Search:

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

Отже, узагальнюючи дані аналізу структури оборотних активів за три останніх роки можна згрупувати все в одну таблицю і показати графічно динаміку структури за 2004-2006рр.

Таблиця 2.4

Аналіз структури оборотних активів ТзОВ ВКФ “Пліт”

за 2004-2006 рр.

Показник

Роки

На початок року

На кінець

року

Відхилення

 
   

тис.грн

%

тис.

грн

%

тис.грн

%

% до зміни загальної величини оборотних активів

 

Запаси і витрати

2004

5,8

2,82

101,8

34,38

+96,00

+1655,2

8,51

 

2005

101,8

34,36

33,9

8,89

-67,9

-66,69

78,68

 

2006

33,9

8,89

64,6

11,54

+30,7

+90,56

17,28

 

Розрахунки з

дебіторами

2004

111,2

54,06

97,2

32,6

-14,00

-12,57

-28,6

 

2005

97,2

32,63

60,5

15,82

-36,7

-37,76

42,53

 

2006

60,5

15,82

87,1

15,55

26,6

+43,97

17,27

 

Поточні фінансові

інвестиції

-

-

-

-

-

-

-

 

Грошові кошти

2004

0,5

0,24

26,6

8,96

+26,1

+5220,0

3,35

 

2005

26,6

8,98

0,7

0,18

-25,9

-97,37

30,1

 

2006

0,7

0,18

5,6

1,0

+4,9

+700,0

2,76

 

Інші оборотні кошти

2004

37,9

18,42

2,9

0,98

-35,00

-92,35

-38,72

 

2005

2,9

0,98

12,1

3,18

+9,2

+317,24

10,66

 

2006

12,1

3,18

11,9

2,13

-0,2

-1,65

0,11

 

РАЗОМ

оборотних активів

2004

205,7

100

296,1

100

+90,4

+43,95

100

 

2005

296,1

100

382,4

100

+86,3

+29,15

100

 

2006

382,4

100

560,0

100

+177,6

+46,44

100

 

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63 


Подібні реферати:

Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності

Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності – це тільки перший крок на шляху до підприємництва. Необхідно пам’ятати, що дата одержання свідоцтва про державну реєстрацію є початком відліку інших видів реєстрацій, передбачених законодавством. Що ж необхідно зробити далі? Стати на облік в управлінні статистики Стати на облік в органах податкової служби Стати на облік як платник ПДВ Зареєструватися в Пенсійному фонді Зареєструватися в фондах соціального страхування Одержати дозвіл на виготовлення печаток і штампів ...

Застосування позитивного досвіду зовнішньоторгових режимів провідних зарубіжних країн в умовах формування зовнішньоекономічних зв’язків України

Міжнародна торгівля будь-якої держави виступає рушійною силою розвитку її національної економіки. Отже, одним із найголовніших питань для економіки України є питання швидкого вступу її торгівлі в світову інтеграційну торгову систему, оскільки економічний розвиток і процвітання держави залежать від її власної торгової політики і вдало сформованого зовнішньоторгового режиму. В зовнішньоекономічній політиці будь-якої держави, і Україна не є винятком, виділяють дві діаметрально протилежні форми: вільну торгівлю і протекціонізм. ...

Склад та порядок включення до св продукції витрат на оплату праці

Організація праці на підприємстві - це сукупність заходів, спрямованих на планомірне і найбільш доцільне використання праці працівників з метою досягнення її високої продуктивності. Форми оплати праці на підприємстві змінюються в міру удосконалення техніки (введення нових високопродуктивних машин та механізмів, автоматичних систем тощо), технології, а також організація виробництва (збільшення служб, введення безцехової структури). Організація праці на підприємстві включає: розподіл і кооперацію праці; створення умов для ...