, ...

Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

П Л А Н Установчі документи підприємства, їх суть, призначення та порядок укладання. Реєстрація підприємства в органах державного нагляду. Нормативна база реєстрації. Література: 1. ПОКРОПИВНИЙ С.Ф. “Підприємництво” стр. 56-60. 2. Закон України “Про підприємництво”. 3. Положення “Про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності”. 4. Положення “Про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяль- ності спеціальних дозволів (ліцензій) на виконання окремих видів діяль-ності). 5. Закон України “Про господарські ...