Search:

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

Порівнюючи дані аналізу, можна констатувати, що залишки запасів і витрат за аналізований період зросли на 125,00 тис.грн. (80,17%), при цьому виробничі запаси збільшились на 96,00 тис.грн. (45,8%), незавершене виробництво – на 11,7 тис.грн. (6,46%), залишки готової продукції – на 17,3 тис.грн. (27,85%).

Таблиця 2.6

Аналіз стану запасів і витрат за 2005 рік

Матеріальні

оборотні кошти

Фактичні

залишки

на початок

року

Фактичні

залишки

на кінець

року

Відхилення

 

Тис. Грн.

% до

під

сум-

ку

Тис. грн

% до під

сум-

ку

В абсвираженні ( тисгрн)

За структурою, %

Виробничі

запаси

101,8

56,21

33,9

10,57

-67,9

-45,64

МШП ( за залишковою

Вартістю )

-

-

-

-

-

-

Незавершене виробництво

11,7

6,46

-

 

-11,7

-6,46

Видатки

майбутніх

періодів

-

-

-

-

-

-

Готова

продукція

67,6

37,33

275,2

89,03

207,6

51,7

РАЗОМ  

181,1

100

309,1

100

128,00

100

Порівнюючи дані аналізу, можна констатувати , що залишки запасів і витрат за аналізований період збільшились на 128,3тис.грн. (0,4%). При цьому виробничі запаси знизились на 67,9тис.грн. (45,64%), незавершене виробництво – на 11,7тис.грн. (6,46%), залишки готової продукції збільшились на 207,6 тис.грн. (51,7%).

Таблиця 2.7

Аналіз стану запасів і витрат за 2006 рік

Матеріальні

оборотні кошти

Фактичні

Залишки

На початок

року

Фактичні

Залишки

На кінець

року

Відхилення

 

тис. грн.

% до

під

сум-

ку

тис. грн

% до під-

сум-

ку

Вабс.вира-женні(тис. грн)

За структурою, %

Виробничі

запаси

33,9

10,57

37,6

8,26

3,7

-6,87

МШП ( за залишковою

Вартістю )

-

-

-

-

-

-

Незавершене виробництво

-

-

-

-

-

-

Видатки майбутніх

періодів

-

-

-

-

-

-

Готова

продукція

275,2

89,03

417,8

91,74

142,6

2,71

РАЗОМ  

309,1

100,00

455,4

100

146,3

100

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63 


Подібні реферати:

Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

1. Загальні положення 1.1. Відкрите акціонерне товариство "Коломийський завод сільськогосподарських машин" (надалі-Товариство) засновано згідно з наказом Фонду державного майна України від 24 лютого 1995 року N5-АТ відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", Закону України "Про господарські товариства" та Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.1992р. №' 686 "Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у ...

Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності

Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності – це тільки перший крок на шляху до підприємництва. Необхідно пам’ятати, що дата одержання свідоцтва про державну реєстрацію є початком відліку інших видів реєстрацій, передбачених законодавством. Що ж необхідно зробити далі? Стати на облік в управлінні статистики Стати на облік в органах податкової служби Стати на облік як платник ПДВ Зареєструватися в Пенсійному фонді Зареєструватися в фондах соціального страхування Одержати дозвіл на виготовлення печаток і штампів ...

Інтегральна ефективність діяльності підприємства

План Вступ. Розділ І. Економічна сутність і загальна характеристика видів ефективнос-ті. Розділ ІІ. Система показників та вимірю-вання ефективності виробництва. Розділ ІІІ. Класифікація чинників зростання ефективності виробництва. Висновок. Список використаної літератури. Вступ. Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При знаходженні ...