Search:

Економічна система західноєвропейського феодалізму

Використана література

1. Історія стародавнього світу / За ред. Мякушева В.І. – М., 1998.

2. Історія економічних учень. Підручник / За ред. Л. Я. Корнійчук, H. О. Та­таренко. — К.: КНЕУ, 1999. — 564 с.

3. История экономических учений. - ч.1. / ред. В.А.Жамин. - М., 1989.

4. Несторенко О.П. Історія економічних вчень. - К., 2000.

5. Пайовик Б.Д.,Матисякевич 3.М., Матейко Р. М. Економічна історія України і світу: Підручник / За ред. Б. Д. Лановика. — К.: Вікар, 1999.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Соціально-економічний розвиток Київської Русі

За часів Київської Русі сформувалося феодальне сус­пільство в східних слов'ян. У цілому становлення фео­дальних відносин у Давньоруській державі відбувалося в загальноєвропейському руслі: від державних форм до сеньйоріальних (вотчинних). Цей процес був складним, три­валим і розгортався поетапно. Спочатку в IX ст. форму­ється система експлуатації всього вільного населення військовою знаттю (князем та дружиною). Основним еле­ментом цієї системи була данина, «полюддя». У X ст. стався переворот у поземельних відносинах: князі ...

Господарство укр. земель у праісторичні часи та в княжий період

План. Основні здобутки господарської культури українцю праісторичних часів. Форми і характер землеволодіння в Київській державі. Категорії залежного населення. Міста. Ремесла. Внутрішня і зовнішня торгівля. Гроші. Фінанси. Основні здобутки господарської культури українцю праісторичних часів. Територія України була заселена із найдавніших часів. Перші людські поселення з'явилися тут приблизно 1,5 млн. років тому. До них відносяться Королеве, Рокосове у Закарпатті, Лука-Врублівецька над Дністром, Амвросіївка у Донбасі, ...

Неокейнсіанські теорії економічного зростання

Неокейнсіанські теорії стали розвиватися, долаючи вузькі місця концепції Кейнса. Аналізуючи економіку капіталістичних країн у 30-ті pp., він неминуче мусив виходити з умов її глибокої стагнації. Відтак кейнсіанська теорія була статичною, бо брала економіку у рівновазі, а не у стані динаміки. Вона майже не розглядала довго­строкових, перспективних тенденцій, оскільки була тільки спробою пояснити сучасний Кейнсу стан економіки, з'ясувати умови «повної зайнятості». У післявоєнні роки на перший план соціально-економічного ...