Search:

Вексельний обіг в Україні

ЛІТЕРАТУРА

Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" 19.06.91 р.

Лист НБУ ї 22001/85 від 25.02.93 р. "Про порядок проведення банками операцій з векселями".

Постанова КМУ і НБУ ї528 від 10.091992 р. "Про застосування век селів у господарському обороті України"

Лист НБУ ї15010/48 від 22.02.95 р.

Едронова В.Н. Регулирование и учет операций с векселями –М., 1996 г., 125 с.

Калина А.В. Рынок ценных бумаг –К., 1997 г., 214 с.

Лысенков Ю.М. Операции банков с векселями –К., 1995 г., 149 с.

Лысенков Ю.М. Переводной и простой вексель: практика примене ния –К., 1998 г., 355 с.

Макеев А.В. Вексельное право –М., 1997 г., 143 с.

Мороз Ю.Н. Вексельное дело –К., 1996 г., 471 с.

Онищенко В.О. Основи банківської справи –К., 199, 164 с.

Семенова Е.В. Операции с ценными бумагами –М., 1997, 325 с.

Хабарова П.П. Операции с векселями –М., 1995, 220 с.

Фельдман А.А. Вексельное обращение –М., 1995, 351 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Опціонні спреди та операції з покритими опціонами, їх використання в хеджуванні

План. Опціонні спреди. Операції з покритим опціоном. Використання опціонів для хеджування. 1. На ринку опціонів існує взаємозв'язок різних опціонів: “Бичий спред” - торговець купує опціон покупця і продає опціон покупця з більш високою ціною зіткнення. При підвищеній ринковій кон’юнктурі такий опціон має принести прибуток. “Ведмежий спред” – є протилежною операцією, коли купується опціон на продажу з більш низькою ціною зіткнення, і при зниженій ринковій конюнктурі операція приносить прибуток. Якщо торговець не знає, в ...

Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

На сьогодні ринок цінних паперів в Україні розвивається з кожним днем і розширює сферу своїх інвестиційних можливостей. Вирішальним чинником для такого швидкого розвитку стала катастрофічна нестача грошової маси. А саме однією з основних функцій РЦП є залучення додаткового оборотного капіталу шляхом емісії забезпечених цінних паперів - акцій, облігацій, векселів, депозитарних розписок тощо. Від часу набуття Україною незалежності та початку формування ринкової економічної системи країни безперервно йшов процес створення ...

Дозвіл на здійснення діяльності щодо випуску та обліку цінних паперів

Дозвіл на здійснення діяльності щодо випуску та обігу цінних паперів Міністерство фінансів України на підставі статті 27 Закону Української РСР "Про цінні папери і фондову біржу" дозволяє __________________________________________________________________________ (повне фірмове найменування продавця цінних паперів) здійснювати такі види діяльності щодо випуску та обігу цінних паперів: __________________________________________________________________________ (найменування видів діяльності щодо випуску та обігу ...